Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 53. Класифікація міст. Урбанізація

  • Пригадайте, які форми поселень існують у світі.
  • Чим, на вашу думку, відрізняються міста від сіл?

Міста світу різняться між собою за часом утворення, зовнішнім виглядом, площею, кількістю населення, господарською діяльністю, значенням тощо. Серед сучасних міст є такі, що були засновані в давні часи (біблійному місту Єрихону, наприклад, - близько 11 тис. років), багато ж міст зростають як новобудови на наших очах. Зовнішню розмаїтість містам надають відмінності в плануванні, щільності та висотності забудови тощо. Є міста, що налічують 1-2 десятки мільйонів мешканців, а є й такі, що заледве тисячу осіб. Одні міста зосереджують майже всі види «міської» (несільськогосподарської) діяльності людини, інші - декілька. Вплив діяльності одних міст поширюється на приміську територію, тоді як інших - на всю державу, а окремих - на все людство. Таке розмаїття міст дає змогу згрупувати їх (класифікувати) за різними ознаками.

Україна дивовижна

Перші «міста» в Україні

Деякі вчені вважають, що першими на території України були не давньогрецькі, а трипільські міста, які існували у IV-III тисячоліттях до н. е. Ці поселення мали велику площу, на якій кільцями розташовувалися житлові і громадські будівлі, оборонні споруди. У деяких з них могло мешкати до 20 тис. осіб, і вони, очевидно, були найбільшими поселеннями тогочасного світу. Кожні 50-80 років місцеві жителі спалювали їх і відбудовували на новому місці.

КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ. Найчастіше міста класифікують за людністю і функціями.

Діапазон людності міст світу величезний: від кількох сотень осіб (у містах скандинавських країн) до більш як 20 млн жителів (у Китаї). За кількістю населення міста поділяють на малі, середні, великі, дуже великі й міста-мільйонники. Класифікація міст України за цією ознакою відображена у таблиці 11.

Таблиця 11

Класифікація міст України за людністю (станом на 2020 р.)

Міста

Критерій людності, осіб

Кількість міст

Малі

Менш ніж 20 тис.

261

Середні

20 тис. - 100 тис.

155

Великі

100 тис. - 500 тис.

37

Дуже великі

500 тис. - 1 млн

5

Мільйонники

Понад 1 млн

3

Разом

461

Більш як половина міст України є малими, третина - середніми за людністю, однак основна частина міського населення проживає у великих, дуже великих містах і містах-мільйонниках. Міст-мільйонників свого часу було 5, нині залишилося 3 (Київ, Харків, Одеса). Натомість міста Дніпро і Донецьк внаслідок зменшення кількості населення перейшли до нижчої категорії - дуже великих міст, куди також входять Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг. Є в Україні і так звані мертві міста - Чорнобиль і Прип’ять, населення яких повністю виселене після аварії на Чорнобильській АЕС.

Рекорди України

У найбільш людному місті України Києві (2,9 млн осіб) проживає більше населення, ніж у двох інших містах-мільйонниках, разом узятих. Найменшими за кількістю населення містами в Україні є Угнів (Львівська область) і Берестечко (Волинська область), де мешкає відповідно 1 тис. і 1,7 тис. осіб.

Функції міст формуються зосередженими у них підприємствами, установами, закладами, що належать до різних видів діяльності людини і мають певне значення для зайнятості місцевого населення і життє діяльності країни. За цією ознакою міста поділяють на багатофункціональні, з переважанням кількох функцій і здебільшого однофункціональні. Зазвичай чим більше місто, тим більше функцій воно виконує (адміністративні, промислові, транспортні, культурно-освітні, торгівельні, фінансово-ділові, туристичні, розважальні та інші). Водночас багатофункціональними можуть бути й малі міста, а великі міста можуть виконувати обмежену кількість функцій чи бути відомими в усьому світі за однією провідною галуззю діяльності. Такими, наприклад, є Магнітогорськ (Росія) - промисловий центр, Лас-Вегас (США) - центр розважального відпочинку і туризму, Кембридж (Велика Британія) - центр науки й освіти, Мекка (Саудівська Аравія) - релігійний центр. У більшості країн світу найбільшими багатофункціональними містами є столиці, а от у Канаді, США, Австралії, Бразилії столичні міста виконують переважно адміністративно-ділові функції.

