Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 70. Індивідуальні дозиметри

Призначення, склад і порядок використання приладів контролю радіоактивного опромінення (ДП-22В, ДП-24 та ІД-1). Прилади контролю радіоактивного опромінення ДП-22В, ДП-24 (іл. 70.1 а, б) призначені для визначення отриманої людиною дози опромінення (поглинутих доз). Комплект складається із зарядного пристрою ЗД-5 і дозиметрів ДКП-50-А (дозиметр кишеньковий, прямовказувальний на 50 рентген) (іл. 70.2).

Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гамма-опромінення в діапазоні 2-50 Р за потужності доз 0,5-200 P/год. Відлік вимірювання доз здійснюють за шкалою, яка розташована всередині кожного дозиметра і відградуйована в рентгенах.

Іл. 70.1 а, б. Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-22В (а) і ДП-24 (б)

Іл. 70.2. Індивідуальний дозиметр ДКП-50-А: а — загальний вигляд; б — шкала

Принцип дії подібний до принципу дії електроскопа. Основна частина дозиметра — малогабаритна іонізаційна камера, до якої підключено конденсатор з електроскопом. Під впливом гамма-випромінювання в робочому відділенні камери виникає іонізаційний струм, що зменшує потенціал конденсатора. Зменшення потенціалу пропорційне експозиційній дозі опромінення. Відхилення рухомої системи електроскопа — платинової нитки — визначають за шкалою, відградуйованою в рентгенах. Тривалість роботи з одним комплектом живлення — не менше 30 год. Конструкція дозиметрів забезпечує їх герметичність. Саморозряд дозиметрів не перевищує 2 поділки за добу.

Підготовка дозиметра до роботи

• Відкрити захисну оправу дозиметра і захисний ковпак гнізда. • Ручку потенціометра на зарядному пристрої повернути проти годинникової стрілки. • Дозиметр вставити в гніздо зарядного пристрою. • Спостерігаючи в окулярах, легко натиснути на дозиметр і повернути ручку потенціометра праворуч так, щоб зображення нитки на шкалі дозиметра зупинилось на позначці «0», після чого вийняти дозиметр із гнізда. • Перевірити розміщення нитки, оглянувши її на денному світлі: за вертикального положення нитки вона має розміщуватися на поділці «0». • Вкрутити захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда.

Дозиметр під час робота на зараженій радіоактивними речовинами території носять у кишені. Таким чином, періодично дивлячись в окуляри дозиметра на розташування нитки на шкалі, визначають отриману величину дози гамма-випромінювання.

Комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В відрізняються тільки кількістю дозиметрів. Перший має 5, а другий — 50 індивідуальних дозиметрів.

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1 (іл. 70.3, іл. 70.4) слугує для вимірювання поглинених доз гамма-нейтронного випромінювання в межах від 2 рад до 500 рад за потужності дози від 10 рад/год до 360 000 рад/год. Ціна поділки на шкалі дозиметра — 20 рад. Дозиметр перезаряджається від зарядного пристрою ЗД-6.

Іл. 70.3. Комплект ІД-1: 1 — індивідуальний дозиметр; 2 — зарядний пристрій

Іл. 70.4. Індивідуальний дозиметр ІД-1: 1 — окуляр: 2 — шкапа; 3 — тримач; 4 — заглушка; 5 — платинова нитка

Іл. 70.5. Вимірювач дози індивідуальний ІД-11

Індивідуальний вимірювач дози ІД-11 (іл. 70.5) забезпечує вимірювання дози гамма- і змішаного гамма-нейтронного випромінення в діапазоні від 10 до 1500 рад. Доза опромінення підсумовується внаслідок періодичного опромінення й зберігається протягом 12 місяців.

ІД-11 вимірювач дози індивідуальний призначений для контролю опромінення людей, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання, для первинної діагностики ступеня тяжкості радіаційних уражень. Вимірювач ІД-11 виготовлений у формі брелка, застосовують з вимірювальним пристроєм ГО-32. Конструктивно ІД-11 складається з корпусу, тримача зі скляною пластинкою (детектором). Маса не перевищує 25 г. У корпус вставлений шнур для закріплення в кишені.

