Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 71. Військовий прилад хімічної розвідки

Хімічний контроль здійснюють з метою визначення наявності та ступеня зараження ОР, СДОР людей, тварин, техніки, одягу, засобів індивідуального захисту, продуктів, води, фуражу тощо. Контроль здійснюється за допомогою приладів хімічної розвідки (іл. 71.1).

Іл. 71.1. Проведення хімічної розвідки

Виявлення отруйних речовин за допомогою органів чуття (органолептично) не завжди можливе внаслідок відсутності в багатьох речовин запаху, кольору, подразнюючої дії, а найголовніше, небезпечне: токсичність деяких отруйних речовин настільки висока, що спроба визначити їх за подразнюючою дією може призвести до важкого ураження. Органолептично можна лише орієнтовно визначити окремі отруйні речовини (типу іприт) за краплями та плямами на заражених об'єктах, за зміною кольору рослинності та іншими зовнішніми ознаками.

Основним способом виявлення та визначення отруйних речовин у повітрі, на місцевості, техніці, одязі та інших об'єктах є використання засобів хімічної розвідки, а також узяття проб і подальший їх аналіз у хімічних лабораторіях. Для виявлення та визначення отруйних речовин застосовують хімічні методи, які базуються на використанні реакції отруйних речовин з певними речовинами-індикаторами. Для зручності користування індикатори наносять на пористу основу (силікагель, фільтрувальний папір) або розміщують у скляних ампулах. Пориста основа з нанесеним індикатором або ампула з реактивами розмішується в скляних індикаторних трубках, які запаяні з обох боків. Для виявлення та визначення отруйних речовин індикаторні трубки та ампули розкривають, через них прокачують заражене повітря, унаслідок чого відбувається взаємодія отруйної речовини з індикатором (реактивом) і змінюється забарвлення наповнювача трубки. За характером та інтенсивністю забарвлення визначають тип отруйної речовини та його концентрацію.

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) (іл. 71.2) призначений для визначення в повітрі, на місцевості та предметах і об'єктах таких ОР, як зарин, зоман, іприт, фосген, дифосген, синильна кислота, хлорціан, а також парів V або Vx-газів у повітрі. Принцип визначення наявності й типу ОР полягає в примусовому, за допомогою всмоктувального насоса, прокачуванні крізь індикаторні трубки повітря. Зміна кольору наповнювача індикаторних трубок свідчить про наявність, приблизну концентрацію і групу ОР.

Прилад складається з металевого корпусу з кришкою та розташованих усередині ручного насоса, паперових касет з індикаторними трубками, протидимових фільтрів, захисних ковпачків, насадки до насоса, електроліхтаря, грілки та патронів до неї. У комплект приладу також входять: лопатка, інструкція з експлуатації, інструкція-пам'ятка щодо роботи з приладом. Маса приладу становить 2,3 кг.

Іл. 71.2. Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР): 1 — ручний насос; 2 — плечовий ремінь з тасьмою; 3 — насадка до насоса; 4 — захисні ковпачки для насадки; 5 — протидимні фільтри; 6 — патрон грілки; 7 — електричний ліхтар; 8 — корпус грілки; 9 — штир; 10 — лопатка; 11 — індикаторні трубки в касетах

Іл. 71.3. Індикаторні трубки для визначення ОР: а — зарину і Vx-газів; б — фосгену, синильної кислоти і хлорціану; в — іприту; 1 — корпус трубки; 2 — ватні тампони; 3 — накопичувач; 4 — ампули з реактивами

Ручний поршневий насос призначений для прокачування повітря, яке досліджується, через індикаторні трубки. Паперові касети призначені для розміщення в кожній десяти індикаторних трубок з однаковим маркуванням.

Індикаторні трубки (іл. 71.3) призначені для визначення отруйних речовин і мають вигляд запаяних скляних трубок, усередині яких розміщені наповнювач і ампули з реактивами. У комплект приладу входять три види індикаторних трубок: а) трубка з червоним кільцем і крапкою для визначення зарину, зоману, Vx-газів; б) трубка з трьома зеленими кільцями для визначення фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, хлору; в) трубка з жовтим кільцем для визначення іприту, аміаку.

Залежно від завдань хімічної розвідки, кількість індикаторних трубок та їх комплект можуть бути змінені.

Насадка призначена для роботи з приладом у диму, під час визначення отруйних речовин на ґрунті, техніці, одязі та інших предметах, а також при визначенні отруйних речовин у сипучих матеріалах.

