Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 25

Доба Мейдзі в Японській імперії

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• розпізнавати на карті країни Сходу та Африки, колоніальні володіння і сфери впливу колоніальних держав;

• пояснювати причини і сутність революції Мейдзі;

• визначати наслідки боротьби за перерозподіл світу, зміст процесу «пробудження Азії»;

• висловлювати судження щодо діяльності імператора Муцухіто;

• називати дати доби Мейдзі;

• пояснювати і застосовувати поняття: «доба Мейдзі», «пробудження Азії».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота зі схемою

• За положеннями Конституції Австро-Угорської імперії 1867 р. заповніть схему «Вищі органи влади Австро-Угорської імперії».

Вправа «Вибери головне».

• Оберіть зі списку два, на ваш погляд, найголовніших фактори, що свідчать про причини відставання економіки Дунайської монархії. Обґрунтуйте власний вибір.

1. Більш висока продуктивність праці у країн-суперниць.

2. Більш досконале виробниче обладнання у країн-суперниць.

3. Вкладання грошей не у власну економіку (вивезення капіталу).

4. Дрібні сільгоспвиробники не здатні забезпечити ринок продуктами харчування.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Пригадайте та розкажіть про історію Японії, яку ви вивчали в 7-8-х класах.

2. Як ви вважаєте, чому колонізаторів прагнули швидко «відкрити» Японію?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Насильницьке відкриття Японії в середині ХІХ століття

Учитель. До середини XIX ст. Японія була закритою для іноземців, жила і розвивалася за своїми традиціями. Влада, як і раніше, була в сьогуна Токугава Ієясу, який усунув імператора від реальної влади. Імператор був затворником у своєму палаці в місті Кіото і володів лише релігійною владою. Самураї існували за рахунок панщини та оброку з селян, панувала цехова система. Великі держави, що володіли колоніями в Азії та Африці, оминули лише «закриту» Японію.

Конгрес США 1845 р. надав повноваження президенту для встановлення дипломатичних зв’язків, однак Японія відповіла відмовою. 1853 р. командор М. К. Перрі, який очолював американську ескадру, вручив офіційного листа сьогуну від президента США з вимогою відкрити країну.

Лише 1854 року сьогун за присутності дев’яти американських бойових кораблів погодився підписати японо-американський договір про відкриття американського консульства та дозвіл торгівлі в портах Сімода і Хокадате. Невдовзі аналогічні договори були підписані з Великою Британією, Голландією, Францією.

У середині XIX ст. в Японії починає наростати незадоволення правлінням сьогуна, збільшується кількість селянських і міських повстань.

Революція Мейдзі Робота з таблицею

• Слухаючи розповідь учителя та використовуючи інформацію з різних інформаційних ресурсів, скласти хронологічну таблицю. Орієнтовний вигляд таблиці

Японія в 1867-1899 рр.

Дата

Подія

Значення

1867-1868 рр.

Революція Мейдзі

Ліквідація влади сьогуна та відновлення влади імператора Муцухіто

січень

1868 р.

Розгром військ сьогуна та створення імператорського уряду в сьогунській столиці Токіо (Едо)

 

1869 р.

Падіння останньої фортеці сегуна на о. Хоккайдо

Імператор об’єднав світську й духовну влади

1871 р.

Адміністративна

реформа

Ліквідовано поділ Японії на князівства. Територія країни була поділена на префектури, які очолювали імператорські чиновники

1872 р.

Захоплення островів Рюкю і Тайвань

1873 р.

Військова реформа

Запроваджена загальна військова повинність (звільнялися від служби голови сімей та їхні спадкоємці, урядовці, студенти, а також особи, які сплатили відкуп у 270 єн). Була створена імператорська гвардія, відбулися зміни в системі управління армією, почалося переозброєння з використанням новітніх зразків зброї

1873 р.

Земельно-податкова

реформ

Земля стала предметом купівлі-продажу, а отримали землю ті, хто її обробляв. Натуральний оброк, який виплачували як податок, був замінений 3 % податком від вартості землі

1876 р.

Уведення військ на територію Кореї

 

1894-1895 рр.

Японо-китайська війна

Згідно з Сімоносекським мирним договором 17 квітня 1895 р. до Японії відійшли Тайвань і Пескадорські острови

Робота з історичним поняттям

• Доба Мейдзі — це період правління імператора Муцухіто. (1868-1912 рр.), що дістало ще назву «освічене правління».

Реформи 1870-1880 рр. в Японії

Учитель. Імператор Муцухіто рішуче вдався до модернізації країни з використанням досвіду Європи. У японському суспільстві почалися радикальні зміни (соціальні, політичні та економічні).

З 1871 р. почались реформи. Імператорський двір було перенесено з Кіото до столиці сегуна місто Едо. Нова столиця дістала назву Токіо.

