Захист Вітчизни. Профільний рівень. 11 клас. Фука

§ 37. Сторожові загони, застави, пости і секрети. Смуга охорони

Чому, на вашу думку, розташовуючись на місці, військові підрозділи мають виставляти застави, пости і секрети?

Призначення сторожової охорони та її завдання. Сторожову охорону організовують і здійснюють для недопущення ведення розвідки супротивником і раптового нападу на підрозділи, що охороняють. Її здійснюють сторожовими загонами, заставами, постами та секретами. Взвод може діяти як сторожова застава від сторожового загону або від основних сил батальйону, а також у складі роти, призначеної в сторожовий загін. Нормативні показники щодо сторожової охорони під час розташування на місці наведені в табл. 37.1.

Таблиця 37.1

Інтервал між машинами

25-50 м

Інтервал між машинами на відкритій місцевості

100-150 м

Відстань між взводами під час розташування на місці

300-400 м

Смуга охорони в сторожовій охороні по фронту для взводу

2 км

Віддалення секрету ( 2-3 особи)

до 400 м

Віддалення сторожового поста

до 1500 м

Глибина сектору спостереження: - найближчого

до 400 м

- середнього

до 800 м

- дальнього

на глибину видимості

Одержавши дані про супротивника, спостереження підсилюють, сторожова застава готується до бою. Командир взводу про появу противника доповідає командиру, який вислав заставу, і сповіщає сусідів. Дрібні групи супротивника, які намагаються проникнути до підрозділів, що охороняються, взвод захоплює в полон або знищує.

Секрет у складі бойової групи (2-3 солдати, один з яких старший) приховано займає та обладнує визначене місце і веде безперервне спостереження за противником та місцевістю. Старший секрету встановлює порядок спостереження, підтримує постійну бойову готовність секрету і зв'язок із командиром, який його виставив. Секрет несе службу беззмінно протягом дня або ночі, приховано, нічим себе не виявляючи. Він нікого не затримує і не опитує. Про появу поодиноких солдатів (цивільних осіб) і груп противника старший секрету доповідає командиру, який виставив секрет. У разі нападу противника на секрет він відкриває вогонь і відходить, продовжуючи вести спостереження. Після закінчення несення служби або за командою (сигналом) командира, який виставив секрет, особовий склад повертається на сторожову заставу.

Патрульні (іл. 37.1) — піші дозорні, приховано просуваючись зазначеним маршрутом, ретельно оглядають місцевість і місцеві предмети. Виявивши сторонніх осіб, патрульні, займають скриту позицію, підпускають їх на близьку відстань і вимагають назвати пароль. Осіб, які не знають паролю, затримують і супроводжують до командира взводу. У разі виявлення підрозділу (групи військовослужбовців) противника старший патруля встановленим сигналом або через патрульного негайно доповідає про це командирові взводу та стежить за діями противника. Поодиноких солдатів противника патрульні захоплюють у полон або знищують.

Бойовий порядок механізованого взводу в сторожовій заставі залежно від поставленого завдання та умов місцевості, як правило, складається з бойових порядків механізованих відділень, групи управління і вогневої підтримки, засобів посилення, які залишаються в безпосередньому підпорядкуванні командира взводу. Для своєчасного виявлення противника на позиції кожного відділення безперервно ведеться спостереження.

У нічний час і в інших умовах обмеженої видимості у взводі організовують підслуховування і ведуть спостереження з використанням приладів нічного бачення. На шляхах імовірного руху ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп); НЗФ (незаконних збройних формувань) встановлюють сигнальні міни та розвідувально-сигналізаційну апаратуру. Проміжки між позиціями відділень і фланги прикривають вогнем і мінно-вибуховими загородженнями.

На прихованих підступах до позиції сторожової застави (іл. 37.1) на віддаленні до 400 м від неї можуть виставляти секрети, в окремих випадках — сторожовий пост на відстані до 1500 м. Для огляду скритих ділянок місцевості, перевірки пильності несення служби сторожовими постами, а також для зв'язку із сусідніми підрозділами сторожової охорони можуть висилатися піші дозорні. Для огляду місцевості між позиціями відділень і на відкриті фланги висилають патрулі.

Командир взводу, призначеного у сторожову заставу, з отриманням завдання організовує дії підрозділу, у призначений час виводить його на зазначений рубіж, організовує спостереження, систему вогню та інженерне обладнання позицій, складає схему сторожової застави і в установлений час доповідає про готовність командирові, який призначив заставу.

Іл. 37.1. Розташування механізованого відділення на місці в складі взводу за стандартами НАТО (варіант). Пояснення подано в Таблиці 37.2

Таблиця 37.2

Під час постановки бойових завдань підлеглим командир взводу вказує:

- механізованим відділенням — завдання щодо охорони; основну та запасну позиції, смуги й додаткові сектори обстрілу; основні та запасні вогневі позиції БМП (БТР), танків, їх основні та додаткові сектори обстрілу з кожної позиції; час зайняття позиції, готовність системи вогню, черговість і терміни обладнання; порядок несення служби та дій у разі виявлення противника; завдання сусідніх органів сторожової охорони;

- сторожовому посту (секрету) — склад, завдання, місце обладнання позицій (несення служби), сектор спостереження; порядок несення служби і підтримання зв'язку; порядок дій під час виявлення противника і відходу; порядок зміни.

- патрулям (пішим дозорним) — склад і завдання; маршрут (напрямок) руху; порядок несення служби і підтримання зв'язку; дії в разі виявлення противника. Усьому особовому складу повідомляють пароль, а старшим органів охорони — й відгук.

Смуга охорони. Для дій в якості сторожової застави взводу вказується смуга охорони шириною до 2 км. У цій смузі застава займає зручний для оборони рубіж і обладнує основні, а за наявності часу — й запасні позиції, з яких перекривається вогнем вся смуга охорони. Віддалення рубежу оборони від підрозділів, які охороняються, може становити 5-10 км.

Для посилення сторожової застави взводу зазвичай виділяють танк, один-два розрахунки автоматичних гранатометів, ПТРК, вогнемети, переносну станцію наземної розвідки та інші сили і засоби, залежно від умов обстановки і завдання.

Завдання відділення як сторожового поста від сторожового загону (застави) або від основних сил батальйону (роти), а також у складі взводу, призначеного в сторожову заставу. Механізоване відділення може бути призначене для дій у сторожовому посту. Сторожовий пост у складі відділення займає і обладнує позицію на відстані до 1500 м від підрозділу, який охороняється. Сторожовий пост у складі бойової групи виставляють на відстані, що забезпечує спостереження і підтримку його вогнем. Порядок і зміст роботи командира відділення, яке призначене для дій як сторожовий пост, відповідає роботі під час переходу відділення до оборони в умовах відсутності зіткнення з противником.

  • 1. Як працює сторожова охорона під час розташування на місці?
  • 2. Розкажіть, що таке секрет?
  • 3. Поясніть іл. 37.1 «Розташування механізованого відділення на місці у складі взводу за стандартами НАТО (варіант)».
  • 4. Складіть варіант завдання сторожовому посту (секрету) щодо здійснення охорони.
  • 5. Як діють піші дозорні під час огляду місцевості? Прокоментуйте.