Усі уроки «Історія України». 8 клас

Календарне планування курсу «Історія України» (8 клас)

Уроки 1–2. Вступ до нової історії України

Розділ І. Соціально-економічне, культурне та церковне життя в Україні в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.

Урок 3. Люблінська унія

Урок 4. Соціальна структура українського суспільства

Урок 5. Братства, шкільництво, книгодрукування

Урок 6. Берестейська унія

Урок 7. Практичне заняття. Полемічна література — дзеркало духовного життя та ідейних шукань українських просвітителів наприкінці ХVІ — у першій половині ХVІІ ст.

Урок 8. Українська православна церква в першій половині ХVІІ ст.

Урок 9. Архітектура та образотворче мистецтво

Урок 10. Практичне заняття. Українське суспільство ХVІ — першої половини ХVІІ ст.: соціально-економічне становище та повсякденне життя

Урок 11. Узагальнення та систематизація знань за розділом І «Соціально-економічне, культурне та церковне життя в Україні в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.»

Урок 12. Тематичний контроль за розділом І «Соціально-економічне, культурне та церковне життя в Україні в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.»

Розділ ІІ. Українське козацтво в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.

Урок 13. Запорозька Січ

Уроки 14–15. Козаки наприкінці ХVІ — першій чверті ХVІІ ст.

Уроки 16-17. «Доба героїчних походів». П. Конашевич-Сагайдачний

Урок 18. Практичне заняття. Побут, військово-політична організація та військове мистецтво українського козацтва

Урок 19. Узагальнення та систематизація знань за розділом ІІ «Українське козацтво в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.»

Урок 20. Тематичний контроль за розділом ІІ «Українське козацтво в ХVІ — першій половині ХVІІ ст.»

Розділ ІІІ. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Урок 21. Початок Національно-визвольної війни українського народу

Уроки 22-23. Розгортання Національно-визвольної війни 1649–1653 рр.

Урок 24. Українська держава — Військо Запорозьке

Урок 25. Практичне заняття. Історичні джерела про Військо Запорозьке в системі міжнародних відносин

Урок 26. Українсько-російський договір 1654 р. Воєнні дії 1654–1655 рр.

Урок 27. Практичне заняття. Богдан Хмельницький як людина та історичний діяч

Урок 28. Узагальнення та систематизація знань за розділом ІІІ «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Урок 29. Тематичний контроль за розділом ІІІ «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ ІV. Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.

Урок 30. Початок Руїни

Урок 31. Правобережна Гетьманщина у 60–80 рр. ХVІІ ст.

Урок 32. Лівобережна Гетьманщина у 60–80 рр. ХVІІ ст.

Урок 33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст.

Урок 34. Практичне заняття. Між конфліктом та спробами єдності: українське суспільство другої половини ХVІІ ст.

Уроки 35–36. Іван Мазепа. Україна в подіях Північної війни

Урок 37. Практичне заняття. Українські історичні пісні, думи та козацькі літописи ХVІІ–ХVІІІ ст. як історичні джерела

Урок 38. Узагальнення та систематизація знань за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.»

Урок 39. Тематичний контроль за розділом IV «Українські землі наприкінці 50-х рр. ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.»

Розділ V. Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Урок 40. Українське суспільство у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Урок 41. Українська культура в Україні у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Урок 42. Українські землі в 10–60-х рр. ХVІІІ ст.

Урок 43. Ліквідація Гетьманщини

Урок 44. Запорозька Січ у 10–70 рр. ХVІІІ ст.

Урок 45. Практичне заняття. Російсько-турецькі війни кінця XVIII ст. та їхній вплив на Україну

Урок 46. Правобережна Україна та західноукраїнські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Урок 47. Практичне заняття. Гайдамаки в історичних джерелах та літературних творах: героїзація руху в народній свідомості

Урок 48. Історія рідного краю

Урок 49. Узагальнення та систематизація знань за розділом V «Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.»

Урок 50. Тематичний контроль за розділом V «Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.»

Урок 51. Узагальнення та систематизація знань до курсу: «Україна в ХVІ–ХVІІІ ст. Здобутки та втрати козацької доби»