Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Законодавство України про порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях

Дізнаєтеся про функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій; проаналізуєте права й обов’язки людини під час надзвичайних ситуацій; навчитеся застосовувати правила і навички безпечної поведінки в небезпечній зоні, щоб зберегти здоров’я і життя

Пригадайте

 • Який алгоритм дій людини в екстремальній ситуації?
 • Назвіть правила взаємодії з рятувальниками.

Щоб запобігати надзвичайним ситуаціям (НС) і ліквідовувати їхні наслідки, створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). ДСНС — один із центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо цивільного захисту під час НС. До складу ДСНС входять регіональні, обласні та місцеві підрозділи.

Головні завдання і функції ДСНС України

Завдання:

 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій і катастроф;
 • організація і проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних і відновлювальних робіт, здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
 • забезпечення готовності сил і засобів до дій за призначенням;
 • виконання запобіжно-профілактичних робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Функції:

 • підготовка підрозділів, сил і засобів до дій за призначенням;
 • пошук і порятунок людей на об’єктах і територіях, що зазнали руйнувань, пошкоджень, уражень;
 • надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані;
 • участь у проведенні евакуації населення з небезпечної зони;
 • ліквідація небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, хімічного забруднення тощо;
 • забезпечення належної роботи систем оповіщення (територіальних і локальних).

Права та обов’язки громадян під час небезпеки регулюються Кодексом цивільного захисту України.

Права та обов’язки громадян під час небезпечних ситуацій

(ст. 21 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р.)

Громадяни України мають право на:

 • отримання інформації про НС, небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;
 • забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та використання цих засобів;
 • звернення до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань захисту від НС;
 • участь у роботі із запобігання та ліквідації наслідків НС у складі добровільних формувань цивільного захисту;
 • соціальний захист та відшкодування (відповідно до законодавства) шкоди, заподіяної їхньому життю, здоров’ю, майну наслідками НС та під час проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків НС;
 • медичну допомогу та соціально-психологічну підтримку в разі одержання фізичних та психологічних травм.

Громадяни України зобов’язані:

 • додержуватися правил безпечної поведінки та безпечних дій у НС;
 • додержуватися безпечної поведінки в побуті та в повсякденній діяльності;
 • знати й застосовувати способи та дії захисту від НС у разі їх виникнення;
 • надавати домедичну допомогу потерпілим у НС;
 • повідомляти служби екстреної допомоги населенню про виникнення НС;
 • до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів здійснювати, за можливості, заходи для рятування постраждалих і майна;
 • виконувати правила пожежної безпеки, облаштовувати приватні будівлі первинними засобами пожежогасіння; навчати дітей обережно поводитися з вогнем.

У багатьох випадках виживання людини в надзвичайних ситуаціях залежить від неї самої. Буває, що людина, яка потрапила в небезпеку, порушує правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Страх заважає приймати рішення, мислити та діяти. Отож, щоб зберегти здоров’я і життя, у будь-якій ситуації слід намагатися не панікувати, додержуватися навичок безпечної поведінки.

Кожна людина повинна вміти надати домедичну допомогу собі та постраждалим до приїзду рятувальників.

У попередніх класах ви опанували методи самоконтролю і позитивного мислення. Набули навичок надання домедичної допомоги в деяких небезпечних ситуаціях. Умієте діяти, якщо оголошено евакуацію. Під час НС важливо вміти використовувати засоби індивідуального захисту. Вони призначені для запобігання або зменшення впливу небезпечних і шкідливих чинників НС на людину, наприклад газів, випарів, продуктів горіння.

Розвиваючи й удосконалюючи навички безпечної поведінки, вам легше буде вижити і врятуватися, якщо потрапите в небезпечну ситуацію.

Висновок

Щоб запобігати надзвичайним ситуаціям і ліквідовувати їхні наслідки, створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Права та обов’язки громадян під час надзвичайних ситуацій зазначено в Кодексі цивільного захисту. Щоб убезпечити здоров’я і життя, громадяни мають набувати навичок безпечної поведінки.

Завдання

 • 1. Назвіть завдання ДСНС України.
 • 2. У якому документі зазначені права й обов’язки громадян під час НС?
 • 3. Які права ви маєте під час НС?
 • 4. Які обов’язки мають громадяни України під час НС?
 • 5. Які навички безпечної поведінки стануть у пригоді під час НС? Скористайтеся схемою на с. 20.

Ситуаційні завдання

 • 1. У районі сталася повінь. Оголошено евакуацію.
 • 2. На хімічному підприємстві стався витік аміаку.

1. Які права й обов’язки маєте ви в наведених ситуаціях?

2. Які навички безпечної поведінки стануть у пригоді в кожній із ситуацій?

3. Як діятимете під час евакуації? Пригадайте за малюнками.

4. Які засоби індивідуального захисту використаєте до приїзду рятувальників?

Скористайтеся матеріалами § 3 і 4, а також пригадайте матеріал попередніх класів.

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть риси характеру і навички, які, на вашу думку, допомагають рятувальникам діяти в небезпечних ситуаціях.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Розгляньте малюнки. Які права й обов’язки маєте в кожній із ситуацій? Як діятимете, щоб убезпечитися? Які якості та навички допоможуть убезпечити здоров’я і життя?