Географія. 7 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 7 клас. Бойко

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. У ньому наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал. Призначено для учнів 7 класу закладів загальної середньої освіти.

Вступ

§ 1. Що вивчає регіональна географія

§ 2. Джерела географічної інформації

Розділ І. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Форма і рухи Землі та їх наслідки

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 4. Походження материків та океанічних западин

§ 5. Геологічна історія Землі та тектонічні структури

§ 6. Рельєф материків і дна океанів

§ 7. Кліматотвірні чинники

§ 8. Кліматичні пояси і типи клімату Землі

§ 9. Властивості водних мас. Океанічні течії

§ 10. Широтна зональність і висотна поясність

Тематичний контроль. Закономірності формування природи материків та океанів

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 11. Географічне положення та дослідження

§ 12. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини

§ 13. Клімат

§ 14. Води суходолу

§ 15. Екваторіальні ліси

§ 16. Савани

§ 17. Пустелі та напівпустелі. Вічнозелені твердолисті ліси і чагарники

§ 18. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

§ 19. Населення

§ 20. Держави

Тематичний контроль. Африка

Тема 2. Південна Америка

§ 21. Географічне положення та дослідження

§ 22. Тектонічна будова і рельєф

§ 23. Клімат

§ 24. Води суходолу

§ 25. Природні зони

§ 26. Населення

§ 27. Держави

Тематичний контроль. Південна Америка

Тема 3. Австралія

§ 28. Географічне положення. Тектонічна будова і рельєф

§ 29. Клімат. Води суходолу

§ 30. Рослинність і тваринний світ. Природні зони

§ 31. Населення. Австралійський Союз

Розділ ІІІ. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

§ 32. Географічне положення та історія досліджень

Тема 2. Природа материка

§ 33. Тектонічна будова і рельєф

§ 34. Природні умови

Тематичний контроль. Полярний материк планети

Розділ IV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 35. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння

§ 36. Тектонічна будова і рельєф

§ 37. Клімат

§ 38. Води суходолу

§ 39. Природні зони

§ 40. Природні зони (продовження) та висотна поясність

§ 41. Населення та політична карта

§ 42. Держави

Тематичний контроль. Північна Америка

Тема 2. Євразія

§ 43. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка

§ 44. Тектонічна будова і рельєф

§ 45. Клімат

§ 46. Води суходолу

§ 47. Природні зони

§ 48. Природні зони (продовження)

§ 49. Вертикальна поясність

§ 50. Населення і політична карта

§ 51. Країни Європи: Україна, Німеччина, Франція

§ 52. Країни Європи: Велика Британія, Італія

§ 53. Росія

§ 54. Країни Азії: Туреччина, Індія

§ 55. Країни Азії: Китай, Японія

Тематичний контроль. Євразія

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

§ 56. Тихий океан

§ 57. Острови в Тихому океані

Тема 2. Атлантичний океан

§ 58. Атлантичний океан

Тема 3. Індійський океан

§ 59. Індійський океан

Тема 4. Північний Льодовитий океан

§ 60. Північний Льодовитий океан

Тематичний контроль. Океани

Розділ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

§ 61. Природні багатства та природокористування

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 62. Забруднення довкілля і заходи з його охорони

§ 63. Способи упередження екологічних проблем