Захисні ковпачки призначені для захисту внутрішньої поверхні воронки насадки від зараження краплями отруйних речовин та для розміщення проб ґрунту і сипучих матеріалів. Протидимові фільтри використовують для визначення отруйних речовин у диму та в повітрі, яке містить пари речовин кислого характеру. Електроліхтар використовують під час спостереження в нічний час за зміною забарвлення наповнювачів трубок.

Грілка призначена для підігріву трубок у разі пониженої температури повітря (від - 40°С до +15°С). Грілка складається з корпуса та термохімічних патронів.

Для визначення отруйних речовин у повітрі потрібно: відхилити кришку приладу, відсунути засувку і вийняти насос. З касети вийняти дві індикаторні трубки з червоним кільцем і червоною крапкою, надрізати їх кінці і відламати по лінії надрізу. Ампуловідкривачем з маркуванням, що відповідає маркуванню індикаторних трубок, розбити верхні ампули трубок, взяти їх за маркувальні кінці і енергійно струснути 2-3 рази. Вставити дослідну трубку немаркувальним кінцем у гніздо насоса і прокачати повітря (5-6 качань). Контрольну трубку помістити в гніздо корпуса приладу.

Потім розбити нижні ампули обох трубок, струснути і спостерігати за зміною забарвлення наповнювача. Якщо червоний колір наповнювача в дослідній трубці зберігається, а в контрольній пожовтів, то це означає наявність ОР. Одночасне пожовтіння наповнювача в обох трубках — відсутність ОР в небезпечних концентраціях. Визначення цих ОР у безпечних концентраціях проводять так само, але роблять 50—60 накачувань і нижні ампули розбивають через 2—3 хв.

Незалежно від того, що покаже трубка з червоним кільцем і червоною крапкою, слід продовжити визначення ОР за допомогою трубок, що залишилися: спочатку з трьома зеленими кільцями, потім з одним жовтим кільцем.

Відкрити індикаторну трубку з трьома зеленими кільцями, розбити ампулу, енергійно струснути її, вставити у гніздо насоса і зробити 10—15 качань.

Вийняти грубку з гнізда і порівняти забарвлення наповнювачів з кольоровим еталоном на лицьовому боці касети, визначити наявність у повітрі парів іприту за допомогою індикаторної трубки із жовтим кільцем.

Відкрити трубку, вставити в гніздо насоса і зробити 60 качань. Спостерігати зміну забарвлення наповнювача через 1 хв; порівняти його зі зразком на касеті.

Для обстеження повітря за допомогою індикаторних трубок із червоним кільцем і червоною крапкою за низьких температур (+5° С і нижче) потрібно підготувати грілку до роботи:

  • вставити до упору в центральне гніздо грілки патрон, ударом руки по головці ампуловідкривача розбити ампулу, що в патроні, занурити ампуловідкривач до кінця і не виймати його з патрона до припинення виділення пари;
  • вставити дві трубки у бічні гнізда грілки, після відтавання ампул трубки негайно вийняти і помістити в штатив;
  • відкрити трубки, розбити верхні ампули, енергійно 2—3 рази струснути і прокачати повітря через дослідну трубку.

Контрольну трубку тримати в штативі і виконати такі дії: підігріти обидві трубки в грілці протягом 1 хв, після чого розбити нижні ампули дослідної і контрольної трубок і струснути їх одночасно; спостерігати за змінами забарвлення наповнювача трубок.

У концентраціях, що не викликають небезпеки, порядок роботи з трубками такий самий: після всмоктування повітря витримати трубки протягом 2-3 хв, у грілці — 1 хв, поза грілкою (у штативі) — 1-2 хв.

Слід пам'ятати, що перегрівання трубки призводить до її псування.

Насадкою до насоса визначають ОР в диму, на ґрунті, в озброєнні, на бойовій техніці, обмундируванні та інших предметах, а також у сипучих продуктах. Догляд і зберігання приладу здійснюється згідно з інструкцією щодо його експлуатації.

Іл. 71.4 Газосигналізатор «ДОЗОР-С-М-5Н»

Крім військового приладу хімічної розвідки, з цією ж метою використовують спеціальний прилад хімічної розвідки (переносний автоматичний або ручний) — газосигналізатор «ДОЗОР-С-М-5Н» (іл. 71.4), який застосовують для контролю загазованості повітря. Прилад дає можливість визначити концентрацію аміаку, сірководню, хлору в мг/м3, а також поширення палаючих газів, парів під час пожежі та наявність кисню в об'ємних долях у різних випадках під час надзвичайних ситуацій.

  • 1. Охарактеризуйте призначення, склад та порядок роботи з військовим приладом хімічної розвідки.