В Україні серед багатофункціональних міст виділяють: столицю держави - Київ - політичний, культурний, освітньо-науковий і господарський центр та обласні центри, що поєднують адміністративні та різноманітні економічні і соціальні функції. До міст з переважанням кількох функцій належать: промислово-транспортні (Маріуполь, Кременчук) і транспортно-промислові центри (Ковель, Знам’янка, Южне), промислові й освітньо-культурні центри (Кривий Ріг, Кам’янець-Подільський, Умань, Мукачеве), транспортно-курортні (Чорноморськ, Євпаторія, Скадовськ) і курортно-промислові центри (Миргород, Хмільник), а також місцеві «ділові центри» (малі і середні міста, що виконують адміністративно-управлінські, агропромислові функції та обслуговують населення адміністративних районів).

Маріуполь - промислово-транспортний центр на Азовському морі

Кам'янець-Подільський претендує на статус фестивальної столиці України

Різноманітними є однофункціональні міста: це промислові багатогалузеві (міста Донбасу і Придніпров’я), промислові спеціалізовані (міста шахтарів, енергетиків), агропромислові, транспортні (Чоп), культурно-освітні (Острог, Кременець), релігійні (Почаїв, Святогірськ), курортні й туристичні (Трускавець, Моршин, Ялта, Яремче) центри.

Чорноморськ відомий як велике портове і популярне курортне місто

Містечко Почаїв зі Свято-Успенською лаврою - всесвітньо відомий релігійний центр

УРБАНІЗАЦІЯ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ. Міста зародилися в глибоку давнину. З початку свого існування вони отримали суттєві переваги в соціально-економічному розвитку над сільською місцевістю, адже зосереджували на невеликій території різні види матеріальної і духовної діяльності, активне спілкування людей, обмін ідеями тощо. Міста ставали осередками передових технічних досягнень, розвитку прогресу. І якщо на початках людської цивілізації міста жили своїм життям, впливаючи хіба-що на обмежені навколишні території, то згодом їх значення для розвитку всього суспільства надзвичайно зросло. У масштабах держав, регіонів і світу формувалося міське середовище зі специфічним способом життя, надзвичайно насиченим різними явищами і подіями, що став привабливим не тільки для міських мешканців.

Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства і поширення міського способу життя отримав назву урбанізація.

Подорож у слово

Слово урбанізація походить від латинського слова урбанус, що означає міський.

Концентрація населення в містах, збільшення їхньої ролі в житті суспільства відбувалися протягом всієї історії. Але тільки з початку XIX століття спостерігається значне посилення цього процесу. Міська людність зростала і продовжує зростати нині як завдяки природному приросту, так і масовій міграції населення в міста із сільської місцевості. Міста приваблюють людей вищим рівнем життя, можливістю знайти роботу, здобути престижну освіту. У середині XX ст. урбанізація перетворилася на глобальний процес, який охопив усі регіони світу.

РІВЕНЬ УРБАНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ СВІТУ. Урбанізацію характеризують показники кількості міського населення і рівня урбанізації (частки міського населення в загальній кількості всього населення). Ці показники у світі постійно збільшуються (табл. 12).

Таблиця 12

Кількість і частка міських мешканців у світі у XIX-XXI ст.

Рік

Кількість, млн осіб

Частка, %

1800

30

3,1

1850

80

6,3

1900

220

13,3

1950

730

29,0

2000

2845

46,7

2015

3960

54,0

2020

4165

54,0

Якщо вони були невеликими аж до початку XX ст., то вже тепер більш ніж половина жителів Землі - мешканці міст. Темпи приросту міського населення нині становлять понад 2 % на рік, тоді як сільського - 0,5 %. Але темпи і рівень урбанізації неоднакові в різних країнах і регіонах.

Найбільш урбанізованими серед великих регіонів світу є Австралія (90 %), Північна і Латинська Америка (80 %), Західна Європа (76 %), найменш - Африка (40 %). Країни світу за рівнем урбанізації країни світу об’єднують у чотири групи: з дуже високим, високим, середнім і низьким рівнями урбанізації (мал. 198). Найбільшу частку міського населення мають, звичайно, держави-міста (Сінгапур, Монако), а також Бельгія, Ісландія, Кувейт (понад 95 %), Японія, Аргентина, Венесуела, Ізраїль, Чилі (понад 90 %), Велика Британія, Швеція, США, Канада (понад 80 %) та ін.

