Основи здоров’я. 8 клас. Бойченко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Психічна і духовна складові здоров’я

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

§ 11. Розвиток особистості. Формування самосвідомості підлітка

Дізнаєтеся про біосоціальну природу особистості та етапи її розвитку; знатимете, що сприяє формуванню свідомості підлітка; знатимете, чому важливий позитивний результат на кожному етапі розвитку особистості

Пригадайте

  • Чому говорять, що кожна людина унікальна?

Біосоціальний характер особистості

Підлітковий вік називають перехідним періодом від дитинства до юності. Підлітки опановують нові знання, набувають нового досвіду, ширшим стає коло спілкування. У кожного формуються певні риси характеру, кожен має певні здібності та психологічні властивості. Кожен вибирає певне місце в суспільстві. Підліток стає особистістю.

Становлення особистості — тривалий процес. На нього впливають спадковість (біологічний чинник), а також умови життя людини (соціальний чинник): місце народження, економічна і соціальна ситуації, оточуючі, освіта, культура та інші чинники соціального середовища. Тому особистість має біосоціальний характер.

Вікові етапи розвитку особистості

Кожна людина проходить низку вікових стадій (етапів) розвитку: дитина, підліток, молода людина, доросла людина. На кожній стадії вона набуває певних якостей. Вони впливають на розвиток особистості. На кожній стадії особистість розв’язує певні завдання розвитку. Кожна нова риса характеру й поведінки свідчить про ставлення людини до світу і до самої себе. Якщо ставлення позитивне, то розвиток особистості прогресивний. А якщо негативне, то виникають проблеми в розвитку.

Дитинство. Дитина залежить від дорослих. Учиться розмовляти, набуває навичок поведінки. Підростаючи, намагається все робити самостійно. До 5 років дитина набуває багатьох умінь і навичок. Наприклад, уміє їздити на велосипеді, різати ножем, читати і фантазувати. Може займатися музикою, танцями чи спортом. Збагачується словниковий запас дитини. Вона не тільки наслідує інших, а й придумує собі заняття. Розвиваються творчі здібності дитини. Формується ініціативність, цілеспрямованість.

У перші роки навчання дитині цікаво пізнавати світ. Формується вміння вчитися і досягати успіху. Дитина оволодіває новими знаннями, набуває нових навичок. У цей період вона майструє, готує їжу, займається рукоділлям, допомагає дорослим по господарству. Формуються трудові навички.

Підлітковий вік. Ви вже добре знаєте, що в цей період організм швидко росте і розвивається. Змінюються поведінка, емоційний стан. Хлопці і дівчата прагнуть самостійності, намагаються звільнитися від «зайвих», на їхній погляд, контролю й уваги дорослих. Стають непоступливими і різкими у стосунках з близькими дорослими. Спілкуючись з однолітками і дорослими, підлітки засвоюють правила поведінки в суспільстві, аналізують власні думки та дії, порівнюють їх з поведінкою і думками оточуючих. Осмислюють власні права і обов’язки.

У підлітковому віці збільшується кількість навичок. Розширюється уявлення, збагачуються знання про навколишній світ, яких не було в попередньому досвіді дитини. Розвиваються пам’ять, увага, мислення, мовлення. Змінюються потреби. На основі засвоєних знань і досвіду розвиваються нові якості особистості - самостійна діяльність, самопізнання, моральні, інтелектуальні та творчі здібності. Формуються самоідентичність, власні погляди на життя і життєві цінності. Підліток вибирає майбутню професію.

Молода людина. У цей період людина продовжує набувати інтелектуальної й соціальної зрілості. Юнаки і дівчата отримують професійну освіту, оволодівають професією. Усвідомлюють власні можливості для самореалізації в житті. Це також період створення родини, виховання дітей. Молоді люди, використовуючи досвід підліткового віку, продовжують засвоювати й застосовувати норми суспільного життя. Продовжують розвивати духовні якості. Набувають економічної незалежності. Молодь визначається в життєвих цінностях, щоб успішно реалізуватися в подальшому житті.

Доросла людина. Найтриваліший період у житті. Людина досягає найвищого рівня розвитку духовних якостей, інтелектуальних і творчих здібностей, гармонії в собі й у взаємодії зі світом. Протягом цього періоду людина самостверджується у професії та суспільстві, бере активну участь у суспільному житті. Людина створює родину, виявляє піклування не тільки про себе, а й про своїх близьких. Цілеспрямована, упевнена людина успішно долає професійні та особистісні труднощі цього періоду. Здатна критично оцінити життя, відчуває самоповагу.

