Усі уроки «Історія України». 8 клас

УРОК 29

Тематичний контроль за розділом III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

● називати дати основних битв Національно-визвольної війни, укладення українсько-московського договору 1654 р.;

● показувати на карті напрямки походів українського війська 16481657 рр., місця основних битв, територію козацької держави — Війська Запорозького та її сусідів;

● пояснювати і застосовувати поняття: «генеральна військова та старшинська ради», «Гетьманщина», «гетьман», «генеральна старшина», «універсал», «полк», «сотня»;

● висловлювати судження щодо діяльності Б. Хмельницького;

● описувати перебіг подій у Переяславі 1654 р., роль Богдана Хмельницького в розбудові Гетьманщини;

● наводити приклади змін в адміністративно-територіальному устрої та соціально-економічному становищі українських земель після утворення Козацької держави; взаємовідносин Війська Запорозького з державами-сусідами;

● визначати причини, сутність та наслідки Національно-визвольної війни українського народу, українсько-московського договору 1654 р.;

● характеризувати роль найбільших битв війни в розгортанні національно-визвольної боротьби, умови Зборівського та Білоцерківського договорів, роль гетьмана та особливості управління в Козацькій державі;

● порівнювати причини, перебіг та наслідки Національно-визвольної війни українського народу з європейськими революціями в Нідерландах та Англії наприкінці XVI — у XVII ст.

Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та цілей уроку.

Урок відбувається у формі контрольної письмової роботи. Учні надають письмову відповідь на тестові завдання закритого типу.

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Тестові завдання

1. Якого року був підписаний Білоцерківський мирний договір?

А 1649 р.;

Б 1650 р.;

В 1651 р.;

Г 1652 р.

2. Установіть хронологічну послідовність битв Національно- визвольної війни.

А Під Жовтими Водами;

Б під Пилявцями;

В під Берестечком;

Г під Корсунем.

3. Перша битва Визвольної війни під проводом З.-Б. Хмельницького відбулася під містом:

А Корсунь;

Б Батог;

В Чигирин;

Г Жовті Води.

4. Розташуйте події Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького в хронологічній послідовності.

А Смерть І. Золотаренка;

Б облога Замостя;

В перше українське посольство до Москви;

Г похід військ Хмельницького до Молдавії.

5. Що передбачала Переяславська угода 1654 р.?

А Возз’єднання України з Московською державою;

Б визнання Україною протекторату Московської держави;

В об’єднання зусиль України і Московської держави для війни з Туреччиною;

Г визнання Україною протекторату Кримського ханства.

6. 2005 року виповнилося 350 років одній з найбільших битв українських повстанців Б. Хмельницького з польськими військами. Про яку битву йдеться?

А Берестецька;

Б Батозька;

В Охматівська;

Г Жванецька.

7. Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А Пилявецька битва;

Б Батозька битва;

В Жовтоводська і Корсунська битви;

Г Перший молдавський похід.

8. Якого року відбулась битва під Батогом?

А 1650 р.;

Б 1652 р.;

В 1653 р.;

Г 1654 р.

9. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялась Гетьманщина?

А Воєводства;

Б полки;

В повіти;

Г провінції.

10. Установіть відповідність між зображенням військових середини XVII ст. та їхньою належністю до певної держави.

А Татарські воїни;

Б шведські рейтари;

В українські козаки;

Г московські стрільці;

Д польські гусари.

11. У ході якої з битв загинув сподвижник Богдана Хмельницького брацлавський полковник Данило Нечай?

А Битва під Берестечком;

Б битва під Красним;

В Брацлавська оборона;

Г облога Збаража.

12. Які з указаних нижче полків 1649 року розташовувались на Лівобережжі?

1 Полтавський;

2 Брацлавський;

3 Чигиринський;

4 Чернігівський;

5 Миргородський;

6 Білоцерківський.

13. Установіть відповідність між битвами 1648-1649 рр., позначеними на картосхемі цифрами, та місцем, де вони відбулись.

А Під Жовтими Водами;

Б під Корсунем;

В під Пилявцями;

Г під Зборовом;

Д під Замостям.

14. Хто з представників генеральної старшини відав фінансовими справами?

А Генеральний обозний;

Б Генеральний підскарбій;

В Генеральний писар;

Г Генеральний осавул.

15. Хто з Кримських ханів 1648 року уклав військовий союз з Б. Хмельницьким?

А Тугай-бей;

Б Іслам-Гірей Ш;

В Девлет-Гірей І;

Г Шахін-Гірей.

16. Схема якої битви зображена на картосхемі?

А Під Батогом;

Б під Берестечком;

В під Пилявцями;

Г під Зборовом.

17. Де відбулась битва, яку разом програли три командири (комісари) польського війська, яких Б. Хмельницький глузливо назвав «перина, латина, дитина»?

А Під Батогом;

Б під Жовтими Водами;

В під Корсунем;

Г під Пилявцями.

18. Про який документ йдеться?

