Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 45. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Ви дізнаєтесь:

 • про IT-послуги та їх види
 • що таке аутсорсинг та його переваги
 • які країни є світовими лідерами за виробництвом програмного забезпечення

Пригадайте:

 • що таке інформатизація світового господарства
 • які виробники програмного забезпечення вам відомі

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше потребують інформаційного обслуговування та опрацювання величезної кількості інформації. Універсальним технічним засобом обробки будь-якої інформації є комп’ютер, а комунікаційні засоби, які використовують комп’ютери, служать для зв’язку й передачі інформації.

Мал. 1. Розподіл витрат на ІТ-послуги за регіонами світу (2021 р.).

Упровадження комп’ютерної техніки та Інтернету в усі сфери життя людства зумовило бурхливий розвиток особливого виду послуг — інформаційно-технологічних (IT).

1. IT-послуги та їхні складові.

IT-послуги поєднують різні види діяльності, спрямовані на задоволення інформаційних потреб користувачів.

Розвиток інформаційно-технологічних послуг розпочався одночасно з формуванням виробництв, що спеціалізуються на випуску ЕОМ, електронної техніки, їхніх комплектуючих.

Найбільш поширеними складовими IT-послуг є:

 • розробка програмного забезпечення;
 • програмна та мережева інтеграція (об’єднання мережевих систем або прикладних програм);
 • забезпечення інформаційної безпеки;
 • IT-консалтинг (консультування з питань використання інформаційних технологій);
 • IT-навчання та тренінги;
 • ІТ-аутсорсинг.

Сьогодні за темпами зростання IT-послуги випереджають усі інші види послуг та продовжують динамічно розвиватися. В останні роки більш швидкому зростанню IT-послуг також сприяли збільшення кількості користувачів мобільних пристроїв, глобальне поширення соціальних мереж, поява «хмарних» технологій, що забезпечують зберігання файлів у мережі.

2. Країни-лідери на світовому ринку програмування.

Найбільші витрати на розробку програмного забезпечення й інших IT-послуг та їх споживання здійснюють у розвинених країнах Північної Америки та Європи. Динамічно зростає роль країн Азіатського регіону, де головними гравцями виступають Японія, Китай, Південна Корея та Індія (мал. 1).

Мал. 2. Україна на світовому ринку ІТ-послуг.*

США витрачають найбільше на дослідження й розробку програмного забезпечення та мають найбільшу кількість розробників. На американські компанії припадає близько третини світового виробництва програмного забезпечення. Серед них світовими лідерами є IBM, Microsoft, Oracle, Symantec, CA Technologies, Google, Apple. Південна Корея, Ізраїль і Японія інвестують найбільшу частку свого ВВП на IT-дослідження та нові технології. Країни Східної Європи пропонують послуги величезної кількості високоякісних та відносно недорогих фахівців у сфері IT.

3. Аутсорсинг та його переваги.

Результатом глобалізації світового господарства стало зростання ролі такого виду послуг, як аутсорсинг. Поняття «аутсорсинг» (від англ. outsourcing — використання зовнішнього ресурсу) передбачає передачу підприємством ряду певних виробничих функцій іншим компаніям, що спеціалізуються на відповідній діяльності. Найчастіше IT-аутсорсинг використовується для дистанційного виконання певної роботи програмістом в іншій країні. Умови для його поширення склалися наприкінці XX ст. завдяки розвитку сучасних засобів комунікації.

Утримання IT-підрозділів великих корпорацій вимагає значних витрат. Щоб їх зменшити, доцільно відмовитися від повного штату програмістів і передати частину їхньої роботи (можливо, і всю роботу повністю) іншим фірмам, у багатьох випадках — за кордон. Це дає змогу компаніям, що використовують аутсорсинг, суттєво збільшити масштаби власного виробництва та одночасно скоротити витрати на оплату працівникам.

Практично всі великі компанії тією чи іншою мірою взаємодіють з аутсорсинговими розробниками систем та програм. Провідні компанії, які спеціалізуються на IT-аутсорсингу, розташовані в США, Ірландії, Франції, Індії, Китаї, Україні.

4. IT-послуги в Україні.

Наша країна є одним із провідних світових експортерів інформаційно-технологічних послуг, зокрема IT-аутсорсингу. Зараз в Україні є близько 200 тис. розробників, понад 4 тис. технологічних компаній та понад 100 компаній зі списку Fortune 500 (рейтинг найбільших компаній світу), які обрали Україну однією з найкращих країн для найму програмістів. Найбільша кількість підприємств, що надають послуги IT-аутсорсингу, розташована в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі.

* За даними The State of European Tech, 2020.

Внесок IT-підприємств у ВВП України постійно збільшується: лише за останні п’ять років їх частка зросла більше ніж у 5 разів. Стрімке зростання сектору інформаційно-технологічних послуг забезпечує позитивний вплив на загальний економічний розвиток країни та підвищення її міжнародного іміджу (мал. 2).

Головною перевагою українського IT-бізнесу є наявність висококваліфікованих фахівців. За їхньою кількістю (понад 200 тис. осіб) Україна утримує першість серед країн Європи.

Сьогодні основними замовниками аутсорсингових послуг є зарубіжні та національні компанії, великі банки, промислові та енергетичні підприємства, страхові фонди. Найбільшими іноземними замовниками ІТ-послуг з України є компанії США (50%), країн ЄС (35%) та Ізраїлю (8%).

Головне

 • На сучасному етапі розвитку світового господарства відбувається зростання потреб в інформаційно-технологічних послугах.
 • Найбільші виробники та споживачі програмного забезпечення розташовані в розвинених країнах, Китаї, Індії.
 • Однією з головних тенденцій розвитку інформаційних технологій у сучасному світі є зростання ролі ІТ-аутсорсингу.
 • Україна посідає провідні місця у світових рейтингах країн із надання послуг ІТ-аутсорсингу.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Що таке IT-послуги? Чим обумовлене зростання попиту на IT-послуги у світі? 2. Назвіть країни-лідери на ринку програмного забезпечення. Наведіть приклади великих компаній, що спеціалізуються на комп’ютерному програмуванні. 3. Розкрийте зміст понять «аутсорсинг» та «IT-аутсорсинг». Поясніть, у чому полягають переваги ІТ-аутсорсингу. 4. Яку роль відіграють ІТ-послуги в нашій країні?

Поміркуйте

Які чинники сприяють динамічному зростанню сфери IT-послуг в Україні, а які перешкоджають?

Набуваємо практичних навичок

Проведіть дослідження розвитку IT-послуг в Україні за останні п’ять років. Дізнайтеся: 1) які види послуг надають аутсорсингові компанії в Україні; 2) яку освіту мають фахівці, що працюють у сфері ІТ-послуг; 3) які заклади вищої освіти в Україні спеціалізуються на підготовці фахівців у сферах інформаційних технологій.