Географія. 7 клас. Бойко

§ 2. Джерела географічної інформації

 • Пригадайте, з яких джерел можна почерпнути знання з географії.
 • Як розрізняють карти за масштабом і охопленням території?

ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. Ви вже знаєте, що інформацію можна почерпнути з різних джерел: географічних довідників та енциклопедій, журналів і газет, космічних і аерофотознімків, результатів наукових експедицій.

Для географії материків і океанів багатим джерелом знань можуть стати телепередачі про природу різних куточків нашої планети, населення та культуру країн світу

Нині до послуг користувачів — всесвітня мережа Інтернет, за допомогою якої можна дуже швидко здобути текстову, картографічну, відео або звукову інформацію. Особливими джерелами географічної інформації є карти та їх зібрання — атласи. Ними користуються не тільки географи, а й пересічні люди.

КАРТИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ. Вивчаючи географію у 7 класі, ви будете звертатися до різних карт. Їх є багато видів. Щоб правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, вам необхідно знати їх класифікацію. Серед карт материків і океанів розрізняють групи: за масштабом, просторовим охопленням, змістом, призначенням (мал. 5). Ви вже знаєте, що карти розрізняють за масштабом:

великомасштабні

 • (від 1 : 10 000 до 1 : 200 000 включно);

середньомасштабні

 • (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000 включно);

дрібномасштабні

 • (дрібніше 1 : 1 000 000).

Вам уже відомо, що за просторовим охопленням (за тим, що зображується) розрізняють карти світу та карти півкуль. На них земна поверхня зображена дуже узагальнено і схематично. Є карти материків (окремо Євразії, Африки, Австралії та ін.) і океанів (Атлантичного, Тихого, Індійського, Північного Льодовитого). На картах окремих частин материків (країн, областей, районів) і океанів (морів, заток тощо) земна поверхня зображена детальніше.

Мал. 5. Класифікація карт

За змістом карти бувають загальногеографічні й тематичні. Загальногеографічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні. На них однаково докладно показані різні об’єкти: рельєф, річки, населені пункти, шляхи сполучення та ін. До таких належать відомі вам топографічні карти та оглядові — фізичні карти півкуль, материків, окремих країн. Тематичні карти, навпаки, присвячені якійсь одній темі, на них зображено один компонент природи, населення або господарства. Наприклад, об’єктом карти можуть бути температура повітря, ґрунти, рослинність тощо. Решта елементів карти (великі міста, річки тощо) є лише фоном і потрібні як орієнтири. Серед тематичних розрізняють карти явищ природи (фізико-географічні): геологічні, тектонічні, рельєфу земної поверхні, метеорологічні і кліматичні, карти ґрунтів, рослинності і тваринного світу та ін., а також — карти суспільних явищ (економіко-географічні): політичні й адміністративні, населення, різних виробництв господарства тощо.

Карти можна згрупувати залежно від їх основного призначення щодо задоволення потреб освіти і науки, культури, господарства та ін. Є карти навчальні (для школярів), туристичні (для тих, хто подорожує), технічні, серед яких навігаційні (морські, річкові, автомобільні тощо), будівельні, кадастрові. Вони призначені для певного кола людей і вирішення певних завдань. Наприклад, туристичні карти показують докладно маршрути подорожей, на них позначені небезпечні місця, майданчики, з яких відкриваються красиві панорами місцевості, а також готелі, кемпінги (табори для автотуристів). Призначення карти визначає, яким буде її масштаб, зміст і способи оформлення.

ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ. Нині набули популярності картографічні онлайн-сервіси, що є в Інтернеті. Вони являють собою електронну (безпаперову) карту та супутникові знімки всього світу або окремих материків, країн (мал. 6). Картографічні дані на них постійно оновлюються.

Мал. 6. Електронні карти на моніторі комп’ютера

Наприклад, сервіс Google Карти (англ. Google Maps) надає можливість оглянути увесь світ, переглядаючи тривимірне зображення земної поверхні (з урахуванням рельєфу). Користувач може змінювати масштаб (є 20 його рівнів: від 1 : 20 до 1 : 10 000 000). Сервіс дає змогу прокласти маршрут від свого будинку до потрібного пункту, інформує про розклад руху громадського транспорту у понад 800 найбільших містах світу (ця інформація доступна й для 23 міст України). За його допомогою можна навіть «пройтися» вулицями міст у тривимірній проекції.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

 • За просторовим охопленням розрізняють карти світу та карти півкуль, окремих материків та океанів, частин материків і частин океанів.
 • За змістом карти бувають загальногеографічні й тематичні (карти явищ природи (фізико-географічні) і карти суспільних явищ (економіко-географічні)).
 • За призначенням є карти науково-довідкові, навчальні, туристичні, технічні та ін.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Якими джерелами географічних знань вам доводилося користуватися?
 • 2. Проаналізуйте класифікацію карт (мал. 6) і з’ясуйте, на які групи поділяють карти світу? Як розрізняють карти за змістом?
 • 3. Чим карта відрізняється від атласу?
 • 4. Де можна знайти електронні карти? Якою інформацією вони можуть озброїти користувача?
 • 5. Поміркуйте, що спільного й відмінного між картами Африки — тектонічною і кліматичною (див. атлас).

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Назвіть карти, які вміщує навчальний атлас для 7 класу:

 • група 1 — за змістом: тематичні — фізико-географічні;
 • група 2 — за змістом: тематичні — економіко-географічні;
 • група 3 — за просторовим охопленням.

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Користуючись сервісом Google Карти, задайте в пошуку назву будь-якого материка. Програма запропонує вам карту і супутникове зображення місцевості. Спробуйте скористатися масштабом і збільшити зображення до появи назв великих міст. Тепер видно і рельєф, і розміщення населених пунктів. Якщо клацнути лівою кнопкою миші у будь-якому місці карти, то на екрані з’являться точні координати цієї точки. Внизу карти розміщується фотогалерея, яка надає можливість побачити різні куточки місцевості. Так у наш час можна здійснювати захоплюючі мандрівки і вивчати географію.