Хімія. 9 клас. Буринська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Природні й синтетичні органічні сполуки

Опанувавши зміст параграфа, ви будете

 • розрізняти природні й синтетичні органічні речовини;
 • наводити приклади природних і синтетичних органічних речовин;
 • оцінювати значення органічного синтезу;
 • розуміти роль органічних речовин у суспільному господарстві та житті людини.

Ви ознайомилися з найважливішими органічними речовинами, що є представниками різних класів: вуглеводнів, спиртів, карбонових кислот, жирів, вуглеводів, амінокислот, білків. Ці сполуки різні за складом, будовою і властивостями, але за всієї різноманітності для них характерні взаємні перетворення. З найпростіших можна добути складніші, від сполук одного класу перейти до сполук іншого.

• Пригадайте з вивченого приклади таких перетворень органічних речовин.

Які ж є джерела добування органічних речовин? Розрізняють органічні сполуки, що існують у природі або їх добуто з природних речовин, і ті, що виготовлено синтетичним шляхом за допомогою хімічних перетворень з інших органічних чи неорганічних речовин.

До природних органічних продуктів належать нафта, природний газ, вугілля, тобто корисні копалини органічної природи, продукти рослинного походження (наприклад, деревина, цукор, крохмаль, олії, природний каучук, волокна бавовни, льону), продукти тваринного походження (наприклад, амінокислоти, білки, жири, волокна вовни). Багато органічних речовин містить планктон.

До синтетичних органічних продуктів належать пластичні маси, синтетичні волокна та каучуки, хімічні засоби захисту рослин, лікарські препарати (мал. 79, 80), барвники, мило та інші мийні засоби, фотоматеріали, запашні, смакові речовини та багато інших.

Мал. 79. Лікарські засоби є продуктами багатоступеневого синтезу

Мал. 80. Модель молекули аспірину

Завдяки взаємним перетворенням органічних речовин можна проводити синтези, спрямовані на добування речовин із заздалегідь заданими властивостями.

Так, із порівняно простих за будовою вуглеводнів, що містяться в нафті чи кам'яному вугіллі, можна синтезувати багато складних речовин, потрібних і корисних людині.

Синтетична органічна хімія подарувала людству величезну кількість речовин, що не існують у природі, до того ж, значно дешевших порівняно з добутими з природної сировини. Розпитайте літніх людей, як змінилися протягом їхнього життя матеріали, з яких виготовляють одяг, предмети побуту, які зміни відбулися на транспорті, в будівництві, у приготуванні й зберіганні їжі, у пранні та чищенні одягу тощо. Ви переконаєтеся, що продукти синтетичної органічної хімії змінили наше життя, зробили його комфортнішим.

Однак іноді висловлюється думка про те, що «хімія отруює все навколо». Ознайомившись під час навчання з величезною кількістю корисних хімічних сполук, ви можете заперечити, що не хімія відповідальна за стан довкілля.

Причиною є безвідповідальна господарська діяльність людини, бездумне використання досягнень науки, нехтування переробкою промислових і побутових відходів, очищенням промислових викидів, марне витрачання хімічних добрив та багато іншого. Навпаки, саме хімія постачає такі засоби, що убезпечують використання хімічних матеріалів. Створено надійні промислові фільтри, засоби знезаражування стічних вод, способи переробки залишків хімічних виробництв.

Небезпека для довкілля пов'язана з роботою гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, енергетики. Продукти й відходи виробництв цих галузей справді можуть стати забруднювачами, серед яких найтоксичнішими є так звані стійкі органічні забруднювачі. За хімічним складом це переважно хлоровмісні сполуки. Стійкими вони є тому, що не розкладаються у природних умовах, здатні мігрувати через ґрунтові води, земну кору та атмосферу повітря, накопичуватись у жирових тканинах людини і тварин, вони чинять канцерогенну, мутагенну дію тощо.

Нині у світі приділяють значну увагу знезараженню і знищенню стійких органічних забруднювачів. Знезараження їх відбувається завдяки використанню таких методів, як хімічна нейтралізація, окиснення (спалювання), ультразвуковий, радіаційний, електрохімічні та інші.

Наша держава приєдналася до Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (2001 р.) й виконує всі заходи щодо її реалізації на теренах України.

Висновки

• Органічні речовини добувають виділенням із природної сировини або в результаті хімічного синтезу.

• Завдяки взаємоперетворенню органічних сполук можна здійснювати синтези, спрямовані на добування речовин із заздалегідь заданими властивостями.

• Синтетична органічна хімія забезпечує цінними речовинами всі галузі суспільного господарства.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Схарактеризуйте джерела органічних сполук. Наведіть приклади, не названі у тексті параграфа.

2. Поясніть значення органічного синтезу.

3. Установіть відповідність між назвами речовин та продуктами їх переробки.

Назва речовини

 • А целюлоза
 • Б метан
 • В етанова кислота
 • Г рідкий жир

Продукт переробки

 • 1 оцет
 • 2 папір
 • 3 бензин
 • 4 маргарин
 • 5 сажа

4. Виберіть із перелічених предметів і матеріалів ті, що виготовлено з органічних речовин: електрична лампочка, тефлонове покриття пательні, пакувальна плівка, пухова подушка, перлове намисто, вино, кахлі, вершкове масло, варення. Складіть формули цих органічих сполук.

5. Установіть асоціативні зв'язки між змістом колонок І і ІІ.

І

 • А білок
 • Б крохмаль
 • В целюлоза
 • Г мило
 • Д глюкоза

ІІ

 • 1 картопля
 • 2 амінокислоти
 • 3 цукор
 • 4 виноград
 • 5 натрій стеарат
 • 6 клітковина

6. Складіть розповідь про добування і переробку органічних речовин у регіоні, де ви мешкаєте.

7. У пронумерованих пробірках містяться: а) розчин глюкози; б) розчин білка; в) розчин етанової кислоти. Складіть план визначення цих речовин.