Зарубіжна література. 6 клас. Богданець-Білоскаленко

Узагальнення. Священні книги людства

Визначте правильну відповідь.

1. Слово Біблія перекладають із грецької, як

 • А книга
 • Б добра звістка
 • В мудрість
 • Г текст

2. Слово Коран перекладають з арабської, як

 • А книга
 • Б одкровення
 • В декламація, читання
 • Г віра

3. Притча — це

 • А художній твір незначного обсягу з казковим сюжетом і персонажами
 • Б короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, який містить узагальнений життєвий досвід і покликаний допомогти засвоїти моральні принципи поведінки
 • В великий за обсягом літературний розповідний твір повчального характеру з розгалуженим сюжетом, який містить узагальнений життєвий досвід
 • Г короткий фольклорний або літературний твір розважального характеру

4. Запишіть ключові слова до теми «Священні книги людства».

5. Чому Біблію і Коран називають священними книгами людства?

6. Розгляньте «хмару» слів. Якою темою поєднано в ній слова? Чому саме їх подано?

7. Використовуючи інформацію про Біблію та Коран, заповніть у зошиті центральну частину кілець Венна.

8. За біблійними сюжетами створено безліч картин. Підготуйте презентацію однієї з них (відомості про художника, історія створення, художні особливості).

9. Напишіть твір-роздум за змістом біблійних притч на одну з тем: «Як я розумію вислів “Люби ближнього свого, як самого себе”»; «Чого нас навчає притча про блудного сина?» (або за самостійно обраною темою). Скористайтеся поданою пам’яткою.

ПАМ’ЯТКА ЯК НАПИСАТИ ТВІР-РОЗДУМ

Твір-роздум — це зв’язний текст із послідовно викладеними думками, міркуваннями, висновками на певну тему. Характерною ознакою тексту-роздуму є чітка структура: теза, яку треба довести, аргументи (обґрунтування, пояснення думок, приклади), висновки.

Як навчитися писати твір-роздум? Потрібно дотримуватися певного алгоритму дій та вірити у свої творчі сили. Головне — у творі-роздумі треба викласти власний погляд на проблему, яку в ньому висвітлено.

1. У вступі ви маєте визначити проблему, котру обмірковуватимете у творі.

2. В основній частині розкрийте свою позицію щодо цієї проблеми у формі лаконічної тези. Ви можете погодитися із запропонованою точкою зору або спростувати її під час міркувань.

3. Аргументуйте свою позицію. Знайдіть переконливі докази або факти та послідовно розмістіть їх.

4. Наведіть приклади до ваших доказів. Використовуйте цитати з твору, який ви коментуєте.

5. Сформулюйте висновок, те, до чого дійшли в результаті роздумів. Використовуйте опорні слова до основних частин твору: теза (Я думаю, що...; Мені здається, що...; Я вважаю, що...);

аргументи та приклади (По-перше, по-друге...; Чому я так вважаю? Оскільки...; Я так вважаю, тому що...); висновок (Отже, ...; Зробимо висновок...).

Думаємо й аналізуємо

• Розкажіть, що таке Біблія та Коран. Що в них спільного?

• Чи виникли у вас труднощі під час опрацювання пам’ятки «Як написати твір-роздум»?

• Що вам важко було зрозуміти в цьому розділі?