Відбулися зміни і в житті селян. 1873 р. розпочалася земельно-податкова реформа. На селі були започатковані товарно-грошові відносини, почалося майнове розшарування населення.

Проводили зміни і у фінансовій системі — була запроваджена єдина грошова одиниця — єна.

Судова реформа привела до запровадження судочинства на європейський зразок, почалися процеси перегляду законодавства.

Кардинальні зміни відбулися в освіті. Була оголошена обов’язковою початкова освіта, з’явилися заклади, де дівчата й хлопці навчалися разом. 1877 р. відкрився Токійський університет, у провінціях почали створюватися педагогічні вищі заклади. Жінки отримали доступ до вищої освіти.

Було припинено переслідування християн та на державному рівні запроваджена віротерпимість.

1889 року була прийнята Конституція, написана на базі конституції Пруссії.

Робота з історичним джерелом

1. Уважно прочитайте поданий текст та представте структуру влади Японії.

2. Визначте, чому імператор мав таку велику владу на уряд і парламент.

3. Визначте, хто міг брати участь у виборах.

4. Порівняйте основні положення Конституції Японії з устроєм європейських країн.

Уривок з Конституції Японії (11 лютого 1889 р.)

«Розділ І. Про імператора

1. Японська імперія управляється єдиною на всі часи імператорською династією... <...>

3. Особа імператора священна і недоторканна.

4. Імператор — глава держави, він володіє верховною владою і здійснює її відповідно до ухвал чинної конституції.

5. Імператор здійснює законодавчу владу у згоді з імперським парламентом... <...>

8. Імператор може у випадку нагальної необхідності підтримати громадську безпеку або усунути громадське бідування, у проміжках між сесіями парламенту видавати імператорські укази, що мають чинність закону.

9. Імператор видає або наказує видати укази, необхідні для виконання законів, підтримки громадської безпеки та порядку і сприяння добробутові підданих. Такі укази в жодному випадку не повинні вносити змін до чинних законів.

10. Імператор установлює організацію різних галузей державного управління, призначає й звільняє всіх цивільних і військових посадових осіб і визначає їх платню, якщо в цій конституції або в інших законах не передбачено особливих винятків.

11. Імператор є верховним командуючим армією і флотом.

12. Імператор встановлює організацію і кількісний склад армії і флоту мирного часу.

13. Імператор оголошує війну, встановлює мир і укладає договори. <...>

16. Імператор має право амністії, помилування, пом’якшення покарання і відновлення в правах.

Розділ II. Про права та обов’язки підданих

19. Кожен японський підданий, який відповідає умовам, висунутим законами або указами, має доступ до цивільних і військових посад і до будь-якої публічної служби.

20. Усі японські піддані зобов’язані служити в армії або флоті відповідно до закону. <...>

22. Японським підданим надається в установлених законом межах свобода вибору і зміни місце проживання.

23. Ніхто з японських підданих не підлягає арешту, ув’язненню, виклику на допит або покарання інакше як згідно із законами... <...>

25. Без згоди японського підданого не можна ні ввійти до його житла, ні обшукати це житло, за винятком визначених законом випадків. <...>

27. Власність кожного японського підданого недоторканна. Вилучення, необхідні на користь суспільної користі, визначаються законом... <...>

29. Японські піддані користуються в установлених законом межах свободою слова, друку, зборів і союзів...

Розділ III. Про імперський парламент

33. Імперський парламент складається з двох палат: палати перів і палати депутатів.

34. Палата перів, відповідно до указу про палату перів, складається з членів імператорської родини, з носіїв дворянських титулів та осіб, призначених до неї імператором... <...>

37. Жоден закон не може бути виданий без схвалення імперського парламенту.

38. Обидві палати голосують за пропоновані урядом законопроекти. Кожній з них належить також право законодавчої ініціативи... <...>

Розділ VI. Про фінанси

64. Державні доходи і витрати повинні затверджуватися імперським парламентом у формі річного бюджету».

Зовнішня політика Японії наприкінці XIX ст.

Самостійна робота з підручником

• Опрацювати текст підручника та інших інформаційних ресурсів про зовнішню політика Японії наприкінці XIX ст.

Повідомлення учнів

Учні, що підготували повідомлення, розповідають про зовнішню політику Японії наприкінці XIX ст.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Завдання

• Порівняйте Конституції Японії та США, а також Австро-Угорщини.

Бесіда

1. Розкажіть, чому Японія з середини XIX ст. не могла продовжувати курс на самоізоляцію.

2. Назвіть основні особливості розвитку Японії, які допомогли їй наприкінці XIX ст. позбутися феодальних пережитків й увійти до числа провідних держав світу.

3. Складіть перелік основних причин японської експансії. Куди вона була спрямована?

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Після революції Мейдзі Японія стала однією з провідних держав. Проте її мілітаризація та експансійна політика привели до радикалізації відносин із сусідніми країнами.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. Підготувати повідомлення про життя і діяльність Сунь Ятсена.