Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 13. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі».

Мета: здійснити узагальнення і тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, матеріали, підготовлені вчителем для узагальнення й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведені в розробці уроку № 7. Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку, інформує про заплановані форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Вступна бесіда

1. Як називається розділ, вивчення якого ми завершили?

2. Як, на вашу думку, пов'язане Відродження з початком Реформації в Західній Європі?

3. Перегляньте назви параграфів цього розділу та запропонуйте інші назви до них.

Дидактична гра «Що означає слово?»

Правила гри. Учитель називає 12 термінів і понять за вивченою темою, а учні повинні дати їх визначення. Гра може відбуватися в усній або письмовій формі з окремими учнями, командами або класом у цілому.

Кросворди

Учитель організовує перевірку й обговорення кросвордів, складених учнями до уроку за матеріалом розділу. Доцільно визначити тих, хто виконав це завдання найкраще.

Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, які ви вважаєте найважливішими для розвитку західноєвропейського суспільства XVI—XVII ст. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Виконайте завдання за історичною картою:

1) покажіть найважливіші культурні центри тогочасної Європи;

2) покажіть міста — центри реформаційного руху;

3) розкажіть, які протестантські віросповідання й де встановилися внаслідок поширення Реформації у Європі;

4) покажіть міста — центри католицької Контрреформації.

3. Хто з історичних діячів, на вашу думку, мав найбільший вплив на розвиток тогочасного європейського суспільства? Поясніть свою точку зору.

4. Визначте особливості епохи Ренесансу в культурі. Чим вони були зумовлені?

5. Кого і чому називають «титанами Відродження»?

6. Висловіть власне судження щодо відображення у творчості митців Відродження цінностей ранньомодерної доби.

7. Порівняйте основні риси культури епохи Ренесансу й бароко.

8. Складіть у зошиті порівняльну таблицю «Середньовічна і ранньомодерна культура».

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ

СЕРЕДНЬОВІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО

РАННЬОМОДЕРНЕ СУСПІЛЬСТВО

     

9. Висловіть власну думку про передумови, причини та вплив на розвиток європейського суспільства наведених подій та явищ: 1) гуманізм; 2) Високе Відродження; 3) Реформація; 4) Контрреформація.

Дидактична гра «Відгадай героя»

Правила гри наведені в розробці уроку № 7.

Тестові завдання

I Варіант

1. У якій країні Європи виникла культура епохи Відродження?

А Німеччина

Б Італія

В Іспанія

Г Франція

2. Хто є автором творів «Похвала глупоті» і «Розмови запросто»?

А Е. Роттердамський

Б Н. Макіавеллі

В Ж. Кальвін

Г Т. Мюнцер

3. Хто є автором картини «Тайна вечеря»?

А Мікеланджело Буонарроті

Б Рафаель Санті

В Леонардо да Вінчі

Г Тиціан Вечелліо

4. Хто створив картину «Повернення блудного сина»?

А Пітер Пауль Рубенс

Б Рембрандт ван Рейн

В Дієго Веласкес

Г Альбрехт Дюрер

5. Який учений відкрив і описав систему кровообігу людини?

А А. Везалій

Б В. Гарвей

В Дж. Фракасторо

Г М. Сервет

6. Який учений обґрунтував ідею нескінченності Всесвіту?

А Дж. Бруно

Б Р. Декарт

В М. Коперник

Г Г. Галілей

7. Коли розпочалася Реформація в Німеччині?

А 1507 р.

Б 1517 р.

В 1524 р.

Г 1555 р.

8. Який діяч німецької Реформації від початку Селянської війни 1524—1526 рр. був разом із повсталими?

А Т. Мюнцер

Б М. Лютер

В Ж. Кальвін

Г Е. Роттердамський

9. Хто з діячів Реформації закликав силою встановити на землі Царство Боже?

А Т. Мюнцер

Б М. Лютер

В Ж. Кальвін

Г Е. Роттердамський

10. Коли було укладено Аугсбурзький релігійний мир?

А 1517 р.

Б 1524 р.

В 1529 р.

Г 1555 р.

11. Яке місто Європи називали «протестантським Римом»?

А Лондон

Б Віттенберг

В Женеву

Г Париж

12. Яка з подій Контрреформації відбулася раніше за інші?

А початок роботи Тридентського собору

Б офіційне затвердження Папою Римським Ордену єзуїтів

В створення «Індексу заборонених книг»

Г заснування Конгрегації верховної інквізиції

II Варіант

1. Якими є хронологічні межі доби Високого Відродження?

А кінець XIV — XV ст.

Б середина XV — XVI ст.

В кінець XV — перші десятиріччя XVI ст.

Г кінець XV — перші десятиріччя XVII ст.

2. Праця Макіавеллі «Государ» була присвячена:

А імператору Священної Римської імперії Карлу V

Б правителю Флоренції Лоренцо Медичі

В королю Іспанії Філіппу II

Г французькому королю Франциску І

3. Хто з титанів Відродження мав вдачу мислителя?

А Леонардо да Вінчі

Б Мікеланджело Буонарроті

В Рафаель Санті

Г Тиціан Вечелліо

4. У якій країні Європи зародився стиль бароко?

А Франція

Б Німеччина

В Іспанія

Г Італія

5. Який учений зміст своїх дослідів сформулював у вислові: «Усе живе з яйця?»

А М. Сервет

Б В. Гарвей

В Дж. Фракасторо

Г Р. Декарт

6. Який учений свої погляди виклав у праці «Про обертання небесних тіл»?

А М. Коперник

Б Дж. Бруно

В Р. Декарт

Г Г. Галілей

7. Яку назву мав памфлет, спрямований проти католицької церкви, автором якого був Ульріх фон Гуттен?

А «Похвала глупоті»

Б «95 тез»

В «Вадиск, або Римська тріада»

Г «Розмови запросто»

8. Яке з наведених тверджень відповідає реформаційному вченню М. Лютера?

А Авторитетами у справах віри є Святе Письмо і Папа Римський

Б Людина рятується лише своєю вірою

В Спасіння залежить від «заслуг» людини

Г Спасіння отримується через духовенство і церкву

9. Найпопулярнішою серед німецьких селян у роки Селянської війни була програма під назвою

А «Гейльброннська програма»

Б «95 тез»

В «12 статей»

Г «Шлях до Царства Божого»

10. Унаслідок поширення Реформації у Європі у Швеції, Норвегії, Фінляндії і Данії встановилася

А католицька церква

Б англіканська церква

В лютеранська церква

Г кальвіністська церква

11. Хто був автором праці «Настанова в християнській вірі»?

А Ж. Кальвін

Б М. Лютер

В У. Цвінглі

Г Т. Мюнцер

12. Що стало одним з основних напрямків у діяльності Ордену єзуїтів?

А виявлення і знищення заборонених книг

Б освітня діяльність

В засудження єретиків до страти

Г продаж індульгенцій

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки (за письмові роботи — на наступному уроці).

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторіть матеріал про розвиток Франції наприкінці XV ст.

2. Підготуйте есе за темою «Роль Ордену єзуїтів у світовій історії».