Географія. 7 клас. Бойко

§ 44. Тектонічна будова і рельєф

 • Пригадайте, які сейсмічні пояси утворилися в межах Євразії та її околиць.
 • Які вам відомі рівнини та гори, розташовані в Євразії?

ТЕКТОНІЧНА БУДОВА. Як і Північна Америка, Євразія мільйони років тому була частиною прадавнього материка Лавразії. З-поміж інших континентів земної кулі вона вирізняється надзвичайно складною будовою земної кори. Це результат тривалої і складної геологічної історії розвитку.

Гігантська за своїми розмірами Євразія займає не тільки всю Євразійську літосферну плиту, а й частину Індо-Австралійської. Уздовж лінії їх зіткнення земна кора зім’ята у складки — там утворився Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс. Тому гори, приурочені до цього поясу, виникли не на окраїнах уздовж узбережжя, як на інших материках, а у внутрішніх і південних частинах Євразії. Східне узбережжя материка обрамлюється іншим складчастим поясом — Тихоокеанським, що утворився на стику з Тихоокеанською літосферною плитою.

Складчасті пояси — це сейсмічні зони, де відбуваються активні рухи земної кори, землетруси і виверження вулканів. Найбільшими діючими вулканами у Європі в межах Середземноморсько-Азіатського сейсмічного поясу є Гекла і Везувій (мал. 208). Діючі вулкани Азії належать до Тихоокеанського сейсмічного поясу — Ключевська Сопка (мал. 209), Фудзіяма та ін.

Різні за віком складчасті області з’єднують давні докембрійські (Східноєвропейська, Сибірська та ін.) й молоді (Західносибірська, Туранська) платформи, що лежать в основі Євразії. Платформи є відносно стійкими ділянками земної кори, проте й вони зазнають повільних вертикальних рухів (мал. 210).

У Євразії, як і в Північній Америці, в давнину було зледеніння. Льодовик із Скандинавського півострова насувався на південь. Його язики сягали навіть території України. Розтанув льодовик лише 14 тис. років тому.

Мал. 208. Везувій — один із найбільших діючих вулканів Європи

Мал. 209. Ключевська Сопка — найвищий діючий вулкан Євразії

РОБОТА З КАРТОЮ

 • 1. На яких літосферних плитах лежить Євразія?
 • 2. Назвіть давні й молоді за віком платформи, що лежать в основі материка?
 • 3. Які щити виникли на Східноєвропейській платформі?
 • 4. Де сформувалися області кайнозойської складчастості?
 • 5. У яких районах Євразії пролягли сейсмічні пояси? Назвіть діючі вулкани в їх межах.
 • 6. Які корисні копалини утворилися на платформах? Яке вони мають походження?
 • 7. Де зосереджені корисні копалини магматичного і метаморфічного походження?

Мал. 210. Будова земної кори Євразії

РЕЛЬЄФ. Складна геологічна будова материка позначилася на його рельєфі. Порівняно з іншими материками поверхня Євразії дуже контрастна — від найвищих на Землі гір і нагір’їв (Гімалаї, Тибет) до найглибшої западини суходолу (улоговина Мертвого моря). В Євразії рівнини і гори займають приблизно однакову площу.

Мал. 211. Профіль рельефу Євразії (по 90° сх. д.)

Рекорди світу

Найнижче місце на суходолі Землі — западина Мертвого моря, абсолютна відмітка якої становить -397 м. Вона є продовженням рифтів-розломів Східної Африки.

Рівнини, як ви вже знаєте, лежать на платформах. У Євразії вони мають величезні розміри і простягаються на тисячі кілометрів. Так, Східноєвропейська рівнина, що лежить на Східноєвропейській платформі, є однією з найбільших у світі. Її рельєф складний: височини чергуються з низовинами (Прикаспійська, наприклад, лежить нижче рівня моря на 28 м). На рельєфі північної частини рівнини позначилася діяльність давнього льодовика. Він згладив скельні виступи, приніс численні валуни та залишив відклади подрібнених гірських порід. На півночі Євразії, на молодій Західносибірській платформі лежить Західносибірська рівнина (мал. 212). Її поверхня має увігнуту, ніби блюдце, форму. Тому рівнина дуже заболочена. Східнодунайська рівнина приурочена до міжгірного прогину. Середньосибірське плоскогір’я, що сформувалося на Сибірській платформі, є високою рівниною, на поверхні якої потоки лави давніх вулканічних вивержень утворили східчасті плато (мал. 213). Висока рівнина Казахський дрібносопковик лежить на кристалічному щиті молодої платформи.

Мал. 212. Західносибірська рівнина

Мал. 213. Середньосибірське плоскогір’я

На півдні материка, на Китайсько-Корейській платформі, лежить Велика Китайська рівнина, а на Індостанській — плоскогір’я Декан, вкрите базальтовими лавами давніх вулканічних вивержень.

Низовини Індо-Гангська та Месопотамська складені наносами річок, потужність яких подекуди сягає тисячі метрів.

Гори Євразії сформувалися в різні епохи горотворення, тому різняться між собою висотою і формою поверхні. Через весь материк із заходу на схід простягається найдовший на планеті пояс молодих складчастих гір: Піренеї, Альпи, Апенніни, Карпати, Кримські, Кавказ, Гімалаї, нагір’я Тибет. Вони утворилися в останню, що була на Землі, альпійську епоху горотворення, тому, як правило, високі й могутні, з крутими схилами і гострими вершинами-піками.

