Всесвітня історія. 8 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

Урок № 12. Поширення Реформації. Контрреформація.

Мета: визначити, чим було зумовлено поширення реформаційних ідей у Європі, чому серед реформаторів не було єдності; з'ясувати, що таке Контрреформація і якими були її результати; навчати визначати роль особи в історії; виховувати толерантне ставлення до різних поглядів і до людей з іншими релігійними переконаннями.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас, ілюстративний матеріал.

Основні терміни та поняття: лютеранство, кальвінізм, англіканство, Контрреформація, єзуїти, Тридентський собор, Аугсбурзький релігійний мир.

Основні дати та події: 1534 р. — початок Реформації в Англії; 1540 р. — офіційне затвердження Папою Ордену єзуїтів; 1542 р. — створення Конгрегації верховної інквізиції — Вищого апостольського трибуналу; 1545—1547, 1551 —1552, 1562—1563 рр. — Тридентський собор; 1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Бесіда

1. Охарактеризуйте становище Німеччини на початку XVI ст.

2. Чи можна вважати випадковістю, що Реформація розпочалася саме в Німеччині?

3. Яку роль у підготовці суспільства до Реформації відіграли німецькі гуманісти?

4. Як розпочалася Реформація в Німеччині?

5. Що таке народна Реформація? Яких форм вона набула в Німеччині?

6. Порівняйте реформаційні погляди М. Лютера і Т. Мюнцера.

Обговорення есе, підготовлених учнями до уроку

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Три речення»

Правила гри наведено в розробці уроку № 1.

Бесіда (на актуалізацію опорних знань)

1. Спробуйте обґрунтувати або спростувати твердження, що потреба в здійсненні Реформації існувала не лише в Німеччині, а й в усій Європі.

2. Чому християнська церква була зацікавлена в збереженні існуючих порядків?

3. Хто такі єретики? Проти чого вони виступали? Як церква боролася проти єретиків?

1. Лютеранство. Аугсбурзький мир 1555 р. с.68

Робота з термінами та поняттями

Протестантизм — один з основних (поряд із католицизмом і православ'ям) напрямків у християнстві, що виник унаслідок Реформації у XVI ст. Його початковими формами були лютеранство, кальвінізм та англіканство.

Лютеранство — напрямок протестантизму, що виник у ході Реформації в Німеччині в XVI ст. У його основі лежить учення М. Лютера.

Кальвінізм — напрямок протестантизму, що виник у процесі Реформації у Швейцарії в XVI ст. Ґрунтується на вченні Ж. Кальвіна.

2. Жан Кальвін і Реформація у Швейцарії. Кальвінізм с.69

3. Англіканська церква

4. Контрреформація. Тридентський собор с.70

Робота з термінами та поняттями

Контрреформація — заходи, здійснювані католицькою церквою в 40-х рр. XVI — 60-х рр. XVII ст. з метою власного оновлення і протидії поширенню протестантизму.

5. «Товариство Ісуса» (Орден єзуїтів) с. 71

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дидактична гра «Три речення»

Учитель перевіряє результати виконання завдання до дидактичної гри.

Бесіда

1. Як виникла назва «протестанти»?

2. Що таке лютеранство?

3. Яку назву мала головна праця Ж. Кальвіна?

4. У яких країнах унаслідок поширення Реформації встановилася кальвіністська церква?

5. Що таке Контрреформація?

6. Хто був засновником Ордену єзуїтів?

7. Як відбувалося становлення лютеранської церкви?

8. Чим кальвінізм приваблював підприємців Нового часу?

9. Чим устрій кальвіністської церкви відрізнявся від католицької?

10. Охарактеризуйте причини здійснення та основні складові Контрреформації.

11. Яку роль у боротьбі з поширенням реформаційних ідей відігравав Орден єзуїтів?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя

• У середині XVI ст. Ж. Кальвін, сформулювавши теорію про призначення людини, розвинув ідеї Реформації. Женева, де він оселився, стала одним із центрів європейської Реформації.

• Учення Кальвіна і створена ним церква здобули у світі навіть більше прихильників, ніж лютеранство. Реформуванню і зміцненню католицької церкви сприяло здійснення Контрреформації.

• Головним знаряддям здійснюваної католицьким Римом політики Контрреформації стало «Товариство Ісуса» (Орден єзуїтів).

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте § 10 підручника.

2. Підготуйтеся до уроку узагальнення і тематичного оцінювання за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі».

3. Складіть кросворд (на 12 слів) з основних термінів і понять розділу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.