Посібник «Мій конспект. Історія України. 10 клас»

Урок 1. Вступ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на історичній карті території українських земель, які були у складі Російської імперії та Австро-Угорщини;

• визначати основні етапи розвитку українських земель першої половини ХХ ст.; хронологічну послідовність явищ соціально-економічного, політичного і культурного життя;

• застосовувати періодизацію вітчизняної історії як інструмент для розуміння особливостей розвитку українських земель початку ХХ ст.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Пригадайте, у складі яких держав були українські землі на початку ХХ ст.

2. Назвіть регіони, що були у складі Австро-Угорської та російської імперій.

Робота з картою

• Визначте українські регіони у складі Австро-Угорщини та росії.

IIІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з поняттями

Новітня історія — період в історії України, що тривав з 1914 до 1939 рр. — 1-й етап і з 1939 р. до сьогодення — 2-й етап, який характеризується значними змінами в політичному, культурному, соціально-економічному житті суспільства.

Учитель разом з учнями визначають порядок роботи з підручником.

Робота з підручником

1. Знайдіть і назвіть рубрики, передбачені в підручнику.

2. Визначте їх особливості на прикладі одного з параграфів.

Учитель ознайомлює учнів з додатковою навчальною літературою, історичними атласами, робочими зошитами.

Періодизація історії України першого етапу Новітньої історії:

• 1900-1914 рр. — період назрівання економічної кризи, переддень Першої світової війни;

• 1914-1917 рр. — українські землі в Першій світовій війні;

• 1917-1918 рр. — Українська революція;

• 1918-1920 рр. — визвольні змагання та їх поразка. Загарбання українських земель сусідніми державами;

• 1921-1929 рр. — УСРР в умовах непу;

• 1929-1939 рр. — період радянської модернізації.

Робота з картою

1. На контурній карті позначте сучасні кордони України.

2. Порівняйте етнічні межі України і сучасні кордони. Зробіть висновок.

Учитель. Україна розташована в центрі європейського континенту — це одна з найбільших європейських країн, площею вона поступається лише Росії. За кількістю населення Україну випереджають лише росія, Німеччина та Великобританія.

На початку ХХ ст. 85 % українських земель перебували у складі російської імперії, решта належали Австро-Угорщині.

Робота з історичним джерелом

• Прокоментуйте кожен із трьох висновків академіка С. Рудницького.

С. Рудницький «Огляд національної території»

Загальні результати дослідів про території й населення України зводяться коротко до таких трьох тез:

1. Територія України — це друга за величиною національна територія в Європі — поступається лише Московщині.

2. Український народ є щодо чисельності другий між слов’янських (після москалів), четвертий між великих європейських народів (після німців, москалів, британців)

3. Україна, збудована як держава в етнографічних границях, була б великою державою, котра стояла б щодо простору на другому місці, щодо населення на третьому місці серед великих держав Європи (коли не числитимо їх колоній).

Учитель. Як і в попередні століття, Україна залишалась переважно землеробським, селянським краєм. Основне населення — селяни, але вже формуються і потужні промислові центри (Донбас, Подніпров’я) — паливна і металургійна база росії. Дві третини населення в її складі — українці. Вони становили абсолютну більшість населення села, тоді як міста були багатонаціональними.

Завдання

• Населення України під владою російської імперії з 1863 до 1897 рр. збільшилось з 13,4 до 23,4 млн осіб, у цей же час кількість населення західноукраїнських земель збільшилася з 3,9 до 5,9 млн осіб. Визначте у відсотках, у якому регіоні України темпи зростання населення були вищими.

Учитель. Станом на 1900 р. 95 % населення працювало в галузі сільського господарства і лише 1 % було зайнято в промисловості. Понад 100 тис. осіб жили на прибуток від капіталу, нерухомого майна, вели торгівлю. Українська інтелігенція налічувала лише близько 15 тис. осіб. У містах проживало лише 5,6 % українців, а 94 % мешкали в селах.

Запитання

• Чим можна пояснити низький відсоток українців у містах?

Робота з історичною інформацією

• За текстом виділіть головні ознаки міст Наддніпрянської України.

Населення Черкас за 40 років (1870-1910) збільшилось майже втричі — з 13 914 до 39 649 осіб. На початку ХХ ст. у місті були переважно одноповерхові будинки, часто криті соломою. Тільки центральна частина в районі Соборної площі мала міський вигляд. Тут проживали багаті мешканці, працювали адміністративні заклади, банки, контори. Для панівних верств населення існували декілька закладів культури: міський клуб, два громадських зібрання, комерційні й офіцерське зібрання, два кінотеатри і дві бібліотеки.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, записи в конспекті.

2. Підготувати презентацію «Українські меценати».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.