Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

§ 3. Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях

Дізнаєтеся про надзвичайні ситуації та їхні ознаки; навчитеся розрізняти види та рівні надзвичайних ситуацій; умітимете діяти за основними принципами порятунку і захисту людей у надзвичайних ситуаціях

Пригадайте

 • Назвіть чинники виживання людини в екстремальній ситуації.
 • Назвіть принципи безпеки життєдіяльності людини (формулу безпеки).

Надзвичайна ситуація (НС) — це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремому об’єкті або окремій території. НС спричиняють аварії, катастрофи, стихійні лиха, епідемії, великі пожежі, застосування засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Надзвичайні ситуації розпізнають за такими загальними ознаками:

 • наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їхнього життя та діяльності;
 • заподіяння економічних збитків;
 • істотне погіршення стану довкілля.

Залежно від походження подій, що можуть спричинити виникнення НС, в Україні визначено такі види надзвичайних ситуацій.

Види надзвичайних ситуацій

Природного походження

Виникають унаслідок природних явищ і процесів.

Стихійні лиха; снігові замети; урагани; зливи; град; ожеледиця; посуха; природні пожежі; погіршення стану навколишнього середовища: забруднення повітря, водойм, ґрунтів, надр; масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками; інфекційне захворювання людей, сільськогосподарських тварин.

Техногенного походження

Виникають у результаті виходу з ладу машин, механізмів та агрегатів, що призводить до порушення виробничого процесу. Можуть супроводжуватися вибухами, пожежами, забрудненням місцевості.

Транспортні аварії та катастрофи; аварії з викидом (або загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин; раптове руйнування будівель; аварії на мережах електропостачання; гідродинамічні аварії на греблях, дамбах; аварії на очисних спорудах тощо.

Соціально-політичного походження

Такі ситуації пов’язані з протиправними діями антиконституційного і терористичного характеру.

Терористичні акти; збройні напади; захоплення систем зв’язку і телекомунікацій; захоплення й утримування важливих об’єктів, ядерних установок і радіоактивних матеріалів; викрадення або знищення суден; установлення вибухових пристроїв у громадських місцях; викрадення або захоплення зброї; громадські заворушення тощо.

Воєнного походження

Виникають унаслідок застосування зброї масового ураження (ядерної, хімічної та біологічної) або звичайних засобів ураження (авіаційні бомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, торпеди); руйнування атомних і гідроелектричних станцій; складів і сховищ радіоактивних, токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів; транспортних та інженерних комунікацій тощо.

Надзвичайні ситуації класифікують також за рівнями. Рівень визначають за територією, яку охопила НС, обсягами економічних збитків, а також обсягами технічних і матеріальних витрат для ліквідації НС. Зважаючи на це, в Україні виділено чотири рівні надзвичайних ситуацій.

Рівні надзвичайних ситуацій

Державний

НС виникає і розвивається на території двох і більше областей та міста Києва. Загрожує поширенням небезпеки за межі країни. Обсяги потрібних для ліквідації речовин, матеріалів, обладнання переважають можливості однієї області та можливості міста Києва. Наприклад, стихійне лихо (повінь, землетрус), аварія на дамбі, воєнний конфлікт. Такі НС призводять до руйнування та пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, життєзабезпечення та соціальної сфери і порушують нормальні умови життєдіяльності населення на тривалий час

Регіональний

НС виникає і розвивається на території двох або більше адміністративних районів міст обласного значення, областей, міста Києва або загрожує поширенням небезпеки на територію суміжних областей України. Обсяги потрібних для ліквідації речовин, матеріалів, обладнання переважають можливості окремого адміністративного району. Наприклад, аварія на станції фільтрування води чи пошкодження очисних споруд у кількох містах чи районах; пожежа на складі нафтопродуктів; аварія на мережах електропостачання; буревій; пошкодження посівів сільськогосподарських культур шкідниками

Місцевий

НС виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням небезпеки на довкілля, сусідні населені пункти тощо. Обсяги потрібних для ліквідації речовин, матеріалів, обладнання переважають можливості потенційно небезпечного об’єкта. Наприклад, аварії на об’єктах житлово-комунального господарства: пошкодження підземної труби водопостачання або тепломережі, знеструмлення будинків однієї вулиці чи району; спалах інфекційного захворювання в одній місцевості

Об’єктний

НС, яка виникає і розвивається на території об’єкта або на самому об’єкті. Наслідки цієї ситуації не виходять за межі об’єкта або за межі його санітарно-захисної зони. Наприклад, пожежа або затоплення в помешканні чи будинку; витік побутового газу; травмування на підприємстві; дорожньо-транспортна пригода, що призвела до загибелі й травмування людей

Щоб зменшити ризик для здоров’я і життя, урятуватися самим та врятувати людей у надзвичайних ситуаціях, усі мають додержуватися принципів безпеки життєдіяльності. Кожен має розвивати силу волі, рішучість, наполегливість, спостережливість, позитивне мислення.