Територія Української держави обмежувалася Брацлавським, Київським і Чернігівським воєводствами. Установлювався реєстр у кількості 40 тис. козаків, передбачалося повернення шляхти до своїх маєтків.

А Білоцерківська угода;

Б Зборівська угода;

В Травневі універсали Б. Хмельницького;

Г Переяславська угода.

19. Хто був сподвижником Б. Хмельницького?

А С. Жолкевський;

Б К. Косинський;

В М. Потоцький;

Г Д. Нечай.

20. Назвіть одну з причин Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.

А Смерть польського короля;

Б обмеження прав козацтва;

В прагнення об’єднатися з Московським царством;

Г татарські набіги на українські землі.

21. Коли відбулась битва під Батогом?

А Червень-серпень 1649 р.;

Б липень 1651 р.;

В травень 1652 р.;

Г вересень-жовтень 1648 р.

22. Хто в битві під Берестечком очолив українські війська?

А М. Кривоніс;

Б Я. Вишневецький;

В І. Богун;

Г М. Небаба.

23. Якого року відбулась битва під Берестечком?

А 1650 р.;

Б 1651 р.;

В 1649 р.;

Г 1652 р.

24. Яка битва відбулась 1649 року?

А Під Жовтими Водами;

Б під Корсунем;

В під Пилявцями;

Г під Зборовом.

25. Позначте дату події, описаної нижче.

Увесь народ... вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя.

А Грудень 1648 р.;

Б серпень 1649 р.;

В вересень 1651 р.;

Г січень 1654 р.

26. Установіть відповідність між картинами художників та їхніми назвами.

А «Запорозькі козаки атакують» (Франц Рубо);

Б «Бій Івана Богуна з Чернецьким під Монастирищем» (М. Самокиш);

В «В’їзд Богдана Хмельницького в Київ» (М. Івасюк);

Г «Переяславська рада» (М. Дерегус);

Д «Богдан Хмельницький з Тугай-беєм під Львовом» (Я. Матейко).

27. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни за описом.

А Ця битва тривала чотири зимових дня і ночі. У вирішальний момент з Умані на підмогу підійшов полк І. Богуна і вдарив у тил полякам і татарам. Зазнавши значних втрат, противник спішно відступив за р. Буг. Обложене в місті козацьке військо М. Пушкаря було звільнене.

Б Козацьке військо Тимоша Хмельницького перейшло через Брацлавщину. Форсувало р. Дністер і взяло курс на Яси. Угорсько-валаське військо відступило. Влада була повернута Василю Лупулу. Козацькі війська рушили у Валахію, де зазнали великих втрат. В одному з боїв Тиміш був тяжко поранений і через кілька днів помер.

В 4 травня загін татар ударив у тил полякам. Козаки безперервно штурмували польський табір. Через кілька днів боїв поляки відійшли до балки Княжі Байраки, де їх в засаді чекала кіннота Тугайбея. Дорогу для відступу полякам було завалено. 8 травня польський табір був атакований. Майже всі поляки загинули або потрапили в полон.

Г Уранці 10 липня (за старим стилем) І. Богун з двома тисячами козаків вийшов з табору для укріплення переправи, що багатьма козаками було сприйнято за спробу зрадити. Почалась паніка і безладний відступ через болото. Поляки відкрили гарматний вогонь і почали штурмувати табір. Декілька тисяч козаків прикривали відступ і загинули.

28. У чому полягала особливість перебігу Національно-визвольної боротьби українського народу протягом червня 1652 р. — серпня 1657 р.?

А Погіршення становища новоутвореної Української козацької держави та активні пошуки її урядом союзників для боротьби з Річчю Посполитою і возз’єднання в межах єдиної держави всіх українських земель;

Б різке загострення соціально-політичної боротьби, що вилилася у громадянську війну й спричинила розкол козацької держави на два гетьманства, перетворення Запорожжя на окрему політичну силу;

В намагання польського та московського урядів поділити козацьку державу, що завершилося закріпленням її територіального розколу на міждержавному рівні, боротьба патріотичних сил за возз’єднання козацької держави;

Г втручання іноземних держав у внутрішні справи України, ліквідація українських державних інституцій на Правобережжі та його спустошення польськими, кримськими, турецькими, московськими військами.

29. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити питання про:

А погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир’я;

Б перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя;

В утворення українсько-швецької антипольської коаліції;

Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої.

30. Установіть відповідність між посадами та званнями у вищій державній владі Гетьманщини.

А Керівник артилерії;

Б помічник гетьмана у військових справах;

В охоронець бойового прапора;

Г керівник фінансових справ.

1 Суддя;

2 обозний;

3 осавул;

4 хорунжий;

5 підскарбій.

31. Установіть відповідність між битвами та датами, коли вони відбулись.

А Батозька битва;

Б Зборівська битва;

В Берестецька битва;

Г Корсунська битва.