Типове передмістя великих міст США

Отже, дуже високі рівні урбанізації мають не тільки високорозвинуті країни Європи, Північної Америки і Японія, а й менш розвинуті країни, насамперед Латинської Америки. Фактично ж, у латиноамериканських країнах, як і низці інших країн Азії та Африки, відбувається так звана хибна, або «несправжня» урбанізація, яка суттєво відрізняється від «справжньої» - європейської чи північноамериканської. Адже в Європі міста розвивалися поступово в ході індустріалізації, в них поряд з промисловістю створювалася сфера послуг, формувався ринок праці, який забезпечував зайнятість сільських мешканців, що прибули до них. Натомість у менш розвинутих країнах в умовах демографічного вибуху масовий приплив сільського населення в міста відбувся за короткий проміжок часу (тому цей процес називають «урбанізаційним вибухом»). Економічний розвиток міст не встигає за міграційним потоком. А звідси такі явища, як масове безробіття, перенаселення міст, поява на їх околицях поселень-нетрів із нашвидкуруч збудованих жител.

Для «несправжньої» урбанізації характерні поселення-нетрі на околицях великих міст

Найнижчі показники урбанізації - 15-25 % - мають деякі африканські (Ефіопія, Південний Судан, Нігер) і азійські (Непал, Шрі-Ланка, Камбоджа) держави. Проте саме Африка, Азія і Латинська Америка дають тепер найбільший приріст міських жителів на планеті.

Мал. 198. Рівень урбанізації в країнах світу

УРБАНІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ. В Україні процес урбанізації дещо відставав у часі від європейських країн (мал. 199).

Мал. 199. Частка міського і сільського населення в загальній кількості населення України у 1897-2020 рр., % (за даними переписів і поточного обліку населення)

Частка міських жителів перевищила 50 % у середині 60-х років XX ст., а наприкінці століття стабілізувалася на рівні 2/3 від усієї кількості населення країни. Водночас абсолютна кількість міського населення дещо зменшилась. У містах, як і селах, відбувається депопуляція населення, значно зменшились міграційні потоки людей із сіл до міст.

У роки економічної кризи відбувається і повернення міських мешканців - колишніх вихідців із сіл назад у сільську місцевість. Цей процес називають деурбанізацією. Він не має масових розмірів і проявляється навколо великих міст.

Існують значні відмінності у показниках урбанізації у різних регіонах України. Вони зумовлені різним типом господарського освоєння території. Найвища частка міських жителів характерна для східних промислових регіонів (Донецька область є лідером серед областей України як за рівнем урбанізації, так і за кількістю міських мешканців і міських поселень) (мал. 200). У більшості областей України рівень урбанізації становить від 50 до 70 %. І лише в західноукраїнських областях у містах проживає менше людей, ніж у сільській місцевості (крім Львівської і Волинської областей), найнижчий рівень урбанізації - у Закарпатській області.

Мал. 200. Частка міського населення в регіонах України у 2020 р.

Характерною рисою урбанізації в Україні є значна концентрація міського населення в обласних центрах. Зокрема в Києві, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові, Чернівцях проживає понпд половину міського населення відповідних областей.

Рекорди України

Найбільше міських поселень зосереджено у Донецькій області - 52 міста і 131 селище міського типу. Найменша кількість міських поселень - у Чернівецькій області (19), а міст - у Миколаївській і Херсонській областях (по 9).

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• За людністю міста поділяють на малі, середні, великі, дуже великі й міста-мільйонники.

• Урбанізація - це процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поширення міського способу життя.

• Рівень урбанізації показує частка міського населення у загальній кількості всього населення країни.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. За якими ознаками класифікують міста?
  • 2. Укажіть основні риси процесів урбанізації у світі.
  • 3. Що таке «хибна» урбанізація? Для яких країн вона характерна?
  • 4. Охарактеризуйте процеси урбанізації в Україні впродовж XX ст.
  • 5*. Визначте, у скільки разів збільшилася кількість всього і міського населення у світі за період з 1900 по 2015 р. Для обчислень скористайтеся даними таблиці 8 на с. 237. і таблиці 12 на с. 260. На основі отриманих результатів зробіть висновок про темпи урбанізаційних процесів у світі.