Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

§ 28. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ РЕГІОНУ. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

ПРИГАДАЙТЕ

1. У чому особливість тектонічної будови поверхні Африканського континенту і її вплив на рельєф та утворення корисних копалин?

2. У яких кліматичних поясах розміщена Африка і як таке розміщення впливає на формування річкової мережі та наявність лісових ресурсів?

3. Як вплинула європейська колонізація на структуру та розміщення населення в Африці?

• Природні умови і ресурси Африки. У рельєфі домінують рівнини, плато і плоскогір’я, що перебувають на висотах 200-500 м над рівнем моря (середня висота материка - 750 м). Низовини розташовані уздовж берегів. Гірські масиви піднімаються на півночі (Атлаські гори), сході (Ефіопське нагір’я, Східноафриканське плоскогір’я) та півдні (Драконові й Капські гори). Найвищі вершини - давні та молоді вулкани, серед яких: Кіліманджаро (5895 м, мал. 101), Кенія (5199 м), Камерун (4070 м) та ін.

Мал. 101. Вулкан Кіліманджаро

В Африці виявлені родовища майже всіх відомих видів мінеральних ресурсів. На її частку припадає переважна кількість запасів золота (50 % світових запасів у ПАР) та алмазів світу (Південна Африка), а також 2/3 фосфоритів (Марокко, Туніс), 2/5 марганцю (ПАР і Габон), близько 1/3 кобальту, урану, міді («мідний пояс» Центральної Африки), бокситів (Гвінея, Сьєрра-Леоне, Камерун). Після Другої світової війни виявлені величезні запаси нафти (близько 8 млрд т) і природного газу (6 трлн м3). Понад 80 % запасів кам’яного вугілля Африки зосереджено в ПАР. Надра континенту багаті на поклади залізних, хромових (ПАР і Зімбабве), свинцево-цинкових (ПАР, ДР Конго, Марокко), олов’яних, вольфрамових та інших руд. Є також величезні запаси апатитів і калійної солі (Ефіопія).

Водні ресурси Африки дуже значні. Особливо багатий континент на поверхневі води. Найбільшими річками є Конго, що за об’ємом річного стоку поступається лише Амазонці, Ніл (друга за довжиною у світі - 6671 км), Нігер, Замбезі й Оранжева, басейни яких охоплюють близько 1/3 площі континенту. Безстічні басейни та області внутрішнього стоку охоплюють 30 % площі Африки. Ріки Африки мають великий гідроенергетичний потенціал, однак його використовують поки недостатньо. Великі озера розташовані переважно у Східній Африці й на півдні від екватора, який перетинає найбільше озеро материка - Вікторія (68 тис. км2). Найглибше озеро - Танганьїка, що поступається у світі за глибиною тільки Байкалу. Великі запаси підземних вод зосереджені в Сахарі.

Різноманітні за складом ліси вкривають менше ніж 10 % площі континенту. У вічнозелених лісах Центральної Африки ростуть до 40 порід дерев, що мають цінну деревину (чорне, червоне тощо); з плодів олійної пальми одержують високоякісну харчову олію, з кавових бобів — кофеїн. Підсічно-вогневе землеробство і вирубання цінних порід дерев призвели до скорочення площі африканських лісів. Найбагатші за лісовими ресурсами - ДРК, Нігерія, Габон і Конго.

• Населення. Держави Африки значно відрізняються за чисельністю населення, характером його розміщення, професійним, соціальним, демографічним, расовим, етнічним і релігійним складом. У середині XVII ст. в Африці мешкала 1/3 частина людства, 1930 р. - населення континенту становило 164 млн осіб, 2017 р. - уже близько 1,22 млрд (мал. 102). Уся північна частина континенту населена представниками європеоїдної раси (25 % населення), на південь від Сахари живуть народи негроїдної раси (53 %).

Природний приріст населення в Африці найвищий у світі. Століттями населення Африки відзначалося високою народжуваністю, високою смертністю і низьким природним приростом населення. Однак із середини XX ст. чисельність африканського населення почала швидко збільшуватися завдяки високій народжуваності і знижуваній смертності (завдяки підвищенню рівня охорони здоров’я). Швидкий ріст чисельності населення загострює ряд соціальних проблем, зокрема продовольчу, житлову, екологічну, безробіття тощо. У віковій структурі населення високою є частка дітей (близько 45 %) і мала - старих людей (понад 5 %). Велика частка народжених дітей, що живуть в умовах голоду, недоїдання і хвороб, помирають у перші роки життя.

Мал. 102. Динаміка чисельності населення в Африці

Етнічний склад населення Африки є дуже строкатим: його населяють кілька сотень великих і малих етносів, понад 100 з них налічують більше ніж 1 млн осіб кожний, що становить майже 90 % африканців. Найбільші народи - єгипетські араби, хауса, йоруба, алжирські й марокканські араби, фульбе, амхара тощо.

