Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

Ви дізнаєтеся про:

- просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу;

- основні регіони й країни - торговельні партнери, країни-інвестори України;

- великі ТНК в Україні та участь країни в процесах європейської економічної інтеграції;

- напрямки товарного експорту з України, міжнародні транспортні коридори на території України, основні туристичні потоки до України;

- місце України в системі глобальних економічних відносин у контексті сталого розвитку.

Ви навчитеся:

- характеризувати місце України на світових ринках товарів і послуг, капіталу;

- оцінювати зміни міжнародної спеціалізації України у зв’язку з інтеграцією в Європейський економічний простір.

§ 33. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які вам відомі форми міжнародних економічних зв’язків? Наведіть приклади найбільш важливих і перспективних форм співробітництва України з країнами світу.

2. Які чинники визначають участь України в міжнародних економічних зв’язках?

3. Охарактеризуйте процес утворення ТНК як наслідок інтернаціоналізації сучасного виробництва. Наведіть приклади провідних ТНК, діяльність яких поширюється й на Україну.

• Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу. У системі міжнародних економічних відносин Україна прагне бути активним учасником. Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою товарного обігу, економічної та зовнішньої безпеки держави. Аналіз вартісного обсягу операцій зовнішньої торгівлі (табл. 1) свідчить про існуючі тенденції поступового скорочення обсягів експорту та імпорту в останні роки.

Таблиця 1. Показники зовнішньої торгівлі України, 2008-2016 рр.

Рік

Експорт, млрд дол.

Імпорт, млрд дол.

Зовнішньоторговельний обіг, млрд дол.

2008

78,8

92,0

170,8

2010

62,1

65,8

127,9

2012

80,9

89,8

170,7

2014

64,1

60,8

124,9

2016

45,1

44,5

89,6

Таблиця 2. Структура експорту товарів з України за регіонами світу, 2015 р.

Регіон

Експорт, млрд дол.

Частка світового експорту, %

Європа

10 676,1

34,1

Азія

10 335,8

33,0

СНД

6 506,0

20,8

Африка

3 049,6

9,7

Америка

684,8

2,2

Австралія і Океанія

11,4

0,04

Причинами істотного зменшення імпорту є зниження купівельної спроможності населення України, скорочення потреб у високотехнологічному імпорті, загострення військового конфлікту на територіях промислового виробництва. Серед причин скорочення експорту слід назвати зниження світових цін на сировинні товари, несприятливу кон’юнктуру світового ринку, зміну пріоритетів щодо партнерства в зовнішній торгівлі, скорочення обсягів співпраці з історично пріоритетними імпортерами, посилення вимог зовнішніх ринків щодо якості вітчизняної продукції тощо.

Особливість сучасної геополітичної ситуації в Україні полягає в тому, що зв’язки з країнами СНД зазнають змін через нові реалії в сфері економічного і політичного суверенітету та орієнтацію на світові ціни. Одночасно поліпшилися перспективи для економічної співпраці України з економічно розвинутими країнами (табл. 2). З’явилася можливість проводити активнішу торговельну політику стосовно країн, що розвиваються, особливо на Близькому та Середньому Сході, у Південній та Південно-Східній Азії. Ці регіони можуть постачати нам нафту, бавовну, джут, чай, каву, натуральний каучук в обмін на метал, машини та обладнання, зерно, цукор, тобто товари, попит на які в цих країнах і регіонах розширюється.

Протягом останніх років основні позиції українського експорту залишилися майже незмінними. У структурі товарного експорту в 2016 р. переважали чорні метали (19,9 % від загального обсягу експорту), зернові культури (16,7 %), жири та олії тваринного або рослинного походження (10,9 %), електричні машини (5,7 %), руди, шлак і зола (5,4 %), механічні машини (4,3 %) та насіння і плоди олійних рослин (4,2 %). У структурі імпорту товарів значна частка традиційно припадала на мінеральне паливо, нафту і продукти її перегонки (20 %), механічні машини (11,9 %), електричні машини (8,2 %), засоби наземного транспорту (7,2 %), пластмаси, полімерні матеріали (5,6 %) та фармацевтичну продукцію (4,1 %).

Зовнішньоторговельні операції з товарами у 2016 р. Україна здійснювала з партнерами із 226 країн світу. Експортували товари до 198 країн світу, імпортували - із 207 країн. Найбільшими торговельними партнерами України у 2016 р. були країни ЄС, Росія, Білорусь, США, Китай, Туреччина тощо (табл. 3).

Таблиця 3. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами, 2016 р.

Експорт

Імпорт

Торговельний баланс, млн дол.

млн дол.

млн дол.

