Історія України. 7 клас

§ 26. Утворення Кримського ханства. Ґереї. Суспільний устрій та культура ханства

Поміркуйте, які фактори зумовили ослаблення, а з часом і розпад Золотої Орди.

Кримське ханство. Династія Гереїв

У XIII ст. Крим, як і вся Південно-Східна Європа, зазнав монгольської навали. Тож і тут Золота Орда утворила свій улус — Кримський. Однак еміри дозволили італійцям заснувати на узбережжі торговельні колонії. Найвідомішими серед них були Суґдея, Кафа та Чембало.

Однак з часом могутність Золотої Орди стала слабшати через внутрішні ханські чвари. А це, своєю чергою, призвело до територіальних втрат. Так, у другій половині XIV ст. українські терени, підконтрольні Орді, почали відвойовувати литовські князі.

Хто з литовських правителів завдав відчутної поразки ординцям?

На кримському ж півострові сформувалося незалежне від Золотої Орди Кримське ханство. Утворення цієї держави пов’‎язане з ім’‎ям Хаджі-Ґерея. Дехто з дослідників дотримується версії, що майбутній хан народився в Литві, де перебував у вигнанні його батько. А Велике князівство Литовське підтримувало войовничих ханів, адже ослаблення небезпечного сусіда було для литовців дуже вигідним.

Поміркуйте, чому Велике князівство Литовське підтримувало наміри Хаджі-Герея.

Невідомий художник. Хаджі-Герей

У 1441 р. за підтримки князя Сигізмунда і кримських бейських родів йому вдалося усунути від влади тодішнього хана

Сеїд-Ахмеда. Місцева знать підтримала Ґерея, адже формально власниками кримських земель були правителі Золотої Орди, які роздавали землі беїв родичам, щоб легше було контролювати Крим. Та після цього успіху Ґереї все ж кілька разів втрачали владу й остаточно закріпилися у Криму тільки у 1449 р.

Бей — тюркський титул, військове та адміністративне звання.

Менґлі-Ґерей із синами. Мініатюра з Ісламської енциклопедії

Пошук союзників проти Кафи та Золотої Орди штовхає Хаджі-Ґерея до союзу з Османською імперією, яка із 1446 р. практично панувала на Чорному морі. Однак по смерті Хаджі-Ґерея його син Нер-Девлет намагався помиритися із ханом Золотої Орди просив у нього формального підтвердження своїх повноважень як правителя Криму

Другий син Хаджі-Ґерея — Менґлі-Ґерей — був вороже налаштований проти ординського хана Ахмата і, навпаки, орієнтувався на союз з Османами. Його підтримувала місцева знать, тож Менґлі-Ґерей утвердився в західній частині півострова як правитель, а у 1471 р. захопив резиденцію хана Золотої Орди — Солхат.

Щоб утриматися при владі, Менґлі-Ґерей змушений був визнати зверхність султана. Так у 1478 р. Кримське ханство стало васалом Османської імперії.

40-ві роки XV ст. — утворення Кримського ханства.

1478 р. — Кримське ханство визнало васальну залежність від Османської імперії.

З якою метою султан Османської імперії втрутився у ситуацію в Криму?

Після відновлення влади в Криму Менґлі-Ґерей розірвав домовленості з Великим князівством Литовським і встановив союз із великим московським князем Іваном III Васильовичем, згідно з яким Московська держава була данником Кримського ханства. Разом вони відбили наступ золотоординського хана Ахмата на Велике князівство Московське 1480 р. Також Менґлі-Ґерей розпочав набіги на українські землі у складі Великого князівства Литовського.

Важкими для українських земель стали наслідки походу Менґлі-Ґерея на Київ у 1482 р. Київський воєвода Іван Ходкевич надто пізно дізнався про наближення ворога і не встиг підготувати місто до оборони. Київ було пограбовано й спалено, а киян захоплено в полон. Серед ханських бранців був і воєвода Ходкевич, і ігумен Києво-Печерської лаври. У тому поході кримчаки знищили не лише Київ, а й ще одинадцять прикордонних міст. На знак дотримання своїх союзницьких зобов’‎язань кримський хан надіслав Івану III золоту чашу й таріль із пограбованого Софійського собору.

З якою метою війська кримського хана нападали на українські землі?

Суспільний устрій та культура Кримського ханства

У Кримському ханстві під впливом ісламу склалася особлива система управління. На чолі держави стояв хан з родини Гереїв. Навіть за османського панування хан оприлюднював закони, карбував монету, встановлював мито, обкладав податками юудеїв та християн. Правив він за давніми звичаями, тож усі нові правила хан мав узгоджувати з місцевими беями.

Найвпливовіші представники знаті входили до дивану, тобто державної ради Кримського ханства. До дивану також входили офіційно оголошені спадкоємці — калга-султан та нурредин-султан. Вони мали значні володіння, а їхня влада відрізнялася від ханської лише тим, що вони не мали права карбувати власної монети.

Дослідники вважають, що другою особою в ханстві був муфтій — верховний богослов-правник, який тлумачив ісламські закони і стежив за розвитком освіти, медицини та культури.

Поміркуйте, навіщо у Кримському ханстві було створено таку складну систему державної влади.

Основну масу населення ханства становили прості вільні люди, які займалися переважно скотарством, здебільшого конярством. У південній частині Криму було розвинуто також землеробство. Тут вирощували злакові, городні культури; процвітали виноградарство й садівництво. Розвивалася реміснича діяльність, серед якої найпоширенішими були ковальство, зброярство, ткацтво, гончарство, а також ювелірна справа. Захоплення полонених, яких називали ясиром, для продажу на невільницьких ринках було доволі прибутковою справою. Проте найбільше прибутків приносила усе ж таки торгівля сіллю, рибою та тканинами.

Культура Кримського ханства, як і політика, розвивалася під впливом ісламу. На півострові будували мечеті, при яких відкривали школи (тюркською мовою — медресе).

Мечеть — ісламський молитовний дім для богослужінь.

Найвідоміша мечеть Криму — Хан-Джамі в Гезльові (нині місто Євпаторія). Її спроектував у XVI ст. турецький архітектор Ходжі-Сінан. Цей величний храм є справжнім шедевром ісламської архітектури.

Розгляньте світлину. Які особливості будівлі храму вказують на те, що перед нами мечеть?

Мечеть Хан-Джамі. Євпаторія. Крим

Унікальною архітектурною та історичною пам’‎яткою Бахчисараю є палац кримських ханів — Хан-сарай. Це родова резиденція династії Гереїв. Палац був центром політичного, духовного й культурного життя держави. Історики стверджують, що палац зводили й оздоблювали італійські, іранські, турецькі, українські та російські майстри протягом XVI-XVIII ст. До ансамблю входять п’‎ятнадцять унікальних об’‎єктів. Невід’‎ємною частиною ханського палацу були сади з фонтанами та басейнами. Вони дали назву місту, яка перекладається як «сад-палац» або «палац садів». Це єдина пам’‎ятка палацової архітектури кримських татар, що збереглася до наших днів.

Ханський палац у Бахчисараї. Крим

  • 1. Визначте основні риси управління державою у Кримському ханстві.
  • 2. Чому кримський хан визнав залежність від турецького султана?
  • 3. Виконайте онлайн-вправу.

Домашнє завдання

1. Визначте основні риси розвитку кримськотатарської державності і запишіть їх у зошит.

2. Підготуйте повідомлення про палац кримських ханів у Бахчисараї.