Усі уроки «Всесвітня історія». 9 клас

УРОКИ 21-22

Економічне піднесення Сполучених Штатів Америки

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

• характеризувати економічне зростання і антимонопольне законодавство в США;

• визначати причини і наслідки запровадження антитрестівського законодавства в США;

• висловлювати судження щодо діяльності Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона;

• пояснювати і застосовувати поняття: «експансіонізм», «громадянська війна», «урядовий курс», соціальні реформи», «антимонопольне законодавство».

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютер або ноутбук, мультимедійний проектор та екран (мультимедійний комплекс), підручник, атлас, настінна карта, ілюстративний матеріал.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Ланцюг асоціацій»

• Яку асоціацію у вас викликає той чи інший термін?

Перелік термінів та понять: «Друга імперія», «Третя республіка», конституційна монархія, «Протест шлунку», Умберто І, «проблеми Півдня», «Ліберальна ера» тощо.

Випереджальне завдання «Історичне фехтування»

• Працюючи в парах, поставити одне одному запитання з історії Італії та США, які підготували вдома.

Евристична бесіда

1. Назвіть характерні особливості економічного розвитку Італії в останній третині XIX ст.

2. Охарактеризуйте «героїв» італійських політичних скандалів 80-90 років XIX ст.

3. Розкажіть про причини та наслідки колоніальної експансії Італії в кінці XIX століття.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Конкурс знавців»

• Навести якомога більше прикладів з літератури, кінофільмів, інформації історичних сайтів та музеїв про історію Сполучених Штатів Америки в першій половині — середині XIX століття.

Бесіда

• Розкажіть про особливості розвитку США в середині XIX століття.

Фронтальна бесіда

1. Дайте визначення терміну «монополія».

2. Які форми монополій вам відомі?

3. Які види монополій були найбільш поширеними в європейських країнах?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Особливості політичного розвитку США в останній чверті XIX ст.

Учитель. В останній чверті XIX ст. США остаточно перетворилися на республіку президентського типу з двопартійною системою. Прихильники політиків Півночі США становили ядро республіканської партії, а Півдня — демократичної. До початку XX ст. суперечності між республіканською та демократичною партіями практично згладилися й обидві партії обстоювали тогочасний суспільний і державний устрій США.

Робота з таблицею

Учитель пояснює матеріал учням, користуючись нижченаведеною таблицею.

Партійність Президентів США

Період правління

Президент

Партія

19

1877-1881

Раттерфорд Берчард Хейз (1822—1893)

Республіканська

20

1881

Джеймс Абрам Гарфілд (1831-1881)

Республіканська

21

1881-1885

Честер Алан Артур (1829-1886)

Республіканська

22

1885-1889

Стівен Гровер Клівленд (1837-1908)

Демократична

23

1889-1893

Бенджамін Гаррісон (1833-1901)

Республіканська

24

1893-1897

Стівен Гровер Клівленд

Демократична

25

1897-1901

Вільям Мак-Кінлі (1843-1901)

Республіканська

26

1901 1909

Теодор Рузвельт (1858-1919)

Республіканська

27

1909-1913

Вільям Говард Тафт (1857-1930)

Республіканська

28

1913-1921

Томас Вудро Вілсон (1856-1924)

Демократична

Учитель. 1877 року був досягнутий компроміс, у результаті якого припинилася «реконструкція» Півдня (в обмін на визнання явно сфальсифікованих виборів президента 1876 р.).

Політичні партії наприкінці XIX століття почали справляти великий вплив на життя країни. Особливо це було помітно під час обрання на пост президентів, які ставали маріонетками в руках керівників партій. Саме через лідерів політичних партій фінансово-промислові кола впливали на внутрішню і зовнішню політику держави.

Наприкінці XIX ст. тривала практика роздавання державних посад представникам політичної сили, яка перемогла на виборах. Таке становище спричинило зростання корупції та некомпетентність посадових осіб. Тільки після прийняття Закону про державну службу (1883 р.) почали впроваджувати систему призначення посадовців за результатами іспитів і на конкурсній основі.

Антитрестівське законодавство

Учитель. Концентрація американських підприємств, централізація виробництва та капіталу призвела до обмеження конкуренції та монополізації економіки. На рубежі XIX—XX ст. 445 трестів із капіталом 20 млрд доларів, виробляли 75 % усієї продукції.

Щоб монополізація економіки не гальмувала розвиток держави, уряд почав уживати заходів для обмеження діяльності монополій. 1887 р. було запроваджено державний контроль над залізничними тарифами, а 1890 р. прийнято «антитрестівський закон» сенатора Вільяма Шермана, який обмежував існування великих монополістичних об’єднань.

