Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 4

Практична робота № 1. Утвердження принципів громадянського рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до «Цивільного кодексу» Наполеона

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• розпізнавати на карті події Французької революції кінця XVIII ст. та перебіг наполеонівських війн;

• характеризувати події Французької революції, наполеонівські війни та їхні наслідки;

• пояснювати наслідки повалення монархіїу Франції; причини краху наполеонівської імперії; наслідки рішень Віденського конгресу;

• визначати основні ознаки кризи «старого порядку»; причини і вплив Французької революції та політики Наполеона на розвиток європейських країн; причини і наслідки політичних і соціально-економічних змін у Франції від 1789 до 1815 р.; промислової революції в Західній Європі;

• висловлювати судження щодо основних положень «Декларації прав людини і громадянина» та «Цивільного кодексу» Наполеона; діяльності Дантона, Робесп'єра, Наполеона Бонапарта;

• називати хронологічні межі й періодизацію Французької революції, імперії Наполеона І; дату Віденського конгресу й утворення Священного союзу;

• пояснювати і застосовувати поняття: «конституційна монархія», «праві та ліві», «Болото», «якобінська диктатура», «революційний терор», «термідоріанці», «громадянські права», «імперія», «консульство»; «Кодекс Наполеона», «Сто днів», «Священний союз».

Тип уроку: урок — практичне заняття.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

• Покажіть на карті основні військові дії, у яких брала участь французька армія під час революції на Наполеонівських воєн.

Робота в групах зі «стоп-кадром»

• Об’єднавшись у групи, опрацюйте відповідний матеріал підручника та / або інших інформаційних ресурсів.

1-ша група — якобінська диктатура;

2-га група — термідоріанський режим;

3-тя група — консульство Наполеона.

Під час представлення результатів роботи груп спікер групи має зупинитись над тією чи іншою інформацію («стоп-кадр»), яку запропонував вчитель.

Робота з історичним джерелом

1. Прочитайте поданий документ та розкажіть про причину його появи.

2. Проаналізуйте наслідки ухвалення даного документа.

3. Визначте, які завдання ставили перед собою якобінці: відстоювати інтереси простого народу чи укріпити владу.

4. Оцініть зміст цих документів з точки зору права.

Уривок з декрету Конвенту «Про підозрілих» (17 вересня 1793 р.)

«2. Оголошуються підозрілими:

1) ті, хто своєю поведінкою, зв’язками, промовами або творами виявили себе як прихильники тиранії, феодалізму і вороги свободи... <...>

4) державні службовці, усунуті або зміщені з їхніх посад Національним Конвентом його комісарами; ...колишні дворяни, які є чоловіками, дружинами, батьками, матерями, синами або дочками, братами, сестрами або колишніми службовцями емігрантів, якщо вони не виявляли своєї постійної прихильності до Республіки...» [5, С. 37]

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Три речення»

• Трьома реченнями висловити власну думку про причини та початок Французької революції.

Робота з хронологічною таблицею

Учні демонструють таблиці, заповнені ними вдома в робочих зошитах, та називають по черзі основні події Французької революції.

Робота з таблицею

• Порівняйте періоди Французької революції та заповніть таблицю.

Критерії порівняння

Якобінська диктатура

Термідоріанський режим

Час утворення

   

Причини виникнення

   

Лідери

   

Основні події

   

Причини падіння

   

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз положень

Декларації прав людини і громадянина 1789 року

• За схемою проаналізувати основні положення документа.

1. Принцип національного верховенства.

2. Люди народжуються «вільними і рівними у правах».

3. «Свобода, власність, безпека і опір гнобленню» — природні права людини.

4. Свобода полягає у праві робити все, що не шкодить іншому.

5. Закони повинні бути однакові для всіх.

Висновок. «Декларація прав людини і громадянина» відіграла прогресивну роль у розвитку Франції і інших країн Європи. Вона вказала шлях боротьби проти абсолютизму і феодалізму, проголосила загальнолюдські принципи рівності людей у правах і перед законом, ідею народовладдя.

Робота з історичним джерелом

1. Які ідеї французьких просвітителів були відтворені в Декларації прав людини і громадянина і Конституції 1791 р.?

2. Як у Конституції реалізовувалася ідея просвітителів про розподіл влади?

