Хімія. 8 клас. Савчин

Відповіді до задач

§ 18. 3. а) 30,01 • 1023 молекул; б) 12,04 • 1023 формульних одиниць NaCl; по 12,04 • 1023 йонів Na+ і Сl-; в) 18,06 • 1023 молекул; г) 48,08 • 1023 молекул. 4. а) 3 моль; б) 2 моль; в) 0,5 моль; г) 4 моль.

§ 19. 4 Б; 5 В; 6 А; 7 В.

§ 20. 1 В; 2 Б; 3 А; 4 В; 5 Б; 6 Г; 7 Б; 8 Г; 9 А; 10 В.

§ 21. 1 В; 2 А; 3 Б; 4 В; 5. А 2. III; Б 1. I; В 4. ІІ.

§ 27. 1. 7,2 г; 2. 0,4 моль; 3. 0,3 моль; 16,8 г; 4. 1,12 л; 5,3 г; 5. 24 г; 0,6 моль; 6. 72 л.

§ 28. 6. 32,8 г; 0,2 моль; 7. 51,3 г; 10,08 моль.

§ 29. 4. 24 г; 0,6 моль; 5. 3,65; 17 г.

§ 30. 7. 5,6 л; 40 г; 8. 70,2 г.

§ 31. 4. 3,36 г; 5. 19,05 г; 6. 28,7 г; 0,2 моль; 7. 3,4 г; 0,04 моль NaNO3; 0,448 л SO4.

§ 32. 5. 23,3 г; 6. 0,2 моль; 27,2 г.

§ 33. 5. 1,61 г; 7. 37,8 г; 0,2 моль кожної; 28,6 г.

§ 34. 6. 5,1 г.

§ 35. 4. 1,12 л; 5. 24 г.

§ 36. 28,2 г.

§ 37. 5. 2,08 г; 0,01 моль; 10,6 г; 0,1 моль.

§ 38. 3. 34,8 г; 7,2 г.