Історія України. 7 клас

§ 14. Галицьке і Волинське князівства у другій половині XII ст. Ярослав Осмомисл

Пригадайте, коли землі Галицького і Волинського князівств увійшли до складу Русі-України. Яка із сусідніх країн претендувала на ці території?

Галицьке князівство

Розгляньте карту. Які переваги і недоліки мало розташування Галицького князівства?

Віддавна ці території населяли племена волинян, білих хорватів і тиверців. У «Повісті минулих літ» є оповідь, як у 993 р. Володимир Святославич організував похід проти хорватів. У результаті частина Галичини увійшла до складу Русі-України. Та у 1018 р. польський король Болеслав Хоробрий захопив ці землі і приєднав їх до Польщі. Відтоді протягом кількох століть Галичина почергово опинялася під владою то київських князів, то польських королів.

Пригадайте, на чиєму боці виступив Болеслав Хоробрий під час боротьби за владу між синами Володимира Великого.

Початок феодальної роздробленості зумовив, серед іншого, посилення боротьби за галицькі землі. Так, у 1084 р. тут утвердили свою владу троє братів Ростиславичів: Рюрик, Володар та Василько. Вони взяли під контроль головні міста краю Перемишль, Звенигород і Теребовль.

Ростиславичі були ізгоями. І хоча вони не мали вотчини, та здобули підтримку місцевого населення. Тож змогли захистити свої території від посягань київських та волинських військ наприкінці XI ст.

Ізгої — у Русі-Україні ХІ-ХІІ ст. люди, що вийшли зі свого звичайного суспільного становища з різних обставин і перебували під опікою церкви.

Київському князеві Всеволоду Ярославичу не було іншого виходу, як визнати за Ростиславичами зайняті ними землі. Це рішення підтвердив у 1097 р. Любецький з’‎їзд.

Після довгої боротьби і з родичами, і з поляками, і з угорцями у 1144 р. князь Володимирко об’‎єднав галицькі землі в єдине князівство зі столицею у Галичі. Він захистив Галичину від ворожих наступів і залишив у спадок синові Ярославу багату й добре організовану землю. Князя Ярослава Володимировича прозвали Осмомислом, тобто мудрим; тим, хто має «вісім мислів».

Розгляньте світлину. Яким князя Ярослава Осмомисла зобразив скульптор?

Л. Яремчук. Ярослав Осмомисл. 1989

Прочитайте, як описано князя у «Слові о полку Ігоревім». Які спільні риси в образі, створеному художником, і поетичному описі?

Галицький Осмомисле Ярославе!

Високо сидиш ти

На своїм золотокованім престолі,

Підперши гори угорські

Своїми залізними військами,

Заступивши королеві дорогу,

Зачинивши ворота на Дунаї...

Переклад М. Рильського

Ще на початку свого правління, боронячи галицькі землі від київського князя Ізяслава Мстиславича, Ярослав зумів домовитися з Києвом про мир. Князь зберігав мирні відносини з сусідами, підтримував походи проти половців.

Крім того, за його правління було розбудовано й укріплено багато галицьких міст, а у Галичі зведено Успенський собор. Галицький князь був надзвичайно заможним завдяки підкарпатським родовищам солі і розвитку торгівлі та ремесел. Галицьке князівство практично не страждало від половецьких набігів, тому сюди переселялися працелюбні та освічені русичі з інших князівств, і не тільки русичі.

Однак така стабільна внутрішня ситуація посилила місцеве боярство. Спочатку знать підтримувала князя, але поступово її амбіції зростали. І у 1171 р. бояри оголосили відьмою кохану жінку князя бояриню Настаську Чагрівну і спалили її на вогнищі. Князь змушений був змиритися, бо не мав достатньо сил, аби остаточно приборкати боярство.

Поміркуйте, чому посилення галицьких бояр негативно впливало на розвиток князівства.

Наступник Ярослава Осмомисла Володимир Ярославич не мав таланту ані політика, ані полководця. Тому ситуація в Галицькому князівстві за його правління суттєво погіршилася.

Волинське князівство

Розгляньте карту. Чим вирізнялося територіальне положення Волинського князівства?

На північному сході Галичина межувала із Волинським князівством. Воно сформувалося в XI на початку XII ст. навколо міста Володимир (нині — Володимир-Волинський).

Після смерті Ярослава Мудрого його найстарший тоді син Ізяслав прагнув перетворити землі Волині на власну вотчину. У 1119 р. великий київський князь Володимир Мономах передав це князівство синові Андрію.

Виділення Волині в окреме князівство завершив Ізяслав Мстиславич — онук Володимира Мономаха. Як і інші князі з Мономахової династії, він прагнув влади у Києві і тричі йому це вдавалося. Але виснажений боротьбою за київський стіл спрямував свою увагу на Волинь.

У політиці Ізяслав спирався на зв’‎язки з Угорщиною та Польщею. Угорський король Гейза ставився до Ізяслава з великою повагою і надавав йому військову допомогу. Підтримували Ізяслава також польський правитель Болеслав Криворотий та чеський король Владислав.

По смерті Ізяслава київські князі востаннє спробували отримати владу над Волинню. Та його син Мстислав, який на короткий час став київським князем, зумів забезпечити Волинь своїй родині. Відтоді Волинська земля розвивалася як незалежне князівство, і її внутрішнє життя стабілізувалося.

Чому волинські князі припинили боротьбу за київський стіл?

На жаль, Волинь не уникла роздроблення, яке в той час охопило руські землі. Як свідчить літопис, після смерті Мстислава Ізяславича (1170 р.) його сини поділили Волинську землю: Роман одержав Володимир, Всеволод Белз, Святослав Червен, Володимир Берестя. Процес дроблення Волинського князівства зупинив Роман Мстиславич, який прагнув об’‎єднати південно-західні землі Русі-України.

  • 1. Чому удільні князі поступово втрачали інтерес до Києва?
  • 2. Визначте спільні й відмінні риси розвитку Галицького та Волинського князівств.
  • 3. Виконайте онлайн-вправу.

Домашнє завдання

1. Складіть історичний портрет Ярослава Осмомисла і запишіть його у зошит. Використайте піктограми. Вигадайте свої.

2. Намалюйте герб князівської родини з Галичини або Волині. Поясніть значення його елементів.