Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Духовний розвиток підлітка

Дізнаєтеся про складові духовного розвитку; значення духовних потреб для розвитку особистості; моральний розвиток особистості; навчитеся планувати майбутнє життя

Пригадайте

 • Які особливості духовного розвитку підлітка?
 • Чому для підлітків важливе самопізнання?

Складові духовного розвитку

Підлітковий вік — важливий етап духовного розвитку. У цей період молодь формує особисту систему цінностей, моральні принципи, визначає життєву мету. На духовний розвиток впливає багато чинників.

Духовність людини формується під впливом освіти, науки, моралі, етики, мистецтва, релігії. Духовність впливає на здоров’я і життя людини. Завдяки цьому людина стає особистістю. Духовно особистість розвивається впродовж усього життя.

Складові духовного розвитку

Самопізнання

Уможливлює:

 • зрозуміти власне місце в житті, власні здібності, загальнолюдські цінності
 • сформувати власну систему цінностей
 • розвинути навички ефективного спілкування
 • зрозуміти власні слабкі якості та позбутися їх

Самовдосконалення

Уможливлює:

 • усвідомити та реалізувати власні потреби й бажання на кожному етапі росту і розвитку
 • розвинути навички передбачати наслідки своїх вчинків
 • розвинути навички поважати й брати до уваги думки оточуючих
 • виховати працелюбність
 • розвинути критичне мислення
 • сформувати віру в себе
 • розвинути пізнавальні та творчі здібності
 • додержуватися моральних норм суспільства

Самоконтроль

Уможливлює:

 • розвинути силу волі
 • розвинути навички керування емоціями, настроєм і поведінкою
 • уміння мислити позитивно
 • уміння протидіяти стресам
 • сформувати навички конструктивного розв’язання конфліктів
 • виховати щирість, співчуття, милосердя

Формування системи цінностей

Ви вже знаєте, що таке загальнолюдські цінності. У 7 класі визначали, що важливе саме для вас. Ви подорослішали і, можливо, вибрали нові пріоритети. Але, формуючи власну систему цінностей, пам’ятайте, що до інших слід ставитися так, як хотіли б, щоб ставилися до вас. Болісно реагуєте на критику? Не критикуйте інших, зважайте на думку співрозмовника. Оцінюючи чиюсь поведінку, не забувайте про самокритику. Якщо ви несправедливо образили когось, вибачтеся. Сподіваєтеся на щирість чи співчуття оточуючих? Поміркуйте, чи властиві вам ці риси характеру. Не поспішайте з висновками щодо людей чи подій. Якщо ви звинувачуєте когось в егоїзмі, байдужості чи конфліктності, подумайте про власний характер.

Моральний розвиток особистості

На формування системи цінностей людини впливає також мораль.

Мораль (від латинських слів mores — «звичаї», «традиції»; moralitas — «мораль») — це система норм і оцінок, правила поведінки людини в суспільстві. Наприклад, такі моральні принципи, як «не вбий» і «не вкради», стали нормою закону. За порушення передбачено покарання. Саме моральними принципами керуються люди, коли оцінюють свою і чиюсь поведінку. Наприклад, обманювати безчесно, а допомагати слабкому милосердно.

Людину, яка додержується моральних принципів, вважають моральною. Вона поважає інших, піклується про оточуючих, не обманює, не пліткує. Того, хто нехтує принципами моралі, зневажливо ставиться до законів суспільства, вважають аморальним. Моральність — це одна з характеристик духовної людини. Духовна людина завжди додержується загальнолюдських цінностей і поводиться відповідно до моральних принципів суспільства. Так, згідно з принципами моралі людина не має права ображати, застосовувати фізичне чи психологічне насилля тощо. Якщо людина не додержується цього принципу, виникає конфлікт. Про таку людину говорять, що в неї відсутня моральна відповідальність. Якщо людина поводиться відповідально, то вона сформувалася як особистість.

Моральний розвиток особистості має три періоди.

Піраміда потреб

Духовний розвиток пов’язаний із задоволенням вищих потреб людини.

