Етика. 5 клас. Пометун

§ 6. Як відбувається спілкування

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • з'ясувати сутність вербального та невербального спілкування й те, як застосовувати його для комунікації;
 • дізнатися про особливості спілкування в групі й основні прояви доброзичливості, щирості та поваги в спілкуванні;
 • наводити приклади ввічливої та чемної поведінки у спілкуванні.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Що таке спілкування?
 • 2. Для чого людям потрібне спілкування?
 • 3. Наведіть приклади різновидів спілкування.
 • 4. Яких правил слід дотримуватися, працюючи в групі?

1. Вербальне і невербальне спілкування.

За засобами, які використовуються в процесі спілкування, його поділяють на вербальне і невербальне. Перше відбувається за допомогою слів та мови, друге — за допомогою міміки (руху м’язів обличчя), жестів (руху людського тіла або його частин) і пантоміміки (зміни в ході, жестах, поставі людини, за допомогою яких проявляються її настрій та емоції).

Вербальне спілкування може бути усним і письмовим. Основними вимогами до нього є якість змісту, доступність викладу думок і чіткість вимови.

У невербальному спілкуванні слова не використовуються. Під час такого спілкування інформація співрозмовнику передається через образи, міміку, жести тощо. Тобто основним інструментом спілкування виступає тіло людини. При цьому головною умовою правильного розуміння того, що прагне повідомити співрозмовник, стає знання мови рухів тіла.

СЛОВНИК

Вербальне спілкування — словесне спілкування, учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо предмета обговорення.

Невербальне спілкування — форма спілкування, у якій не використовуються слова та інші мовні символи, а інформація передається за допомогою рухів тіла.

Обидва засоби спілкування дуже важливі. Словами, тобто застосовуючи вербальне спілкування, людина може передати фактичні знання. Невербальне спілкування дозволяє повідомити те, що не підлягає словесному вираженню. Опанування засобів невербального спілкування допомагає людині володіти собою, передавати або приховувати свої почуття.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари, виконайте завдання і продемонструйте класу результати роботи.

1. За допомогою вербальних засобів спілкування висловіть інформацію про об'єкт обговорення, дотримуючись правил.

 • 1) Надавайте рівно стільки інформації, скільки необхідно, щоб вона не була надмірною, не викликала зайвих питань і роздумів, що не стосуються справи.
 • 2) Інформація має бути правдивою, не містити того, що може виявитися неправильним або помилковим, того, що не є перевіреним.
 • 3) Інформація не має містити відхилень від теми.
 • 4) Інформація має бути зрозумілою, слід уникати незнайомих висловів.

2. За допомогою невербальних засобів спілкування (поза, міміка, вираз очей, жести) передайте партнеру інформацію про здивування, байдужість, страх, радість, задоволення, невдоволення, гнів, спокій, порозуміння та його відсутність тощо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

На думку дослідників, у процесі спілкування близько 7% інформації припадає на вербальні засоби, приблизно 50% — на невербальні, а решту складають звукові засоби — тембр голосу та інтонація.

2. Особливості спілкування в групі. Прояви доброзичливості, щирості та поваги в спілкуванні.

Імовірно, під час навчання всім нам доводилося брати участь у груповій роботі. Вона передбачає діяльнісне спілкування. Під час нього відбуваються формування, розвиток та обмін уміннями й навичками, які виробляються під час спільної діяльності. Вам також відомо, що для успішної групової роботи слід дотримуватися певних правил. У їх основі мають бути доброзичливість, щирість і повага одне до одного.

СЛОВНИК

Доброзичливість — здатність і бажання робити добро іншим людям.

Щирість — властивість людини, пов'язана з її прямим, безкорисливим, відвертим вираженням своїх почуттів і думок.

Повага — прихильне ставлення до інших людей, пов'язане з визнанням їхніх заслуг і позитивних якостей.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в малих групах. Обговоріть у групі пропозиції до основних правил групової роботи й представте результати класу.

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ

Із настанов мудреця Будди своїм послідовникам (VII—VI ст. до н. е.)

