Пізнаємо природу. 5 клас. Біос

§ 4.2. Що таке харчові ланцюги?

Ключові слова

  • харчові зв’язки
  • ланцюг живлення
  • оселище виду

Прочитайте та обговоріть текст

Середовище існування виду (або оселище) - це не лише простір, у якому він проживає, а й усі умови, які характеризують цей простір. До таких умов належать не лише ґрунти, кількість вологи та особливості клімату, а й інші види живих організмів. У кожному оселищі всі живі організми залежні між собою. Між ними склалися особливі харчові зв’язки, в яких є свої виробники та споживачі.

Віднайдіть різноманітні харчові зв’язки, які існують у середовищі існування навколо водойми.

Ланцюг живлення ілюструє харчові зв’язки між різними видами. Ланцюги живлення завжди починаються з виробників. Стрілки в ланцюгах живлення показують, хто з організмів кого з’їв.

Опишіть харчові зв’язки, зображені в ланцюгу живлення.

Фітопланктон є виробником у водному середовищі.

Нумо досліджувати!

• Знайдіть інформацію про харчові зв’язки у різних оселищах.

• Шукайте інформацію у книгах або в інтернеті.

• Запишіть ланцюг живлення для зображеного оселища.

• Представте результати своєї роботи у класі.

З яких частин складається ланцюг живлення? З яких організмів він починається?

Цікавий факт

Акули їдять тюленів, а тюлені - рибу. Риби харчуються зоопланктоном, а зоопланктон - фітопланктоном.

Що буде з акулами, якщо у водному середовищі не стане фітопланктону?

Доведіть свою думку

Запишіть два ланцюги живлення, до складу яких входить людина.