Формування самосвідомості

Підлітковий вік особливий ще й тим, що на цій стадії розвитку в молодої людини формується самосвідомість.

У підлітків виникає інтерес до якостей своєї особистості. Вони оцінюють себе, порівнюють себе з іншими, намагаються розібратися в почуттях. Потребують поваги однолітків, прагнуть знайти товаришів.

У підлітка починає формуватися позиція дорослої людини. Зміна самосвідомості супроводжується переосмисленням цінностей: те, що було значущим раніше, стає другорядним. Розширюється коло спілкування. Прагнучи самостійності, підліток намагається уникнути контролю дорослих. Тому під час спілкування між ними виникають конфліктні ситуації. Розвиток емоцій та почуттів призводить до суперечливих бажань і вчинків. Наприклад, підлітки прагнуть бути схожими на однолітків та водночас намагаються виділитися в групі.

На формування свідомості підлітка впливає спілкування з оточуючими. Про моральні норми і правила поведінки діти дізнаються в родині, на уроках, від однолітків, із засобів масової інформації тощо. З однолітками обговорюють спільні проблеми, плани на майбутнє. Під час спілкування в молоді формується вміння відстоювати власну точку зору, критично оцінювати свої та чужі твердження. Це сприяє розвитку особистості. Молодь оволодіває загальнолюдськими і національними духовними цінностями.

Спілкуючись у компанії, підлітки часто переймають риси, а іноді й захоплення однолітків. Уживають однакові слова, використовують схожі жести. Починають носити одяг одного стилю, слухати однакову музику.

Та прикладом для наслідування може стати, наприклад, учитель чи батько, друг чи літературний герой, спортсмен чи історична особа. Здається, що вони легко досягли визнання. Але варто пам’ятати, що шлях до успіху — це не тільки й не стільки призи й нагороди, квіти й усмішки, як постійна наполеглива праця, самоконтроль і впевнена поведінка.

Обираючи приклад для наслідування, кожен робить свій вибір сам. Кожен сам визначає, яким бути. Цей вибір може вплинути на здоров’я людини, розвиток її особистості. Завжди треба обмірковувати, чи варто наслідувати звички людей, яких зустрічаєш або бачиш на екрані телевізора. Важливо обирати для прикладу людей, чия поведінка ґрунтується на моральних цінностях. Слід удосконалювати власний характер. Завжди бути ввічливою, відповідальною, доброзичливою людиною.

Висновок

Особистість має біосоціальний характер. Кожна людина, зростаючи, проходить низку вікових стадій (етапів). На кожній стадії вона набуває певних якостей, що зберігаються у наступні періоди життя і впливають на подальший розвиток особистості. Підлітковий вік — важливий етап становлення особистості молодої людини, формування її самосвідомості. Спілкування з однолітками та дорослими, вибір прикладу для наслідування найбільше впливають на формування самосвідомості підлітка. Важливо обирати для прикладу людей, чия поведінка ґрунтується на моральних цінностях.

Завдання

  • 1. Які чинники впливають на розвиток особистості?
  • 2. Які вікові стадії розвитку проходить кожна людина?
  • 3. Схарактеризуйте завдання одного з етапів вікового розвитку людини (на вибір).
  • 4. Поясніть, чому на кожному етапі розвитку важливий позитивний результат.
  • 5. Кого з оточуючих ви вважаєте прикладом для себе? Чому? Обґрунтуйте відповідь.
  • 6. Як ви розумієте твердження українського філософа Григорія Сковороди: «Пізнай себе. Пізнай свою природу, щоб пізнати істину»?

Попрацюйте в парі або групі

Пригадайте відомих особистостей, художні твори, кінофільми чи мультфільми (на вибір), герої яких досягли успіху в житті попри складні життєві ситуації. Обговоріть, завдяки яким рисам характеру вони долали труднощі.

Моделюйте — набувайте життєвих навичок

Порівняйте умови, у яких росли ваші батьки або близькі дорослі, з тими, у яких ростете ви й ваші однолітки. Які риси характеру та якості у вас спільні, а які відмінні? Обґрунтуйте чому.