Усі уроки «Всесвітня історія. Стандартний та академічний рівні». 11 клас

УРОКИ 30-31. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НАПРИКІНЦІ XX — НА ПОЧАТКУ XXI ст.

Очікувані результати

Після цих уроків учні зможуть:

• показувати на історичній карті місця міжнародних військових конфліктів, які відбувалися наприкінці XX — на початку XXI ст.;

• визначати основні глобальні процеси та проблеми сучасності, причини їх виникнення;

• характеризувати рух за мир та безпеку, спроби обмежити «гонку озброєнь», внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки;

• пояснювати суть нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва;

• тлумачити та застосовувати поняття і терміни: НАТО, розряджання, нове політичне мислення, міжнародний тероризм, Гельсінська угода, глобальні процеси та проблеми, екологічна криза, демографічна криза, ЮНЕСКО.

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Гонка за лідером»

• Дайте визначення терміна « холодна війна».

• Назвіть причини виникнення «холодної війни».

• Проаналізуйте розвиток «Берлінської кризи» та її наслідки.

• Визначте, з якою метою було створено військово-політичні блоки НАТО і ОВД.

• Який із цих блоків витримав випробування часом?

• Назвіть держави, які стояли за силами, що протистояли в Кореї.

• Охарактеризуйте причини Карибської кризи.

• Завдяки яким державним діячам було завершено Карибську кризу? Чому?

• Складіть основні причини спорудження Берлінської стіни.

• Дайте визначення терміна «роззброєння».

• Чому в середині 1980-х років відбулось завершення «холодної війни».

• Визначте, яку роль відіграв лідер СРСР М. Горбачов у розряджанні протистояння у світі.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Коло ідей»

• Назвіть основні фактори, що призвели до послаблення позицій СРСР на міжнародній арені в кінці 70-х — на початку 80-х років.

Вправа «Я знаю імена...»

• Назвіть імена історичних діячів, пов’язаних з темою, і дайте їм коротку характеристику.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Світ наприкінці XX — на початку XXI ст.

Робота з поняттям

Новий курс міжнародної політики — це перехід від конфронтації до співробітництва, що пов’язаний з ім’ям Михайла Горбачова, який прийшов до влади в СРСР у березні 1985 р., коли комуністична система опинилась у глибокій кризі.

Робота з таблицею

• За допомогою підручника скласти таблицю «Ключові міжнародні події наприкінці XX — на початку XXI ст.».

Міжнародний тероризм

Робота з поняттям

Тероризм — це метод політичної боротьби, який полягає в систематичному застосуванні нічим не обмеженого, не пов’язаного з воєнними діями фізичного насильства у світовому масштабі для досягнення визначеної мети шляхом усунення політичних супротивників (вбивства політичних лідерів, військових або рядових громадян, вибухи, напади на банки, арсенали зброї, захоплення повітряних лайнерів, заручників тощо).

Повідомлення учнів

Виступ учнів з дослідженням про міжнародний тероризм за сучасних умов.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Бесіда

1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що СРСР програв «холодну війну»?

2. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що світ у 90-х рр. перестав бути біполярним і став однополюсним? Обґрунтуйте свою думку.

3. Спрогнозуйте основні перспективи розвитку міжнародних відносин у сучасному глобальному світі.

Метод «Займи позицію»

• Чи покращило ситуацію у світі створення однополюсного світу після розпаду СРСР?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Опрацювати текст підручника на с. 187-190 і відповісти на запитання.

• Підготуватись до практичного заняття № 4 «Україна в системі міжнародних відносин кінця XX — початку XXI ст.».