Закон Шермана був спрямований на протидію створенню монополій або обмеженню конкуренції та вільної торгівлі. Порушення закону прирівнювалося до кримінального злочину (винні сплачували величезні штрафи від 250 тис. до 1 млн доларів та каралися ув’язненням на строк до 3 років).

Хоча закон Шермана був прописаний у такий спосіб, що дозволяв тлумачити його по-різному, він став одним із перших кроків у становленні антимонополістичного законодавства.

У результаті сильної конкурентної боротьби дрібні підприємства поглиналися великими компаніями. Так почали утворюватися великі корпорації, які ставали монополістами у своїх галузях. Особливо виділялися компанія «Стандард ойл», сталева компанія Карнегі, мідна — Гугенгейма, електротехнічна — «Дженерал електрик», залізничні компанії Вандербільдта і Гантінгтона та інші. Банківська система також була охоплена процесами створення великих банків за рахунок поглинання та об’єднання дрібних організацій. Найбільшими банками того часу були банки Рокфеллера, Моргана, Меллона та інші.

Експансіонізм

Учитель. У зовнішній політиці США відбувалася боротьба двох шляхів розвитку держави. Один із них — «шлях експансії» — передбачав, що США повинні мати великий військовий флот та морські бази на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширювати вплив на Східну Азію та Європу. Інша група, так званий «шлях ізоляції», закликала дотримуватися доктрини Монро. Основні напрямки — це поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні, визнання європейського панування у Східній півкулі.

У результаті активної зовнішньополітичної діяльності 1898 р. США оголосили війну Іспанії і захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Рико та Гуам, а також Гаванські острови і частину островів Самоа.

Робота в парах зі складання таблиці

1. Об’єднавшись у пари, підготуйте інформацію про різні шляхи розвитку зовнішньої політики США (кожний учень про один напрямок).

2. Складіть узагальнювальну таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Експансіонізм США наприкінці XIX ст.

«Шлях експансії»

«Шлях ізоляції»

Розвиток великого військового флоту та морських баз на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширення впливу на Східну Азію та Європу

Дотримання «доктрини Монро». Основні напрямки — поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні. Однак визнання європейського панування у Східній півкулі

1898 р. — війна США з Іспанією. США захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Рико і Гуам, а також Гаванські острови та частину островів Самоа

Піднесення економіки США

Учитель. Завершення Громадянської війни сприяло розвитку капіталістичних відносин також і на Півдні. Разом з цим тривало освоєння й західних територій.

Провідними галузями промисловості наприкінці XIX — на початку XX ст. стають виробництво електроенергії, галузі органічної і неорганічної хімії, добувної, металургійної, машинобудівної, транспортної промисловості. Набували розвитку й нові галузі: сталеплавильна, нафтодобувна, нафтопереробна, електротехнічна, алюмінієва, автомобільна.

Держава проводила політику захисту власного ринку — були запроваджені високі мита на імпорт готової продукції і надана повна свобода для залучення іноземних капіталів.

Також розвиток промисловості був заснований на раціональному використанні коштів та матеріалів, організації виробництва, фінансуванні наукових досліджень. Наприкінці XIX ст. в США було видано близько півмільйона патентів на винаходи.

1869 р. завершилося будівництво першої трансконтинентальної залізниці, у наступні роки швидко збільшилася загальна довжина залізниць. У повсякденне життя людей увійшли такі винаходи, як електрична лампочка, грамофон, кінематограф тощо.

Європейські країни та компанії станом на 1890 рік вклали близько 3 млрд доларів в економіку США.

Завдяки еміграції (1870-1900 рр. — близько 25 млн осіб) кількість населення в США зросла практично вдвічі. Проте США все ще залишалися аграрною країною — 60 % населення працювали в сільському господарстві, проте більшість із них стали незалежними фермерами.

Остання третина XIX ст. характеризувалася небувалим піднесенням американської економіки. Наприкінці XIX ст. середня зарплата робітника перевищувала прожитковий мінімум у п’ять разів.

На початку XX ст. США вийшли на перше місце у світі за обсягом промислової продукції, технічним оснащенням і продуктивністю праці.

Бесіда

• Поясніть взаємозв’язок між промисловим зростанням і зростанням сільського господарства.

Робота зі таблицею

• Слухаючи розповідь учителя та користуючись різними інформаційними ресурсами, складіть таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Причини та наслідки економічного піднесення США наприкінці XIX ст.

Причини

Особливості

Наслідки

Еміграція з країн Європи (1870-1900 рр. — близько 25 млн осіб)

Провідними галузями наприкінці XIX — на початку XX ст. стали: виробництво електроенергії, галузі органічної і неорганічної хімії, добувної, металургійної, машинобудівної, транспортної промисловості

Середня зарплата робітника перевищувала прожитковий мінімум у п’ять разів

Інвестиції європейських підприємців (1890 р. — близько 3 млрд доларів

Розвиток сільського господарства — 60 % населення — фермерські господарства

1882 р. на річці Ніагара була збудована перша у світі гідроелектростанція

1869 р. — завершення будівництва першої трансконтинентальної залізниці, стрімке збільшення довжини залізниць

Розвиток нових галузей: сталеплавильної, нафтодобувної, нафтопереробної, електротехнічної, алюмінієвої, автомобільної

Зміни в побуті населення — використання телефону, електричної лампочки, грамофона тощо

Високі мита на імпорт готової продукції і повна свобода для припливу іноземних капіталів

Режим сегрегації в південних штатах Самостійна робота

• Опрацюйте текст підручника та / або інших інформаційних ресурсів з теми «Режим сегрегації в південних штатах».

За браком часу цю роботу учні можуть виконати вдома.

«Справедливий курс» Теодора Рузвельта Робота в групах

1. Об’єднавшись у п’ять груп, вивчити та обговорити питання про «справедливий курс» Т. Рузвельта.

2. Презентувати виконану роботу, зафіксувати основну інформацію у таблиці.

№ групи

Досліджуване питання

Результат дослідження

1-ша група

Суть закону

 

2-га група

Ставлення до монополій (трестів)

 

3-тя група

Розв’язання робітничого питання

 

4-та група

Охорона природних багатств

 

5-та група

Зовнішньополітичний курс

 

«Нова демократія» Вудро Вільсона

Учитель. Лідер Демократичної партії Вудро Вільсон (1856-1924) перервав 15-річну гегемонію республіканців, перемігши на виборах 1912 р.

Його реформи ліберального характеру ввійшли в історію як «нова демократія». У результаті прийняття низки законів було встановлено високий прогресивний податок на прибутки і змінено порядок виборів до сенату. Якщо раніше сенаторів призначали законодавчі зібрання штатів, то тепер їх обирали народним голосуванням.

Важливим внутрішньополітичним заходом Вудро Вільсона до початку Першої світової війни було формування державної загальнонаціональної банківської системи. Відповідно до закону про Федеральну резервну систему, прийнятого 1913 р., поряд із приватними банками створювались і резервні, контрольовані урядом. їм передавалися головні банківські функції, зокрема випуск паперових грошей. 1914 р. було прийнято закон про притягнення до суду осіб і власників підприємств, які вдавалися до нечесних методів конкуренції.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з історичною картою та атласом

• Покажіть на карті:

1) територію Сполучених Штатів Америки та її зміни в другій половині XIX століття;

2) країни, що перебували під впливом США;

3) напрямки збройних інтервенцій США;

4) території, захоплені США внаслідок іспано-американської війни;

5) промислові регіони США;

6) центри автомобільної промисловості;

7) центри нафтопереробної промисловості;

8) центри металургійної промисловості.

9) напрямки економічної експансії США.

Бесіда

1. Розкажіть про наслідки ліквідації рабства в США.

2. Проаналізуйте причини масової імміграції до США.

3. Дослідіть вплив масової імміграції на економічний розвиток країни.

4. Назвіть основні чинники, що забезпечили США лідерство у світі.

5. Яка з двох зовнішньополітичних доктрин у США переважала? Чому?

6. Визначте, чому експансія США обмежувалася Латинською Америкою та Азією.

7. Як розв’язувалася індіанська проблема в США?

Проблемні запитання

1. Дайте оцінку появі в США антимонопольного законодавства.

2. Чи могли в демократичних США спостерігатися порушення прав людини?

Метод «Вибери головне»

• З питань уроку «Антитрестівське законодавство» та «“Справедливий курс” Т. Рузвельта» оберіть аспекти, що позитивно та негативно вплинули на подальший розвиток країни.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Концентрація американських підприємств, централізація виробництва та капіталу привела до обмеження конкуренції та монополізації економіки. 1887 року був запроваджений державний контроль над залізничними тарифами, а 1890 р. прийнятий «антитрестівський закон» сенатора Вільяма Шермана,

У зовнішній політиці США відбувалася боротьба двох шляхів розвитку держави: експансії та ізоляції. Тому вплив США зосереджувався лише в Латинській Америці та Карибському басейні. Відповідно, були захоплені Куба, Філіппіни, Пуерто-Рико та Гуам, а також Гавайські острови і частина островів Самоа.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Дати відповідь на запитання і завдання до нього.

3. Повторити матеріал підручника та конспекту щодо особливості розвитку Російської імперії в середині XIX століття.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.