Австрія

361,3

465,0

826,3

Білорусь

903,1

2777,7

3680,8

Велика Британія

317,7

709,2

1026,9

Грузія

390,8

65,7

456,5

Єгипет

2266,4

48,7

2315,1

Ізраїль

488,5

184,8

673,3

Індія

1903,0

486,1

2389,1

Іспанія

1004,5

500,9

1505,4

Італія

1929,5

1358,2

3287,7

Казахстан

400,1

434,2

834,3

Канада

28,8

217,3

246,1

Китай

1832,5

4687,6

6520,1

Литва

258,2

492,5

750,7

Малайзія

126,2

167,5

293,7

Молдова

481,1

47,6

528,7

Нідерланди

995,3

546,8

1542,1

Німеччина

1423,7

4318,4

5742,1

Південна Корея

413,7

255,2

668,9

Польща

2200,0

2693,3

4893,3

Росія

3592,9

5149,3

8742,2

Румунія

716,9

380,7

1097,6

Саудівська Аравія

592,8

139,4

732,2

США

426,5

1687,8

2114,3

Туреччина

2049,0

1098,5

3147,5

Угорщина

1053,0

801,9

1854,9

Франція

453,6

1530,5

1984,1

Японія

185,2

551,8

737

• Великі ТНК в Україні. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), в Україні наявні більше ніж 7,5 тис. філій іноземних ТНК. Найбільшими компаніями, що працюють в Україні, є такі: в агропромисловій і харчовій сферах - Cargill, Nestle, Kraft Foods, Kernel, Coca-Cola, PepsiCo, у нафтопереробній промисловості - російські «ЛУКОЙЛ», «ТНК», «Татнефть», «Славнефть», «Група Альянс», «ЮКОС» і казахська «Казахойл»; у сфері транспортування нафти - російські «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть», «Сибнефть»; у сфері поставок і транспортування газу - російські «Газпром» та «Ітера». Зі 100 найбільших ТНК світу лише 20 % представлено в Україні, при цьому більшість із них займаються обмеженим продажем власної продукції і лише окремі (Procter & Gamble, Johnson& Johnson, Philip Morris International, McDonald’s та ін.) розвивають власне виробництво, що свідчить про незначний ступінь проникнення транснаціональних бізнес-груп в економіку України.

Транснаціоналізація української економіки передбачає також створення власних транснаціональних корпорацій. Утім формуванню українських ТНК заважає політична та економічна нестабільність у країні, падіння курсу національної валюти, слабкість ринкового механізму, нерозвиненість внутрішнього інвестиційного ринку, інформаційна відсталість країни. Тому наразі можна говорити про існування всередині країни лише фінансово-промислових груп (ФПГ), які в перспективі можуть перетворитися у транснаціональні корпорації. Це стосується насамперед таких ФПГ, як «Індустріальний союз Донбасу», «System Capital Management», група «Приват», «DCH» Холдинг, НВГ «Інтерпайп», «Укрнафта», «УкрАВТО», «Укрпромінвест», «Roshen».

ПОМІРКУЙТЕ

1. Використовуючи додаткові джерела інформації та Інтернет, наведіть приклади: а) країн-інвесторів та великих ТНК в Україні; б) районів транскордонного співробітництва; в) міжнародних науково-технічних проектів за участю України. 2. Покажіть на карті: а) напрямки товарного експорту з України; б) міжнародні транспортні коридори на території України; в) основні туристичні потоки до України.

• Участь України в процесах європейської економічної інтеграції. Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.

Політичні переваги інтеграції України в ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог - інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо.

Як відомо, Європейський Союз і Україна почали переговори щодо Угоди про асоціацію ще у 2007 р., а в 2008 р. - щодо поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ЗВТ) як невід’ємної складової частини Угоди про асоціацію. Довгі роки плідної роботи дали змогу Верховній Раді України та Європейському парламенту 16 вересня 2014 р. ратифікувати Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, що дало можливість розпочати тимчасове застосування відповідних положень Угоди про асоціацію з 1 листопада 2014 р. Навесні 2017 року Європейський Союз завершив усі процедури для запровадження безвізового режиму для України (мал. 118). Опівночі на 11 червня громадяни України отримали право на безвізові поїздки до країн ЄС та деяких окремих країн - членів Шенгенської зони.

Мал. 118. Підписання Угоди про безвіз 17.05.2017 у Страсбурзі

З 1 січня 2016 р. набула чинності Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Формування цієї зони матиме для нашої країни неабиякі позитивні наслідки в таких сферах:

- поліпшення доступу до ринків ЄС стимулюватиме нарощення виробництва української економіки і ВВП України зростатиме;

- уповільниться зростання індексу споживчих цін через посилення конкуренції з боку іноземних товарів;

- курс гривні стане гнучкішим, утворяться умови до режиму вільно конвертованої гривні;

- зниження торговельних бар’єрів стимулюватиме збільшення руху товарів між країнами в обох напрямках.

Однак виникнуть із часом і деякі проблеми, зокрема, ризик збанкрутування неконкурентоспроможних вітчизняних фірм з відповідним скороченням робочих місць; ліквідація імпортних тарифів зменшить доходи до бюджету; розробка і впровадження нових стандартів і правил походження товарів потребують підвищення державних витрат. Проте ці проблеми не є такими, що їх не можна подолати. Крім того, зростання конкуренції європейських фірм на українському ринку стимулюватиме процес технологічної перебудови вітчизняних підприємств і підвищення їх конкурентоспроможності. Перешкодою вступу України до Європейського Союзу є те, що за деякими важливими параметрами вона до цього ще не готова. Її економіка значно поступається передовій європейській за низкою показників більшості країн ЄС. Часто змінюється законодавство в економічній сфері, що відлякує інвесторів. Технологічна база промисловості застаріла, транспортна інфраструктура значно поступається європейській. Те саме стосується продуктивності праці. Коли ці проблеми вдасться подолати, Україна вступить до Європейського Союзу як гідна держава на рівних правах.

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин. Це - найкращий спосіб реалізації національних інтересів.

1. Яка роль зовнішньоекономічної діяльності України?

2. Охарактеризуйте динаміку, структуру й географію експортно-імпортних зв’язків України.

3. Визначте часові та просторові тенденції розвитку торговельних зв’язків України. Обґрунтуйте залежність обсягів і структури торгівлі України з країнами світу від рівня їх економічного розвитку.

4. Яке місце посідає Україна в сучасному процесі транснаціоналізації економіки світу? У яких сферах діяльності найбільш відчутний вплив світових ТНК?

5. Оцініть перспективи утворення вітчизняних ТНК.

6. Доведіть важливість євроінтеграції України. Які зміни міжнародної спеціалізації України зумовлені інтеграцією в європейський економічний простір?