Пізнаємо природу. 5 клас. Біос

§ 4.3. Що таке харчова сітка?

Ключові слова

  • харчова сітка
  • популяція

Прочитайте та обговоріть текст

Живі істоти можуть споживати різноманітну їжу, а також самі можуть бути кормом для багатьох інших видів. Тому один й той же живий організм може входити в різні ланцюги живлення. Ці ланцюги, переплітаючись між собою, утворюють харчову (або трофічну) сітку.

Ми будуємо трофічні сітки, щоб показати харчові зв’язки між видами певного середовища існування. Харчові сітки складаються з двох або більше ланцюгів живлення. Усі ланцюги живлення харчової сітки починаються з виробників. Стрілки у ланцюгах живлення харчової сітки показують: хто з живих організмів і кого використав у якості корму.

1. Кого їдять леви?

2. Запишіть ланцюги живлення, до складу яких входить коза.

3. Запишіть ланцюги живлення з дикою кішкою.

Нумо досліджувати!

• Знайдіть інформацію про харчові зв’язки у різних оселищах.

• Шукайте інформацію у книгах або в Інтернеті.

• Складіть харчову сітку для оселища, вказаного вчителькою чи вчителем.

• Представте свої результати у класі.

Яка інформація міститься в харчовій сітці?

Харчові сітки показують нам залежність живих істот одна від одної. У певні харчові відносини вступають не лише окремі представники, а вся сукупність особин одного виду. Такі сукупності називають популяціями.

Чи залежить популяція жаб і мишей від популяції равликів?

Цікавий факт

Панди їдять переважно бамбук.

Що, швидше за все, станеться, якщо зникне бамбук з місць їхнього існування?