Історія України. 7 клас: розробки уроків до підручника О. В. Гісема та О. О. Мартинюка

УРОК № 32

Тема. Практичне заняття «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя населення України в XIV—XV ст.»

Мета: з'ясувати структуру суспільства, етнічний склад на українських землях в XIV—XV ст.; визначити основні риси повсякденного життя.

Тип уроку: застосування набутих знань.

Обладнання: підручник, атлас, матеріали, підготовлені вчителем і учнями до практичного заняття.

Структура уроку

I. Організація навчальної діяльності

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

IV. Проведення практичного заняття

V. Закріплення нових знань

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему практичного заняття, інформує про заплановані форми роботи.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Творче запитання

Які культурні традиції Київської держави та Галицько-Волинського князівства знайшли своє продовження у культурі українських земель XIV—XV ст.?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Що таке стани?

2. Про які народи, що проживали на українських землях, ми вже згадували?

IV. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Аналіз соціальної структури суспільства

СТАНОВИЙ ПОДІЛ СУСПІЛЬСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XIV—XV СТ.

Стани

Особливості становища

Привілейований стан

Шляхта

Князі

Найзаможніша частина шляхти, титулована знать, до якої належали нащадки удільних князів. Серед них виділялися:

• «княжата головні» — не підлягали місцевій адміністрації, входили до великокнязівської ради і виступали у військові походи зі своїми загонами під родовими гербами;

• «княжата-повітовники» — підпорядковувалися місцевій адміністрації, не входили до великокнязівської ради і виступали у військові походи у складі повітового ополчення

Пани

Заможна шляхта, яка не мала князівських титулів, але відрізнялася давністю роду, спадковим землеволодінням і певними привілеями. Найбагатші пани разом із князями становили групу магнатів — найбільших землевласників

Зем'яни

Середня військово-службова шляхта, залежна від князів і панів, яка здобула шляхетство і право спадкового землеволодіння за військову (боярську) службу; виконували особисту кінну службу з певною кількістю озброєних вершників

Бояри

Дрібні шляхтичі-службовці, що виконували різноманітні доручення, та «панцирні слуги», які особисто відбували військову службу: походили від селян-слуг. Володіли землями за умови виконання своєї служби

 

Духовенство

Церковні люди

Окремий стан українського суспільства, що становив майже десяту частину населення. Духовенство не підлягало світському суду, у разі потреби його справи розглядалися в спеціальному суді єпископа. Поділялося на верхівку (митрополит, єпископи, архієпископи та ін.) і рядових священнослужителів

Непривілейований стан

Міщани

Патриціат

Найзаможніша частина населення міст, яка складалася з найбагатших і впливових купців і ремісників-майстрів

Бюргерства

Середня за рівнем своєї заможності частина міського населення, до якої належали цехові майстри і більшість купецтва

Плебс

Міське поспільство, що становило основу соціальної піраміди міста і складалося з дрібних ремісників і торгівців

Непривілейований стан

Селяни

Слуги

Особисто вільні селяни, які перебували на службі, отримуючи за це земельні наділи і звільняючись від інших повинностей

Данники

Особисто вільні та економічно незалежні селяни, які сплачували державі данину (чинш) натурою або грошима

Тяглі

Селяни, які не мали власної землі й вели господарство на земельних ділянках, що належали державі або землевласникам; за користування землею вони були забов'язані виконувати відробіткову повинність зі своїм тяглом (робочою худобою). Були як особисто вільними, так і прикріпленими до своїх наділів

1. Які висновки можна зробити, проаналізувавши таблицю?

2. Що нового з’явилось у соціальній структурі порівняно з періодом Київської держави?

Самостійна робота з підручником

Запитання і завдання

1. Які етноси проживали на українських землях в XIV—XV ст.?

2. Якими були історичні передумови їх розселення в Україні?

3. За картою атласу визначте, у складі яких держав опинились етнічні українські землі на кінець XV ст.

Перегляд кращих презентацій, підготовлених за одним із пунктів

Висновок відповідно до мети роботи

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Учитель доручає учням самостійно визначити особливості проникнення християнства в життя давньоруського суспільства, його протистояння з язичництвом і впливу християнства на життя тогочасного суспільства.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель пропонує учням по черзі висловити свою думку щодо того, чим був корисним для них цей урок.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть кросворд з основних термінів і понять вивченого розділу.