Африканці сповідують різні релігії, хоча й досі третина африканців дотримується місцевих традиційних вірувань, які склалися тут ще до поширення ісламу і християнства. Ці вірування дуже своєрідні й різноманітні (анімізм, фетишизм, тотемізм, культ предків, політеїзм, магія тощо).

Порівняно з іншими континентами Африка має відносно низьку густоту населення - 30 осіб/км2. Розподілене воно по континенту дуже нерівномірно, що зумовлено не тільки природними умовами (наприклад, тропічними пустелями й екваторіальними лісами), а й наслідками работоргівлі й колоніального володарювання. Найвища густота населення характерна для давніх землеробських районів (долина Нілу в Єгипті, Південна Нігерія, середземноморські ділянки), гірничо-промислових районів у ПАР, «мідного поясу» на кордоні ДРК і Замбії та ін. У деяких районах Єгипту густота населення значно перевищує 1000 осіб/км2(мал. 103). На континенті в межах пустель Сахара, Наміб і Калахарі виділяються території з густотою населення менше ніж 1 особа/км2, що зумовлено посушливістю клімату і нестачею води.

Для Африки характерні високі темпи зростання міського населення, проте більшість африканців усе ще мешкають у сільській місцевості, що зумовлено аграрним характером економіки.

Швидко ростуть адміністративні центри, насамперед столичні міста. Щорічний приріст міських мешканців становить 5 %. Велика частка міського населення живе в нетрях без жодних зручностей (це так звана нетряна урбанізація). Існують великі розбіжності в рівнях урбанізації окремих держав: найбільша частка - у ПАР, Алжирі, Тунісі, Лівії, на Маврикії, найменша - у країнах Тропічної Африки. На континенті виділяється ряд ареалів зі значним скупченням великих і малих міст: у Єгипті між агломераціями Каїр та Александрія формується Нільський мегалополіс; у Нігерії між містами Лагос та Ібадан - мегалополіс Лагіб; високоурбанізованими є прибережна смуга Середземномор’я, міський регіон Гаутенг (у ПАР округ Чване (Преторія й Центуріон), Йоганнесбург), область «мідного поясу» у ДРК і Замбії.

Мал. 103. Густота населення Африки (осіб/км2)

Зростання міського населення набагато випереджає темпи розвитку промисловості й попиту на робочу силу, тому в містах панує безробіття, злочинність, загострення житлової проблеми. Чимало й соціально-медичних проблем. Африка загалом, і особливо регіони південніше Сахари, - основний осередок СНІДу, на них припадає понад 60 % усіх ВІЛ-інфікованих у світі.

1. Охарактеризуйте мінерально-ресурсний потенціал Африки.

2. Порівняйте особливості ресурсозабезпеченості субрегіонів Африки (за класифікацією ООН).

3. Перелічіть типові риси населення Африки.

4. У яких країнах континенту і як саме формуються перші африканські мегалополіси?

5. Покажіть на карті світові міста Африки (Йоганнесбург, Каїр, Кейптаун, Дакар, Лагос, Найробі). Чим зумовлено набуття ними статусу світових міст?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема: Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

Мета: закріпити знання про мінерально-ресурсний потенціал країн Африки і закономірності поширення паливно-енергетичних та рудних мінеральних ресурсів; спираючись на картографічні компетенції (знання картографічних способів зображення), позначити на контурній карті найбільші басейни корисних копалин Африки; простежити вплив сировинного, транспортного та працересурсного чинників на розміщення центрів переробки (збагачення) мінеральних ресурсів у країнах - експортерах сировини.

Завдання:

1. Знайдіть і позначте на контурній карті найбільші райони видобування:

• нафти - Гвінейський басейн (Нігерія, Ангола, Екваторіальна Гвінея, Габон, Камерун, Гана), Сахарський басейн (Алжир, Лівія, Єгипет, Туніс);

• руд чорних металів - родовища залізних руд (ПАР, Ліберія, Мавританія, Алжир і Єгипет);

• руди кольорових металів - родовища мідних руд (Африканський мідний пояс - Демократична Республіка Конго, Замбія), ПАР; алюмінієвих руд (Гвінея, Сьєрра-Леоне, Гана, ПАР).

2. За тематичними картами атласу визначте місцерозташування і позначте на контурній карті найбільші райони переробки нафти, збагачення залізних, мідних та алюмінієвих руд.

3. Назвіть основні порти, якими з Африки здійснюється експорт нафти і нафтопродуктів, залізної, мідної та алюмінієвої сировини.

4. Позначте маршрути транспортування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд з країн Африки.

5. Зробіть висновок про вплив основних чинників на розміщення добувних галузей спеціалізації країн Африки.