Етика. 5 клас. Мелещенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Дорогі п’ятикласники й п’ятикласниці

Запрошуємо вас у світ етики! Підручник, який ви тримаєте в руках, проведе вас у світ моралі, поведінки та спілкування. Вивчаючи матеріали курсу етики, ви зрозумієте свою унікальність й унікальність інших. Ви навчитеся взаємодіяти із собою та людьми, проявляти людяність, бути справедливими.

З курсу етики ви дізнаєтеся, що таке моральні норми, цінності, етикет, для чого потрібні правила поведінки. Етика розкриє, що таке добро і зло, які є людські чесноти. Ви зрозумієте суть морального вибору, що за вчинки потрібно відповідати, а без старанності не досягти мети. Етика допоможе вам опанувати себе, проявити терплячість і стриманість. Курс «Етика» підкаже, як поводитися вдома, у школі, на вулиці, з однолітками та старшими. Ви дізнаєтеся, як бути доброчесним/доброчесною, ефективно спілкуватися, правильно співпереживати та співрадіти.

Матеріал підручника є цікавим і різноманітним. Для вас створено різні рубрики. На початку кожного параграфа ви будете читати діалог між хлопчиком і дівчинкою — Назаром й Аланою, який буде спонукати вас до роздумів над новою темою. Також ви будете ознайомлюватися з «Фактами, над якими варто замислитися», розглядати «Ситуації для роздумів», «Особистий профіль». Рубрики «#Так говорив/так говорила/а я думаю так» і «Народна мудрість: міркуємо разом» ознайомлять вас із народною та художньою творчістю, судженнями цікавих людей, а також спонукатимуть до формування власної думки. Корисною є рубрика «Це тобі стане в пригоді для розуміння себе та інших».

Після кожного уроку вміщена особлива рубрика самоаналізу «Розмірковую про вивчене», добре вам знайома з початкової школи. Запитання, подані в ній, допоможуть вам краще розібратися, наскільки ви зрозуміли тему, яка обговорювалася на уроці. Також пропонуємо вам вести свій зошит або записник важливих думок.

У підручнику є багато цікавих запитань і завдань, на які ви будете шукати відповіді самостійно та працюючи разом з однокласниками й однокласницями. Після параграфа ви зможете перевірити свої знання та створити щось нове разом із класом. За допомогою кюаркодів можна буде дізнатися більше, переглянувши цікавий матеріал. Ви будете працювати з малюнками, таблицями, схемами, відеоматеріалами тощо. По-новому зможете оцінити мультфільми чи казки, які дивилися раніше, проаналізувати вчинки й поведінку героїв. Після кожної теми на вас чекає урок узагальнення, де ви будете пригадувати вивчене, аналізувати, ставити запитання, проєктувати й оцінювати себе.

Отже, відкривши підручник з етики, ви побачите, що це настільна книжка, яка допоможе вам стати справжньою людиною.

Віримо в кожного/кожну з вас і ваші можливості й бажаємо захопливого вивчення етики!

1. Що вивчає «Етика»?

Ключові поняття: етика, мораль, моральні й етичні цінності, людські чесноти.

Алана: Етика — це правила поведінки в гостях.

Назар: А я думаю, що етика — це пояснення, що таке «добре» і «погано».

 • Прочитай діалог. А як ти вважаєш, що таке етика? Що ти знаєш про етику?

1. ЯК МОРАЛЬ І МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ФОРМУЮТЬ РИСИ ХАРАКТЕРУ?

Вітаємо! Ти починаєш вивчати новий предмет — етику! Цей предмет разом з підручником допоможе тобі краще зрозуміти світ, у якому ти живеш. Мабуть, ти неодноразово чув/чула такі вислови, як: «це гідний вчинок», «так чесно», «це добра справа», «це правда», «це етично» тощо. Люди можуть робити різні вчинки. Але які з них гарні, справедливі, правильні? Як визначити: яким є вчинок чи поведінка, що таке добро і зло, як жити по совісті? Це складні запитання, відповідь на які ти знайдеш на уроках етики.

Етика — наука, що вивчає мораль. Мораль — система поглядів й уявлень, що регулюють поведінку людей у суспільстві. Чому з’явилася мораль? Люди завжди жили в спільнотах, де треба було взаємодіяти. Для цього потрібні правила, які б визначали, як слід чинити, взаємодіючи з іншими. Тому поведінка людини завжди оцінюється іншими з точки зору відповідності загальноприйнятим правилам. Якщо дія відповідає правилам, вона вважається доброю, справедливою. Якщо ж людина порушувала правила, цей вчинок вважається негідним, несправедливим. Суспільство оцінює людей за багатьма вчинками.

 • Розглянь схему, прокоментуй зображений алгоритм. Як людину оцінюють за вчинками?

Для того щоб поведінка була доброю, людині необхідно дотримуватися моральних цінностей. Цінності — це те, що ми цінуємо, що є для нас важливим. Моральні цінності — мотиви поведінки, що відповідають моралі.

Саме вони є основою наших думок про те, що добре чи погано, бажано чи небажано, допомагають приймати рішення, які схвалюються суспільством.

 • 1. Розглянь схему, на якій вказані цінності. Там є порожні прямокутники. Поміркуй, які ще цінності ти б записав/записала й чому. Поділися ідеями з класом.
 • 2. Чому поняття «моральні цінності», на твою думку, є синонімом до поняття «етичні цінності»?

Цінностей є дуже багато. З ними ти будеш ознайомлюватися в процесі вивчення етики. Моральні цінності пов’язані з людськими емоціями й переживаннями, які мотивують нас різними способами. Моральні цінності формують такі позитивні риси характеру, як доброта, чуйність, повага, ввічливість, вдячність, толерантність. Також формують уміння порозумітися, співпрацювати, вирішувати конфлікти. Вони формують погляд людини на життя, ставлення до інших і до світу.

2. ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ЛЮДСЬКИХ ЧЕСНОТ?

Важливим елементом моралі є чесноти. Чеснота — позитивна моральна риса людини. До чеснот належать гідність, мудрість, чесність, правдивість, доброзичливість, привітність, благородство, сміливість, наполегливість, співчуття, скромність, працьовитість тощо. Протилежною до чесноти є вада — негативна риса, недолік.

Факт, над яким варто замислитися

У давні часи древні греки вживали слово «арете» для позначення чесноти. Вони вважали, що чеснота — це моральна якість, властива гідній людині. Щоб розвинути цю якість, особі потрібно прикладати багато зусиль.

 • 1. Розглянь скульптуру, яка прикрашала фасад бібліотеки у стародавньому античному місті Ефес. Ця скульптура зображає чесноту. Поміркуй, чому. Поділися думками з класом.
 • 2. Обговоріть у парах, який вигляд мала б скульптура «вади».

Чесноти є частиною нашої поведінки, вчинків, думок, ставлень. Вони визначають правила співжиття людей, щоб усім було комфортно й легко перебувати поряд з іншими.

 • До кожної літери добери слово, яке означає певну чесноту (наприклад, Ч — чемність). Запиши у зошиті чи записнику. Порівняй із друзями.

Факт, над яким варто замислитися

Прочитай уривки з твору «Повчання дітям Володимира Мономаха»

Сторінка з «Повчання Володимира Мономаха» (ймовірно 1109 р.)

...Перш за все не забувайте убогих, а якщо можете, по силі годуйте їх.

...Ніколи не майте гордощів у своєму серці і в розумі. Старих шануйте, як батька, а молодих, як братів.

...При старших годиться мовчати, премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними і молодими мати згоду і бесіду вести щиро.

...Не лютувати словом, не ганьбити нікого в розмові, не сміятись багато.

...В домі своєму не ледачкуйте, а за всім приглядайте самі, щоб не посміялися люди ні над домом вашим, ні над вашим обідом.

...Брехні остерігайтеся.

...Найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов: простий чи знатний.

...Не проминіть ніколи людину, не привітавши, і добре слово їй мовте.

...Чого вмієте, не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтеся.

...Лінощі — це мати всьому дурному: хто що й знав, те забуде, а чого не вміє, того не навчиться.

 • Про які вади застерігає автор повчання, які чесноти він підкреслює? Це повчання було написане давньокиївським князем майже тисячу років тому. Як ти вважаєш, чи втратило воно свою актуальність, чи й досі залишається важливим? Поясни чому.

3. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЕТИКИ?

Як тобі зрозуміло, етика — це особлива наука. Вона дає відповіді на запитання: як жити й спілкуватися вдома, у школі, на вулиці, у суспільстві? Як ставитися до людей, як розвиватися і самовдосконалюватися?

Особливістю вивчення етики є те, що на цих уроках ти разом з однокласниками й однокласницями, учителем чи вчителькою будеш розв’язувати життєві ситуації, аналізувати думки, дії та вчинки людей, давати собі поради, як стати кращим/кращою. Ти ознайомишся з досвідом інших людей, навчишся моделювати ситуації та робити відповідальний вибір. У пригоді тобі з друзями стануть народна мудрість у приказках і прислів’ях, притчі, оповідання та інші тексти. Також ти будеш досліджувати погляди різних цікавих людей, їхні цінності, норми й правила, які сприяли їхньому розвитку. Ілюстрації в підручнику допоможуть тобі побачити вчинки збоку, краще сприйняти матеріал за допомогою світлин, малюнків, схем, таблиць. Отриманий досвід ти будеш застосовувати на практиці в житті.

Таким чином, ти не лише дізнаєшся про основні запитання, які вивчає етика, а й будеш самовдосконалюватися. Очевидно, що найкращий спосіб засвоєння етики — це дотримання моральних норм у своїй повсякденній поведінці.

Для кращого навчання автори підручника пропонують користуватися давнім китайським висловом:

Я чую — і я забуваю,

я дивлюся — і я пам’ятаю,

я роблю — і я розумію!

 • 1. Поясни, як ти зрозумів/зрозуміла цей вислів. До чого він спонукає? Запиши в зошиті чи записнику.
 • 2. Чи можна щось робити, якщо перед тим ти не почув і не побачив? Який це дасть, на твою думку, результат?

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

 • 1. Що таке моральні цінності та як вони впливають на поведінку людини?
 • 2. Що таке чесноти й навіщо вони потрібні? Як боротися з вадами?
 • 3. Які є особливості вивчення етики?

II. Дію

1. Прочитай прислів’я. Визнач, про які чесноти йдеться.

 • Добре роби — добре й буде.
 • З добрим дружись, а лихого стережись.
 • Маєш голову, май ще й розум.
 • Спасибі — велика справа.
 • Дорогу здолає той, хто йде.

2. Запропонуй 4-5 послідовних кроків, які тобі треба робити, щоб краще розвивати чесноти. Запиши в зошиті чи записнику.

Створюємо разом

Створіть малюнок-схему «Світ мого життя». Для цього на окремому аркуші паперу намалюйте в центрі Сонце. Напишіть посередині: «Я, мої рідні та близькі». Навколо Сонця розмістіть на різних орбітах планети з назвами найважливіших для вас цінностей. Що важливішою є для вас і ваших близьких цінність, то ближчою буде орбіта планети-цінності. Поясніть своїм однокласникам й однокласницям з «інших сонячних систем», чому Ви саме так розмістили планети-цінності.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення (усно).

Я запам’ятав/запам’ятала...

Я зрозумів/зрозуміла...

Я навчився/навчилася...

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст