Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 29

Урок узагальнення і тематичного оцінювання за розділом III

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• розпізнавати на карті головні події франко-прусської війни; російсько-турецької війни, процес утворення незалежних держав на Балканах, країни Сходу та Африки;

• характеризувати процес становлення і розвитку національних держав у Європі; «вікторіанську добу» в Англії, Другу імперію в Німеччині і III Республіку у Франції, економічне зростання і антимонопольне законодавство в США, «великі реформи» Росії, особливості розвитку Італії і Австро-Угорщини; процес колонізації країн Азії та Африки і антиколоніальну боротьбу;

• визначати причини і наслідки утворення національних держав в Європі, запровадження антитрестівського законодавства в США, реформ у Росії в 1860-1870-х роках, революції в Росії 1905-1907 рр., Столипінської реформи; національних рухів слов'янських народів; причини революції Мейдзі, Іранської, Молодотурецької, Сінхайської революцій;

• висловлювати судження щодо діяльності Отто фон Бісмарка, Джованні Джолітті, Теодора Рузвельта, Будро Вільсона, королеви Вікторії, Вільяма Гладстона, Бенджаміна Дізраелі, Девіда Ллойд Джорджа, Жоржа Клемансо, Олександра II, Франца-Йосифа І, імператора Муцухіто, Сунь Ятсена, молодотурків;

• називати дати парламентських реформ у Великій Британії, франко-німецької і російсько-турецької війн, утворення Австро-Угорщини, «великих реформ» в Росії, першої російської революції, столипінських реформ, доби Мейдзі, повстання Іхетуань, Перської, Молодотурецької, Сінхайської революцій;

• пояснювати і застосовувати поняття: «гомруль», «Паризька комуна», «III Республіка», «експансіонізм», «громадянська війна», «дуалістична монархія», «урядовий курс», «соціальні реформи», «антимонопольне законодавство», «сипаї», «Індійський національний конгрес», «тайпіни».

Тип уроку: урок узагальнення.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, НАВИЧОК ТА УМІНЬ

Вправа «Конкурс знавців»

• Навести якомога більше прикладів з літератури, кінофільмів, інформації історичних сайтів та музеїв про історію Китаю, Японії, Індії, Персії та Османської імперії протягом XIX — початку XX століття.

Робота в групах

1. Використовуючи матеріали підручника та інших інформаційних ресурсів, підготувати інформацію про одну зі сфер життя в середині — другій половині XIX ст.

1-ша група — Італія;

2-га група — Німеччина;

3-тя група — Франція;

4-та група — США;

5-та група — Російська імперія;

6-та група — Австрійська імперія.

2. Об’єднавшись у три-чотири групи, використовуючи інформацію з підручника та інших інформаційних ресурсів, підготувати повідомлення про особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн Азії у другій половині XIX — на початку XX століття.

1-ша група — Китай;

2-га група — Індія;

3-тя група — Османська імперія;

4-та група — Персія.

Творчі завдання

1. Порівняйте конституції Японії та США.

2. Чому Японія так швидко стала однією з провідних країн світу?

3. Визначте особливості економічного розвитку Російської імперії після реформ.

4. Опишіть процес об’єднання Італії.

5. Яке історичне значення має утворення італійської держави?

6. Назвіть ознаки, які характеризують Велику Британію як «майстерню світу».

7. Визначте причини та передумови революції у Франції 1848 р.

8. Визначте основні причини поразки революції та встановлення Другої імперії у Франції.

9. Назвіть основні напрямки (заходи) «реконструкції» Півдня.

10. Визначте причини Громадянської війни в США.

11. Чому, саме Пруссія, а не Австрія очолила об’єднання німецьких держав?

12. Як вплинув на революційні події в Австрії багатонаціональний склад імперії?

13. Чому європейські революції так і залишилися незавершеними?

14. Чи позначилася на революційних подіях діяльність церкви в Австро-Угорщині?

15. Назвіть особливості революції 1848 р. в Італії.

16. Чому після революції Франція знову повертається до монархії?

17. З якими ключовими словами у вас асоціюється будь-яка революція? Як ви її уявляєте?

18. Охарактеризуйте розвиток Китаю наприкінці XIX — на початку XX ст.

19. Визначте особливості економічного розвитку Японії / Китаю / Індію / Персії/ Османської імперії 1870-1910 рр.

Робота в парах методом «Словесна дуель»

• Я прихильник республіканської форми правління, оскільки...

• Я прихильник монархічної форми правління, оскільки...

Письмова робота (І варіант)

1. Прочитайте історичне джерело.

2. Назвіть причини перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорщину.

3. Поясніть, чому автор уважає, що незадоволення слов’ян усередині держави менш небезпечне, ніж загроза з боку Пруссії.

Уривок з виступу одного з авторів системи австро-угорського дуалізму Ф. Ф. Бойста в Раді Міністрів (1 лютого 1867 р.)

«Необхідно, перш за все, закласти міцну основу, спираючись на яку, можна буде рухатися далі. Такою основою за обставин, що склалися, є об’єднання німецького та угорського елементів проти панславізму. Представляється абсолютно неможливим, щоб уряд шукав собі головну опору серед слов’янського населення... Зовнішнє становище наше таке, що подальше зростання невдоволення німецького населення Австрією ще більше посилить небезпеку для Австрії з боку Пруссії, і ця небезпека набагато сильніша, ніж та, що пов’язана зі скороминущою незадоволеністю роз’єднаного, на щастя, слов’янського населення...»

2. З поданого переліку визначте загальну закономірність та оберіть зайве.

• «Тайпіни», «пробудження Азії», «три народні принципи», «гомруль», «опіумні війни».

Відповідь. Події з історії Китаю. Зайве — «гомруль».

3. Визначте, які з перелічених понять належать до історії Німеччини, а які — до історії Сполучених Штатів Америки.

1 — Митний союз, 2 — штат, 3 — Сенат і Палата представників, 4 — Південнонімецький союз, 5 — Рейхстаг та Бундесрат, 6 — конгрес, 7 — франко-прусська війна, 8 — О. фон Бісмарк, 9 — Вашингтон, 10 — республіка, 11 — Вільгельм І, 12 — президент. Орієнтовна відповідь:

Німеччина

Сполучені Штати Америки

1, 4, 5, 7, 8, 11

2, 3, 6, 9, 10, 12

4. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер події.

Китай

Японія

Індія

Персія

Османська імперія

         

1 — Іранська революція, 2 — діяльність Сунь Ятсена, 3 — ІНК; 4 — революція Мейдзі, 5 — «опіумні війни», 6 — Молодотурецька революція, 7 — Земельно-податкова реформа 1873 року, 8 — Сінхайська революція, 9 — Каджарська династія, 10 — повстання сипаїв, 11 — Танзімат, 12 — Федаї.

Орієнтовна відповідь:

Китай

Японія

Індія

Персія

Османська імперія

2, 5, 8

4, 7

3, 10

1, 9, 12

6, 11

5. Розгляньте картину та дайте відповіді на запитання.

1) Хто читає документ? Чому?

2) Чому документ слухають тільки чоловіки?

3) Як ви вважаєте, що очікують селяни від цього документа?

Григорій Мясоєдов. Читання Положення від 19 лютого 1861 р.

6. Дайте визначення термінів «Друга республіка», «доктрина Монро», «сипаї».

Письмова робота (II варіант)

1. За поданим уривком назвіть причини, що привели до об’єднання Італії.

2. Назвіть, якому з методів Д. Мадзіні віддавав перевагу. Чому? Свою думку обґрунтуйте.

Уривок з прокламації Дж. Мадзіні «До сицилійців»

(2 березня 1860 р.)

«Тепер обговорюється питання не про республіку або монархію, йдеться про національну єдність — бути або не бути; чи залишатися розчленованими та в рабстві за бажанням іноземного деспота — не важливо, французького або австрійського, — чи стати людьми, бути вільними...

Якщо Італія бажає бути монархічною під Савойською династією, то нехай. Якщо після об’єднання побажають оголосити визволителями або, не знаю ким ще, короля і Кавура, то нехай. Все, що ми тепер хочемо, — це утворення Італії; вона повинна бути створена, і створена за власною свідомістю і натхненням без надання необмежених повноважень у цій справі Кавуру і королю...»

(Хрестоматия по новой истории. 1789-1870 / под ред.А. В. Ефимова, В. А. Орлова. — М„ 1941. — С. 313-316.)

2. З поданого переліку визначте загальну закономірність та оберіть зайве.

• Імператор Муцухіто, «сипаї», сьогуни, Едо, Пескадорські острови.

Відповідь. Події з історії Японії. Зайве: «сипаї».

3. Визначте, які з перелічених понять належать до історії Російської імперії, а які — до історії Австро-Угорщини.

1 — імператор, 2 — дуалістична монархія; 3 — Москва, 4 — абсолютна монархія, 5 — «Жовтий диплом», 6 — Євразія, 7 — Франц Йосиф І, 8 — губернія, 9 — австро-італійсько-французька війна. Відповідь

Російська імперія

Австро-Угорщина

1, 3, 4, 6

2, 5, 7, 9

4. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер події.

Китай

Японія

Індія

Персія

Османська імперія

         

1 — Іранська революція, 2 — діяльність Сунь Ятсена, 3 — ІНК; 4 — революція Мейдзі, 5 — «опіумні війни», 6 — Молодотурецька революція, 7 — Земельно-податкова реформа 1873 року, 8 — Сінхайська революція, 9 — Каджарська династія, 10 — повстання сипаїв, 11 — Танзімат, 12 — Федаї.

Відповідь:

Китай

Японія

Індія

Персія

Османська імперія

2, 5, 8

4, 7

3, 10

1, 9, 12

6, 11

4. Розгляньте картину та дайте відповіді на запитання.

1) Які події зображено на картині?

2) Чому ці події відбуваються у Франції?

Антон фон Вернер. Проголошення Німецької імперії у Версалі

5. Дайте визначення термінів: «Весна народів», «революція Мейдзі», «тайпіни».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Здійснити пошук інформації з допомогою різних інформаційних ресурсів про причини та розгортання науково-технічної революції кінця ХІХ — початку ХХ ст.

2. Підготувати повідомлення про відомих людей, що стали авторами винаходів наприкінці ХІХ століття, що сприяли розгортанню науково-технічної революції, а також про нафтового магната Дж. Рокфеллера і фінансиста Моргана.