...Дивіться доброзичливо на все існуюче, нехай кожне ваше слово буде спокійним, привітним, прихильним і нехай кожна ваша дія слугує виправленню помилок, розвитку добра...

Робота в парах. Обговоріть і виконайте завдання:

 • 1. У чому Будда вбачав доброзичливість у спілкуванні й діях людей?
 • 2. Чи можна стверджувати, що наведена думка не втратила свого значення в сучасному світі? Поясніть свою відповідь.

3. Важливість ввічливості й чемної поведінки у спілкуванні.

СЛОВНИК

Ввічливість — дотримання добрих манер, уважність і люб'язність у ставленні людини до тих, хто її оточує.

Чемність — шанобливе, ввічливе ставлення до людей; поведінка людини, у якій проявляються ввічливість та люб'язність.

Рівень культури людини завжди можна визначити за тим, як вона спілкується. Більшості з нас приємно спілкуватися з вихованими людьми. Проте варто замислитися над тим, чи завжди спілкування з нами стає задоволенням для інших.

Ввічливість і чемність є саме тими засобами, завдяки яким спілкування стає приємним для тих, хто бере в ньому участь. Для цього варто пам’ятати й користуватися знайомими нам «чарівними словами» — добрий день, спасибі, дякую, вітаю, вибач, будь ласка тощо.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Умій бути добрим до інших не тільки, коли тобі добре, але й коли погано. Саме це і показує твою людяність.

Марія Ногаєва, сучасна поетеса

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Основні правила ввічливості у спілкуванні

 • Вітайтеся.
 • Прощайтеся.
 • Просіть вибачення за завдану людині незручність.
 • Цікавтеся станом справ людини, із якою спілкуєтеся.
 • Не перебивайте іншу сторону.
 • Уважно слухайте іншу сторону спілкування.
 • Не гукайте до співрозмовника, якщо він перебуває на відстані.
 • Уважно слухайте співрозмовника.

ЕТИКА В УКРАЇНІ

Сучасні дослідники етики зазначають, що українцям та українкам здавна притаманні доброзичливість, щирість, повага та ввічливість у спілкуванні. Про це, зокрема, свідчать численні народні прислів'я й приказки. До найчастіше вживаних належать:

 • Зич іншим добра, добре буде й тобі.
 • Кого почитають, того й величають.
 • У чужому домі будь привітливий, а не примітливий.
 • Хто каже до ладу, то вухо наставляй, а хто і без ладу, то теж не затихай.
 • «Будь ласка» не кланяється, а «спасибі» спини не гне.

Ввічливість у спілкуванні свідчить, що людина ставиться до інших чуйно і з повагою. При цьому найчастіше спрацьовує зворотний процес. У більшості випадків ви зустрічаєте взаємне добре ставлення до вас співрозмовника.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

За результатами різноманітних досліджень людських стосунків, ввічливе ставлення до інших допомагає людині встановлювати нові корисні для неї контакти — мати багато знайомих, приятелів і друзів. У більшості випадків ви зустрічаєте взаємне добре ставлення до вас співрозмовника.

Також варто звернути увагу на спостереження японських психологів, які на підставі тривалих досліджень визначили, що ввічливі люди перебувають у більшій безпеці, ніж хами й грубіяни, які обов'язково рано чи пізно потрапляють у небажані ситуації.

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ

Зараз існує чимало варіантів правил, яких слід дотримуватися під час спілкування в сім'ї.

У правилах спілкування в ідеальній сім'ї (сайт ukr.media) пропонується:

 • Поважати всіх членів сім'ї.
 • Навчитися не тільки розмовляти одне з одним, але й слухати, чути.
 • Навчитися поступатись один одному, рахуватися з потребами іншої людини.
 • Бути тактовними, не дорікати іншим.
 • Не ображати одне одного, не використовувати лайливих, образливих слів.
 • Не ображатися на дрібниці.
 • Не запрошувати гостей, не обговоривши це з усіма членами сім'ї.
 • Не читати особистих листів і щоденників інших членів сім'ї, а входячи до чиєїсь кімнати, стукати.
 • Піклуватися одне про одного та любити.

