Всесвітня історія. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 27

Тема. Узагальнення і тематичний контроль за розділом «Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя».

Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал розділу, розвивати вміння, навички, які формувалися під час його вивчення; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого.

Тип уроку: перевірка й оцінювання знань учнів.

Обладнання: підручник, стінна карта, атлас.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Узагальнення й оцінювання знань

III. Підсумки уроку

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему і завдання уроку, інформує про основні форми роботи.

II. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Запитання і завдання

1. Якими були причини та наслідки християнізації Європи?

2. Визначте хронологічну послідовність ключових подій історії християнської церкви у Європі.

3. Поясніть значення понять і термінів: єретик, інквізиція, Відродження, гуманізм, теологія, схоластика, алхімія.

4. Складіть історичний портрет одного з діячів: Алкуїн, Абеляр, Фома Аквінський, Дайте, Гутенберг, Петрарка, Ботічеллі, Бокаччо.

5. Наведіть приклади могутності католицької церкви у XII—ХIIІ ст.

6. Виконайте завдання за історичною картою.

1) Проведіть межу поділу християнського світу між католиками й православними.

2) Покажіть землі, за які велася боротьба між християнами та мусульманами в Середні віки.

3) Покажіть регіони Європи, що були уражені масовими єретичними рухами.

7. Складіть докладний опис однієї з пам’яток середньовічної культури.

8. Заповніть таблицю «Культура Середньовіччя».

Галузь

Основні досягнення

Освіта

 

Література, літописання

Архітектура

 

Мистецтво

 

9. Між Східною та Західною церквами від самого початку існували відмінності. Чому в 1054 р. вони призвели до розколу?

10. Поясніть, для чого папі римському потрібна була власна держава, якщо він уже був главою всіх християн-католиків.

11. Поясніть, чому колони для храму в Ахені, який будувався за часів Карла Великого, довелося вести з Італії.

Тестові завдання

1. Назвіть регіон, який став центром катарської єресі.

А Північна Німеччина

Б Східна Англія

В Південна Франція

Г Південна Італія

2. Влада папи римського сягнула вершини своєї могутності...

А у V—IX ст.

Б у X—XII ст.

В у XII—XIII ст.

Г у XIV—XV ст.

3. Якою мовою велося богослужіння у католицьких храмах?

А старогрецькою Б латиною

В національними мовами Г арабською

4. Зображений винахід пов’язують із діяльністю...

А П’єра Абеляра

Б Роджера Бекона

В Йогана Гутенберга

Г Льва Математика

5. Що найбільшою мірою вплинуло на розвиток середньовічної культури у Західній Європі?

А християнська церква

Б світська влада

В народна культура

Г культурні впливи зі Сходу

6. Як називають відродження античної культури при дворі франкських королів?

А Меровінгське

Б Каролінгське

В Капетингське

Г Вельфське

7. Хто займався пошуками «філософського каменя» в Середні віки?

А алхіміки

Б інквізитори

В схоласти

Г жонглери

8. Як називали мандрівних студентів, які блукали Європою в пошуках знань і створили окремий прошарок середньовічної культури?

А трубадури

Б мінезингери

В ваганти

Г скальди

9. Як називалася середньовічна філософія, що ставила за мету науково обґрунтувати релігійний світогляд?

А алхімія

Б інвеститура

В схоластика

Г індульгенція

10. Який із зображених храмів збудовано в готичному стилі?

11. Головними прикрасами готичних храмів були:

А вітражі та скульптури

Б картини та ідоли

В ікони і фрески

Г орнаменти і в’язь

12. Зображену репродукцію доцільно використати як ілюстрацію до твору:

А «Декамерон» Дж. Бокаччо

Б «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі

В «Вступ у теологію» П’єра Абеляра

Г «Книга пісень» Франческо Петрарки

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підбиває підсумки роботи учнів на уроці, оголошує і обґрунтовує оцінки.