Подорож у слово

Назви гір у перекладі з різних мов мають приблизно однакове значення. Зіставте: Альпи — Високі гори, Тянь-Шань — Небесні гори, Піренеї — Вершина, Карпати — Скеля, Урал — Височина, Кавказ — Білосніжна гора, Гімалаї — Оселя снігів.

Мал. 214. Альпи

Альпи — найбільша і найвища гірська система Європи (мал. 214). Їх гострі гребені здіймаються на висоту понад 4000 м (найвища вершина г. Монблан, 4807 м). Піренеї кількома паралельними високими хребтами із засніженими вершинами височать на Піренейському півострові. Середньовисокі Апенніни перетинають весь Апеннінський півострів. Карпати — також середньовисокі гори. Вони складені не надто стійкими до руйнування породами (пісковики, глинисті сланці), тому їх вершини мають округлі обриси, а схили розчленовані річковими долинами.

Кавказькі гори розміщуються між Чорним і Каспійським морями. Серед їх хребтів височать конуси згаслих вулканів. Величні й недоступні Гімалаї — найвища гірська система земної кулі (мал. 215). Найвищою їх вершиною, як ви вже знаєте, є гора Джомолунгма, що засніженою пірамідою здіймається на 8850 м. Нагір’я Тибет — це поєднання високих плоских рівнин (заввишки 5000 м) і дуже високих (до 7000 м) гірських хребтів. Воно піднімалося разом з Гімалаями і досягло рекордної для нагір’я висоти. Старі гори, приурочені до областей давньої складчастості, збереглися гірше. Зазвичай вони невисокі, з округлими вершинами. Так, плосковерхі середньовисокі Скандинавські гори дуже зруйновані. Уральські гори, що довгим поясом простягалися з півночі на південь, також зруйновані, а тому низькі. Гори Тянь-Шань за віком теж старі і з плином часу руйнувалися. Проте під час наступних горотворень вони знову зазнали підняття. Тому нині вони дуже високі, їх схили круті, а вершини плоскі. Такі гори називають відродженими.

Мал. 215. Гімалаї — найвищі гори Землі

Подорож у слово

Найвищу гору планети - вершину Гімалаїв, що розташована на межі Непалу і Китаю, непальці називають Сагарматха - Володар неба, а тибетці - Джомолунгма - Богиня-мати світу. Місцеве населення обожнювало вершину, навіть не знаючи, що вона найвища на Землі. Про це дізналися тільки в 1852 р., коли працівники топографічної служби Індії визначили її висоту. Вони дали їй назву Еверест на честь Джорджа Евереста, який керував цим відомством.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. Складна геологічна будова материка зумовила значну різноманітність його корисних копалин. На величезній території Євразії є всі їх види, які існують у природі. Проте розташовані вони нерівномірно. У цьому простежується така сама закономірність, як і на інших материках, — зв’язок з геологічною будовою та умовами формування рельєфу. Так, родовища руд пов’язані з магматичними породами, тому розміщуються у місцях виходу цих порід на земну поверхню (на щитах). На руди різних металів багаті й гори.

Поклади вугілля, що пов’язані з осадовим чохлом платформ, залягають на рівнинах. Найбільші у світі родовища нафти і природного газу утворилися як в осадовому чохлі платформ (Західносибірська платформа), так і на шельфі морів (Північне, Каспійське моря, Перська затока).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • В основі Євразії лежить не одна, а кілька давніх і молодих платформ, що сполучені різними за геологічним віком складчастими областями.
 • Рельєф Євразії різноманітний і контрастний — найвищі у світі гори, найглибші западини, найбільші рівнини.
 • На величезній території Євразії є всі відомі види корисних копалин.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Наведіть приклади відповідності рівнин давнім або молодим платформам. Які карти для цього вам знадобляться?
 • 2. Де в Євразії, з тектонічного погляду, утворилися складчасті пояси?
 • 3. Які гори здіймаються в межах Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу? Які вони за віком і висотою?
 • 4. Які гори Євразії розташовані за межами поясу молодих складчастих гір?
 • 5. У яких районах Євразії було давнє зледеніння? Як це позначилося на формуванні рельєфу?
 • 6. На території Євразії виникло найбільше гірських систем. Користуючись фізичною картою, назвіть гори Європи та Азії, які не згадані в параграфі.
 • 7*. Пригадайте, як діють на земну поверхню внутрішні і зовнішні сили Землі. Поміркуйте, що відбуватиметься, якщо земна кора в горах не буде підніматися.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Знайдіть в Інтернеті інформацію про гори, в яких ви побували або хотіли б побувати. Підготуйте невелику презентацію, вказавши такі особливості гір:

 • а) назва, у якій частині материка розташовані, у якому напрямку простягаються;
 • б) які середні висоти, як називається найвища вершина та яка її висота, яку форму мають вершини (гострі, округлі, пласкі чи ін.);
 • в) у яку епоху горотворення утворилися й до яких за віком належать (скористайтеся тематичною картою);
 • г) які мають туристичні принади (гірськолижні курорти, пішохідні маршрути, мальовничі озера чи скелі тощо).

Доберіть зі свого фотоархіву або Інтернету ілюстрації.