1 1648 р.;

2 1649 р.;

3 1650 р.;

4 1651 р.;

5 1652 р.

32. Установіть відповідність між битвами 1651-1655 рр., які на картосхемі позначені цифрами та місцевістю, де вони відбувались.

А Під Берестечком;

Б під Батогом;

В під Лоєвим;

Г під Жванцем;

Д під Охматовим.

33. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни 1648 р.

А Битва під Корсунем;

Б битва під Жовтими Водами;

В облога Львова;

Г битва під Пилявцями.

34. Розташуйте події Національно-визвольної війни в хронологічній

послідовності.

А Початок Національно-визвольної війни;

Б Зборівська битва;

В Березневі статті;

Г облога українським військом Львова та Замостя.

35. Як називають документ, уривок з якого наведено?

Їх милості пани державці поводяться з нами, людьми лицарськими, гірше, ніж з невільниками. Хутори, луги, млини і все, що їм вподобається в домах козаків, забирають силою, мучать, убивають. Беруть десятину з бджіл і поволовщину.

А Інструкція послів козацьких, виряджених Богданом Хмельницьким до Варшаву на сейм;

Б Куруківська угода між представниками польського уряду і запорозькими козаками;

В жалувана грамота короля Сигізмунда ІІІ Вишневецькому на володіння землями на Полтавщині;

Г указ царя Михайла про влаштування в Чугуєві козаків, що переселилися з України.

36. Коли була підписана угода, з якої наведено уривок?

Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі двадцяти тисяч осіб. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і воно мусить перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться в воєводстві Київському.

А Під час Батозької битви;

Б після Берестецької битви;

В напередодні Зборівської битви;

Г між Корсунською і Пилявецькою битвами.

37. Установіть відповідність між описом події та роком, коли вона відбулась.

1 І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади. На раді полковники вирішили навести через Плешиву міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги.

2 Господар молдавський втік з Ясс, своєї столиці, до Хотина і звернувся... до польського гетьмана. Він скаржився йому, що Хмельницький з ханом ...наїздами спустошують його землю. Господар запросив миру і пообіцяв силою видати свою дочку за сина Хмельницького.

3 Хмельницький, залишивши під Збаражем піше військо, з іншою частиною та татарами вирушив на короля і непомітно підібрався до табору ... і всією силою навалився на табір... На ранок знову спалахнула битва біля польського табору та біля Зборова.

4 ...неподалік відійшовши від Корсуня, на цьому згаданому шляху військо було розгромлене, а їх милості пани гетьмани [Микола Потоцький, Мартин Каліновський] і багато старшин взяті в татарський полон...»

А 1648 р.;

Б 1649 р.;

В 1650 р.;

Г 1651 р.;

Д 1652 р.

38. Який документ періоду Національно-визвольної війни середини XVII ст. має польське походження?

А А ті козаки, котрих хан і Хмельницький залишили під Берестечком, у ту ж ніч укріпили свій табір високим валом. На ранок до нього підійшли основні сили поляків. А вночі. козаки напали на облогу, чимало німців перебили і таку бучу зчинили, аж острах взяв ляхів від гуку, що стояв там.

Б Проте Хмельницький. вирішивши поновити давню славу козацьку, як воїн хоробрий вирушив в поле під Жовті Води. Хоробро і ляхи своєю дорогою прямували, вони хотіли Хмельницького одним ударом розбити. і не знали, що й він готовий до бою, а Господь його до допомоги.

В І ці козаки стали їм казати: прислані вони з Новгород-Сіверського від запорозьких козаків для поляків. від Запорозького війська указ їм даний, щоб з твоїми государевими людьми не дозволено задиратися ні за що і всі вони військом запорозьким тобі государю служити раді.

Г Іззаду на табір тисли всім тягарем татари; попереду і з боків козаки завдавали великої шкоди, [користуючись] приготовленими шанцями. Наші мужньо боронилися в кожному кутку табору, але, захоплені в пастку, не могли перемогти великих ворожих сил.

Відповіді: 1 В; 2 А, Г, Б, В; 3 Г; 4 В, Б, Г, А; 5 Б; 6 В; 7 В, А, Г, Б; 8 Б; 9 Б; 10 — 1 В, 2 А, 3 Д, 4 Г; 11 Б; 12 1, 4, 5; 13 — 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Г; 14 Б; 15 Б; 16 А ; 17 Г; 18 Б; 19 Г; 20 Б; 21 В; 22 В; 23 Б; 24 Г; 25 А; 26 — 1 Б, 3 В, 4 Г, 2 Д; 27 В, Г, Б, А; 28 А; 29 Б; 30 А 2, Б 3, В 4, Г 5; 31 А 5, Б 2, В 4, Г 1; 32 — 1 Г, 2 Б, 3 А, 4 Д; 33 Б, А, Г, В; 34 А, Г, Б, В; 35 А; 36 Б; 37 1 Г, 2 В, 3 Б, 4 А; 38 Г.