Принципи безпеки життєдіяльності

Дії людини

Заходи держави

ПЕРЕДБАЧАТИ

Уміти:

 • передбачати наслідки своїх дій
 • керувати емоціями
 • не створювати небезпечних ситуацій
 • надати домедичну допомогу постраждалому
 • користуватися захисними і рятувальними засобами

Здійснювати контроль за:

 • додержанням правил протипожежної безпеки
 • станом повітря, водойм і ґрунтів
 • якістю води і продуктів харчування
 • станом каналізації
 • діяльністю комунальних служб та інших систем життєзабезпечення
 • здоров’ям населення, зокрема проводити профілактичні щеплення, безкоштовне обстеження
 • станом сільськогосподарських тварин та посівів сільськогосподарських культур
 • інженерно-технічним станом захисних споруд та обладнання

Здійснювати просвітницькі і практично-навчальні заходи для підготовки населення до дій в умовах НС

УНИКАТИ

Уміти:

 • оцінювати ризики для здоров’я і життя
 • приймати зважені рішення
 • розпізнавати небезпечні ситуації
 • Передбачати НС
 • Своєчасно попереджати населення про загрозу НС
 • Вживати запобіжних заходів: вводити карантин, здійснювати евакуацію населення

ДІЯТИ

Уміти:

 • діяти, якщо виникла небезпечна ситуація
 • робити все можливе, щоб урятуватися, допомагати іншим
 • опановувати себе
 • надавати домедичну допомогу потерпілим
 • взаємодіяти з рятувальними службами
 • Забезпечити порятунок людей
 • Надати екстрену медичну допомогу в зоні НС
 • Зменшити ризик забруднення довкілля
 • Зменшити економічні та матеріальні збитки
 • Ліквідувати наслідки НС

Якщо ви додержуватиметеся цих принципів, то уникните небезпеки. Якщо лихо все ж трапиться, умітимете правильно діяти, щоб зберегти здоров’я та врятувати життя своє та оточуючих.

Висновок

Надзвичайні ситуації можуть призвести до загибелі людей і значних економічних збитків. За походженням розрізняють чотири види НС: природні, техногенні, соціально-політичні, воєнні. За рівнем загрози НС поділяють на чотири рівні: державний, регіональний, місцевий та об’єктний. Щоб зменшити ризик небезпеки, урятуватися самим і врятувати людей, люди та державні служби мають додержуватися принципів безпеки життєдіяльності.

Завдання

 • 1. Яку ситуацію називають надзвичайною?
 • 2. Назвіть загальні ознаки надзвичайних ситуацій.
 • 3. Розгляньте фотоілюстрації. Визначте вид надзвичайної ситуації.

 • 4. Що може спричинити НС?
 • 5. Схарактеризуйте види НС. Наведіть приклади ситуацій кожного виду.
 • 6. Назвіть і схарактеризуйте рівні надзвичайних ситуацій.
 • 7. Назвіть основні принципи безпеки життєдіяльності людини.
 • 8. Схарактеризуйте кожен принцип безпеки життєдіяльності людини.
 • 9. Порівняйте дві НС різного походження (на вибір). Чим вони подібні, чим різняться?
 • 10. Поясніть українську приказку: «Береженого всякий береже, небереженого лихо стереже».
 • 11. Пригадайте художні кінофільми про надзвичайні ситуації (аварії на транспорті, суднах, літаках, землетруси, цунамі, виверження вулканів, снігові лавини тощо). Що допомогло вижити героям фільмів?

Ситуаційні завдання

Визначте рівні надзвичайних ситуацій.

 • 1. Через пустощі дітей із сірниками на подвір’ї загорілася повітка.
 • 2. Стався вибух на складі зі зброєю. Наслідки поширилися на чотири сусідніх райони.
 • 3. Над містом пронісся буревій зі зливою. Деякі райони міста знеструмлено, пошкоджено дахи будинків, зламано дерева.
 • 4. Сталася пожежа на атомній електростанції. Наслідки поширилися за межі країни.
 • 5. Цех підприємства не працює, бо сталося коротке замикання в електродвигуні верстата.
 • 6. Стався вибух на хімічному заводі. Наслідки поширилися на дві сусідні області.
 • 7. Під час зіткнення пасажирського і товарного потягів травмувалися люди. Залізничне сполучення перервано на кілька діб.

Попрацюйте в парі або групі

По черзі один наводить приклад НС будь-якого походження, другий визначає рівень ризику в цій ситуації. Відповідь обґрунтовує. Потім міняєтеся ролями.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

 • 1. Знайдіть і проаналізуйте повідомлення засобів масової інформації про надзвичайні ситуації.

1. Визначте вид і рівень кожної з наведених у повідомленнях ситуацій.

2. Які заходи здійснили б ви, щоб попередити виникнення НС?

3. Чи змогли б урятуватися і як рятувалися б самостійно? Чому?

4. Яку допомогу надали б оточуючим?

5. Поясніть, чи можна було б уникнути небезпеки в кожній з наведених ситуацій. Відповідь обґрунтуйте.

 • 2. Розгляньте фотоілюстрації. Визначте вид і оцініть рівень ризику кожної НС.