Для вимірювання дози потрібно розкрити детектор ІД-11, вставити його у вимірювальне гніздо пристрою ГО-32, зафіксувати, записати третій або четвертий показник, що встановився на табло вимірювального пристрою. Детектор не повинен перебувати у вимірювальному гнізді більше 20 с. Перед вимірюванням дози ІД-11 витримується не менше 1 год разом з вимірювальним пристроєм ВП в однакових температурних умовах.

Комплект індивідуальних дозиметрів ДК-0,2 (іл. 70.6) призначений для вимірювання доз гамма-випромінювання, одержаних людьми при роботі з радіоактивними речовинами або при перебуванні на забрудненій місцевості. Комплект ДК-0,2 складається з: 10-ти дозиметрів ДК-0,2 і зарядного пристрою ЗД-6.

Дозиметр вимірює експозиційні дози гамма-випромінення від 0 до 200 мР у діапазоні енергій від 0,084 до 2 МеВ за відсутності бета-випромінення з енергією вище 0,6 МеВ в інтервалі температур від -20 °С до +35 °С. Похибка вимірювання дозиметра в нормальних умовах (температура навколишнього середовища — 20 + 5 °С, атмосферний тиск— 100 ± 4 кПа (750 ± 30 мм рт. ст.), відносна вологість повітря 65 ± 15 %) не перевищує ± 10 % від кінцевого значення шкали).

Саморозряд дозиметра не повинен перевищувати: а) в нормальних умовах протягом 24 год 2 поділки; б) в умовах температури -20 °С за 4 год — 2 поділки; в) в умовах відносної вологості 95 % за температури +20 °С протягом 48 год — 3 поділки. Дозиметр встановлюється на «0» з допомогою зарядного пристрою ЗД-6 або іншого пристрою, що забезпечує плавну зміну постійної напруги в межах від 180 до 250 В.

Відліковий механізм складається з окуляра (1), об'єктива (12) і шкали (2). Шкала має 20 поділок. Ціна однієї поділки відповідає 10 мР.

Конденсатор, утворений камерою і внутрішнім електродом, заряджається до певного потенціалу. За впливу гамма-випромінення в робочому об'ємі камери повітря іонізується і потенціал камери зменшується. Зменшення потенціалу камери пропорційне експозиційній дозі опромінення, тому, вимірюючи зміну потенціалу, можна робити висновок про одержану дозу опромінення.

Іл. 70.6. Будова дозиметра ДК-02: 1 — окуляр; 2 — шкапа; 3 — корпус; 4 — камера іонізації; 5 — скляна нитка; 6 — електрод; 7 — ізолятор; 8 — обмежувач; 9 — діафрагма; 10 — оправа захисна; 11—контакт; 12 — об'єктив; 13 — корпус; 14 — тримач

Зміна потенціалу камери проводять з допомогою мініатюрного електроскопа, вмонтованого в середину дозиметра. Відхилення рухомої системи електроскопа — платинованої нитки — вимірюють за допомогою відрахункового мікроскопа зі шкалою, відградуйованою в мілірентгенах.

Підготовка до роботи і порядок роботи дозиметра ДК-0,2 такі ж, як у дозиметра ДКП-50А і ІД-1. Серед сучасних приладів варто виділити дозиметри гамма-випромінювання: індивідуальний ДКГ-21 (іл. 70.7) і «Кадмій» (ДКС-02П) (іл. 70.8).

Іл. 70.7. Дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21

Іл. 70.8. Дозиметр гамма-випромінювання «Кадмій» (ДКС-02П)

  • 1. Охарактеризуйте призначення, склад та порядок роботи з комплектом індивідуальних дозиметрів ДП-22В (ДП-24), ІД-1, ІД-11, ДК-0,2.