Сайт «Social.org» наводить такі правила поведінки в сім'ї:

 • Не підглядайте в чужий телефон.
 • Влаштовуйте годину без гаджетів.
 • Заведіть сімейне хобі.
 • Влаштовуйте спільні прийоми їжі та запроваджуйте сімейні ритуали.
 • Допомагайте одне одному.
 • Сприймайте родичів такими, якими вони є.

Робота в парах. Обговоріть і виконайте завдання. 1. Порівняйте наведені правила спілкування в сім'ї. Прокоментуйте доцільність дотримання наведених у них норм. 2. Складіть власний проект правил сімейного спілкування та запропонуйте його для обговорення класу.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Щороку 11 січня відзначається Міжнародний день «Дякую». Слово «дякую» вперше з'явилося в паризькому словнику-розмовнику XVI ст. Проте в повсякденному вжитку воно набуло поширення лише у XX ст. Міжнародний день «Дякую» (international Thank You Day) запроваджений рішенням ООН. У цей день у різних країнах світу відбуваються конкурси, флешмоби, обміни плакатами, листівками й подарунками між різними людьми, які прагнуть подякувати одне одному. Із кожним роком усе більше країн і людей приєднуються до святкування цього дня. У деяких штатах США, наприклад, його святкування триває цілий місяць.

У різних країнах існують відмінні традиції висловлювати подяку. В Індії дякують не словами, а посмішкою. У Китаї — особливим жестом, постукуючи по столу двома пальцями правої руки. У Японії подяку висловлюють поклоном. В арабських країнах етикетом заборонено дякувати за пригощання. Однак схвально сприймаються слова подяки за гостинність. У західному світі найввічливішим містом, де найчастіше кажуть «дякую», вважається Нью-Йорк.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чим відрізняються вербальне і невербальне спілкування? Наведіть їхні приклади.

2. Робота в малих групах. Розподіліть ролі та розіграйте невеликі інсценівки про те, як, на вашу думку, учні та учениці мають себе поводити під час спільної роботи в групі, а як не слід себе поводити.

3. Чим важливі прояви доброзичливості, щирості та поваги для спілкування?

4. Шотландський поет XVIII ст. в одному зі своїх віршів написав: «О щирість! З усіх людських чеснот ти головна!» Чи згодні ви з цією думкою? Чому?

5. Виконайте індивідуальний навчальний проект «Чемність у спілкуванні: кроки реалізації».

6. Робота в парах. Проведіть конкурс на кращий приклад спілкування, заснованого на засадах ввічливості й чемної поведінки.

7. Поясніть, як ви розумієте українські прислів'я і приказки, наведені в рубриці параграфа «Етика в Україні» (с. 55). Яка із чеснот людини, розглянутих у параграфі, розкрита в кожному з них?

8. Підготуйте виступ з аргументацією за темою одного з висловлювань видатних людей про доброзичливість.

 • 1) «Якщо хоробрість і честолюбство не регулюються доброзичливістю, вони можуть зробити з людини лише розбійника» (Девід Юм, британський мислитель XVIII ст.).
 • 2) «Взаємна доброзичливість є найближчою спорідненістю» (Публій Сір, давньоримський поет І ст. до н. е.).

Скористайтеся пам'яткою «Як підготувати виступ» (с. 140).

9. Біблія містить висловлювання, які можуть допомогти людині знайти порозуміння зі своїми співрозмовниками. Зокрема, там сказано: «Тому, відкинувши брехню, говоріть кожен правду ближньому своєму...». Висловіть думку, чому наведена норма здавна вважається важливою для людського спілкування. Чи можна стверджувати, що вона не втратила свого значення й сьогодні? Чому?

10. Німецький політик XIX ст. Отто фон Бісмарк вважав, що «необхідно навчитися поважати стійкість переконань противників». Чи поділяєте ви цю думку? Чому?