Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОК 4. ОСОБЛИВОСТІ ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ ТА РУХУ ОПОРУ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ. ГОЛОКОСТ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті основні центри руху Опору;

• характеризувати особливості окупаційного режиму та руху Опору на окупованих територіях;

• давати оцінку руху Опору, Голокосту;

• тлумачити та застосовувати поняття й терміни: «новий порядок», рух Опору, колабораціонізм, Голокост.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Так чи ні?»

• Японія напала на Перл-Харбор 7 грудня 1941 р. (Так)

• Початок оборони Сталінграда був раніше, ніж початок блокади Ленінграда. (Ні)

• Німецький план із захоплення столиці Радянського Союзу — Москви мав назву «Вайс». (Ні)

• 1 січня 1942 р. була підписана Декларація Об’єднаних Націй. (Так)

• Після нападу японської авіації на американську базу Перл-Харбор уряд США вдався до політики ізоляціонізму. (Ні)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

• Покажіть території, які протягом 1939-1942 рр. окупували Німеччина, Італія та Японія.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Нацистський «новий порядок» в Європі

Робота з підручником

• Опрацювати текст підручника на с. 25-26 та скласти перелік «маріонеткових» урядів загарбників у поневолених країнах.

Робота з поняттями

Учням пропонують записати визначення понять.

• «Новий порядок» — терористичний режим фашистів в окупованих країнах.

• Рух Опору — антифашистський рух в окупованих країнах.

• Колабораціонізм — співпраця населення або окремих громадян держави з окупантами держави.

Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях

Робота з таблицею

• За допомогою підручника та вчителя учні заповнюють таблицю «Течії Руху Опору».

Орієнтовний вигляд таблиці

«Течії руху Опору»

Країна

Течії руху Опору

Національна

Комуністична

Франція

Організація «Вільна Франція» на чолі з генералом Ш. де Голлем.

Створення у країні розгалуженої агентурно-диверсійної мережі.

Листопад 1942 р. — угода ПІ. де Голля з компартією про спільні дії.

Травень 1943 р. — створення Національної ради Опору.

Червень 1943 р. — створення Французького комітету національного визволення (ФКНВ), який оголосив себе урядом

Комуністична партія Франції (КПФ).

Створення партизанських загонів (макі).

Вересень 1943 р. — створення Паризького

комітету визволення

Особливість французького руху Опору — тісна співпраця всіх течій

Югославія

Організація четників генерала Д. Михайловича (чета — загін)

Народно-визвольна армія під командуванням Й. Броз Тіто

Особливість руху Опору в Югославії — протиборство між течіями руху Опору

Польща

Емігрантський уряд у Лондоні і підпорядкована йому Армія Крайова під командуванням генерала Бур-Комаровського

Польська робітнича партія і створена нею Армія Людова

Особливості руху Опору в Польщі:

• населення активно підтримувало Армію Крайову, керовану з Лондона емігрантським урядом, та Армію Людову, створену Польською робітничою партією (комуністичною);

• існування серйозних розбіжностей між цими силами

Запитання

• Чим рух Опору в Польщі відрізнявся від руху Опору в Югославії та Франції?

Голокост

Робота з поняттям

Голокост (Холокост) (від англ. holocaust) — систематичне переслідування й знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних, шкідливих.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

• Назвіть країни Європи, що були окуповані нацистами.

• Дайте визначення термінів «новий порядок» та «Голокост».

• Назвіть причини, що зумовили появу такого явища, як колабораціонізм.

• Розкажіть, як нацисти намагалися «остаточно вирішити єврейське питання».

• Назвіть основні закономірності розвитку руху Опору в європейських країнах.

• Які політичні сили відіграли провідну роль у русі Опору?

• У якій країні Європи рух Опору набув найбільшого розмаху? Чому?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 25-29, відповісти на запитання і виконати завдання до нього.

• Підготувати повідомлення про поразку німецьких та італійських військ у Тунісі та висадження англо-американських військ в Італії.