Уривок із Конституції 1791 р.

«Відділ III

Про державну владу

2. ...Французька конституція встановлює представницький спосіб правління; представниками е Законодавчі збори і король. <...>

4. Установлюється монархічний спосіб правління; виконавча влада доручається королю і здійснюється від його імені міністрами та іншими відповідальними службовими особами... <...>

Розділ 1. Частина II

2. Щоб бути активним громадянином, треба народитись або стати французом, досягнувши 25 років. Прожити в місті або кантоні визначений законом термін. Платити в будь-якому місці королівства прямий податок у розмірі, не меншому, ніж вартість трьох робочих днів. Не бути нічиїм слугою. Бути внесеним у муніципалітеті за місцем проживання до списку Національної гвардії. Принести громадянську присягу на вірність Конституції.

Розділ 2. Частина IV

1. Тільки королю належить право призначення й усунення міністрів.

Розділ 3. Частина III

1. Декрети Законодавчих зборів подаються королю, який може відмовитися затвердити їх...

Розділ 4

1. Верховна виконавча влада перебуває виключно в руках короля. Король є верховним главою всієї адміністрації; йому довірено піклування про підтримання порядку і громадський спокій. Король є верховним главою сухопутних і морських сил. Королю довірено піклування про зовнішню безпеку королівства, про підтримку в ньому прав і володінь окремих осіб.

2. Король призначає послів та інших агентів дипломатичних відносин. Він призначає головнокомандувача армії та флоту...» [5, С. 20-21]

Вправа «Мозковий штурм»

• Назвіть основні положення Декларації прав людини і громадянина та Конституції 1791 р.

Декларація прав людини і громадянина

Конституція 1791 р.

   

Метод «Прес»

• За методом «Прес» (Я вважаю, що...; Тому що...; Наприклад,...; Таким чином,...) обговорити між учнями класу питання «Чи можна виправдати насильство, навіть якщо воно веде до встановлення більш прогресивного ладу?».

Робота в групах

• У групах опрацюйте текст підручника та інших інформаційних ресурсів:

1-ша група — соціально-економічна політика Директорії;

2-го група — зовнішні війни Франції.

Робота зі схемою

Учитель пояснює матеріал учням, користуючись нижченаведеною схемою.

Кодекси Наполеона

Метод «Займи позицію»

• Як ви вважаєте, чому Наполеон підкреслював: «Моя справжня слава не в тому, що я виграв 40 битв... Це може забутися, а вічно житиме мій Цивільний кодекс»?

Робота з історичним джерелом

1. Уважно прочитайте текст документа та розкажіть про майнові права французів.

2. Визначте, чи була закріплена рівність громадян перед законом за правління Наполеона.

Уривок з Цивільного кодексу Наполеона 1804 р.

«Про власність

Ст. 544. Власність є правом користуватися та розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, щоби користування не було таким, яке заборонене законом і регламентом.

Ст. 545. Нікого не можна примушувати поступитися своєю власністю, якщо це не робиться для суспільної користі та за справедливу і попередню винагороду.

Ст. 546. Власність на річ, як рухому, так і нерухому, дає право на все, що ця річ виробляє, і на те, що природно або штучно поєднується з цією річчю як її належність.

Про шлюбний договір

Ст. 1383. Подружжя не може порушувати ні прав, які випливають з влади чоловіка над особою дружини і дітей, ні права, що належать чоловікові як главі, ні права, наданого чоловікові згідно з титулом «Про батьківську владу» і згідно з титулом «Про неповноліття, про опіку і про звільнення з-під влади», ні заборонних ухвал чинного кодексу.

Про особисте майно дружини

Ст. 1574. Все майно дружини, яке не було введено до складу посагу, є її особистим майном.

Ст. 1576. Дружині належить управління й користування її власним майном.

Але вона не може відчужувати його і брати участь у судових справах, пов’язаних з цим майном, без дозволу свого чоловіка, а якщо він відмовить у дозволі — без дозволу суду».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. Продовжити (закінчити) складання хронологічної таблиці.

4. Підготувати повідомлення про різні верстви населення, що брали участь у революційних подіях, та їхні наміри.

5. Підготувати повідомлення про життя і діяльність К. Маркса.