Задоволення всіх потреб важливо для здоров’я і життя людини. Духовний розвиток, задоволення духовних потреб сприяє формуванню в людини ідеалів добра і краси, допомагає відчувати радість життя, визначає мету її існування. Духовна людина відповідальна й чесна. Вона додержується законів, уміє передбачати результат власної поведінки. Щоб почуватися щасливою й благополучною, людині слід дбати про розвиток духовних потреб.

Планування майбутнього

Чи потрібно планувати своє життя? Рано чи пізно ми всі запитуємо себе про це. Хтось намагається сам планувати життя, за когось це роблять близькі дорослі, а хтось живе сьогоденням.

Що ж таке планування майбутнього? Це складання переліку завдань і конкретних дій для їх досягнення. Планування майбутнього змушує людину постійно опановувати нове, набувати знання для реалізації задуманого. Планування — це своєрідні сходинки на вершину піраміди, яка називається «досягнення мети», або самореалізація.

Кінцева мета

Оберіть те, чого хочете найбільше. Визначте, яким хочете стати. Ставте перед собою реальні цілі: те, до чого маєте здібності, на що є час, чого можна досягти в найближчому майбутньому. Запишіть на окремому аркуші власні позитивні якості і недоліки, корисні та шкідливі звички, улюблені заняття. Обміркуйте, чи потрібна допомога.

Мотивація

Налаштуйтеся на успіх. Не бійтеся помилок і невдач. Не втрачайте віри у власні сили. Будьте наполегливими, не здавайтеся. Дійте впевнено.

Дія

Дійте крок за кроком. Розділіть шлях до мети на окремі етапи. Перемагаючи на кожному етапі, легше рухатися далі. На кожному етапі важливо визначити конкретні кроки, що ведуть до поставленої мети. Обов’язково оцінюйте проміжні результати. Хваліть себе за кожен успіх.

Наприклад, якщо хочете стати математиком, треба приділити значну увагу цьому предмету, щодня розв’язувати приклади і задачі. Якщо мрієте обрати професію, пов’язану з іноземними мовами, слід читати книжки і дивитися кінофільми іноземними мовами, набувати практики спілкування. Якщо в майбутньому хочете стати спортсменом, додержуйтеся графіка тренувань.

Коли визначили мету й запланували кроки для її досягнення, обов’язково додержуйтеся плану системно. Наприклад, вирішили щодня займатися по 30 хвилин. Але додержувалися плану лише перші дні. Чи варто вважати план недосконалим? Ні, це брак системності. Якщо не вистачає сили волі для втілення плану, попросіть, щоб хтось контролював вас.

Планування допоможе вам розвинути самоконтроль, підвищити самоповагу, виховати оптимізм і силу волі.

Висновок

У підлітковому віці молодь формує особисту систему цінностей, моральні принципи, визначає життєву мету. На духовний розвиток впливають фізичні, соціальні та психологічні чинники. Духовна людина — це моральна людина, яка додержується загальнолюдських цінностей. Для досягнення мети і самореалізації важливо вміти планувати майбутнє. Духовний розвиток особистості триває впродовж життя.

Завдання

 • 1. Які чинники впливають на духовний розвиток людини?
 • 2. Що таке цінності?
 • 3. Схарактеризуйте складові духовного розвитку. Скористайтеся схемою на с. 59.
 • 4. Що таке, на вашу думку, духовність?
 • 5. Що таке мораль?
 • 6. Яку людину називають моральною? Наведіть приклади.
 • 7. Назвіть періоди морального розвитку особистості.
 • 8. Чому важливо планувати власне життя? Доведіть на прикладі.
 • 9. Обґрунтуйте, чому задоволення духовних потреб важливе для здоров’я і життя людини.
 • 10. Доведіть, що складові духовного розвитку взаємопов’язані.
 • 11. Як ви розумієте висловлювання Василя Сухомлинського «Виховуй у собі Людину — ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя»?

Ситуаційні завдання

Розгляньте фотоілюстрації. Назвіть морально відповідальних людей. Чому так думаєте?

Попрацюйте в парі або групі

Обговоріть, які навички слід формувати підлітку, щоб реалізувати себе в житті.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Складіть план досягнення мети. Скористайтеся матеріалами параграфа. З матеріалів попередніх класів пригадайте кроки формування адекватної самооцінки, алгоритм прийняття зважених рішень, план самовдосконалення.