Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 32

Тема. Релігійне життя в Україні. УАПЦ.

Мета: проаналізувати політику більшовиків у галузі культури; показати, що політика коренізаціі сприяла піднесенню національної культури, оновленню української інтелігенції, зазначивши при цьому, що культура й духовне життя народу були підпорядковані ідеологічним настановам партії більшовиків; розвивати в учнів логічне та історичне мислення; виховувати їх на кращих зразках національної культури.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, хрестоматія, стінні карти «УСРР у період непу», атлас, ілюстративний матеріал. Основні терміни та поняття: Українська автокефальна православна церква.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему й основні завдання уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1) Із якою метою проводилася політика коренізації?

2) Що таке українізація? Якими були її наслідки?

3) Схарактеризуйте політику партії в галузі культури.

4) Визначте причини, які привели до стрімкого злету української культури в 1920-х рр.

5) Поясніть значення термінів: лікнеп, робітфак.

6) Схарактеризуйте методи, за допомогою яких ліквідовувалася неписьменність в Україні в 1920-х рр.

7) Поясніть, чому в середині 1920-х рр. багато вчених повернулися з еміграції в Україну.

8) Які напрямки української культури розвивалися особливо плідно?

9) Яку роль відіграла ідеологія у сфері культури?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

І варіант

Робота з підручником

1) Складіть тези до теми «Релігійне життя в роки непу».

2) Складіть розгорнутий план на тему «Релігійне життя в роки непу». Учитель уточнює результати роботи учнів, використовуючи наведений нижче матеріал.

Додаткова інформація

На початку XX ст. разом із боротьбою за українську державність на Україні почався рух за автокефалію Української православної церкви. У 1919 р. було проголошено автокефалію української церкви. Богослужіння в українських храмах стало відправлятися українською мовою. У 1921 р. в Києві в соборі Св. Софії відбувся Всеукраїнський православний Собор, який проголосив Українську православну церкву автокефальною. Спочатку радянська влада підтримувала УАПЦ із метою послабити позиції Російської православної церкви (РПЦ). Згодом радянська влада стала боротися проти Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) й у 1930 р. ліквідувала її.

Більшовицьке керівництво підтримувало розколи в православній церкві та сприяло розвитку протестантських церков і нетрадиційних культів.

У 1921—1923 рр. під приводом боротьби з голодом відбулося відкрите пограбування храмів, вилучення цінностей.

Весь період 1920-х рр. держава проводила агресивну антицерковну й атеїстичну пропаганду.

II варіант

Робота з документами

ІЗ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У ПРО ВИЛУЧЕННЯ ЦІННОСТЕЙ У ЦЕРКВАХ (31 березня 1922 р.)

Слухали: 1. Про кампанію з вилучення із церков (циркуляр ЦК РКП). Постановили: 1. Циркуляр затвердити й розіслати з тими змінами, що замість підготовчих таємних комісій керівництво вилученням цінностей покладається безпосередньо на Бюро губкому, з огляду на те, що вилучення вже фактично началося.

ІЗ ПОСТАНОВИ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(Б)У ПРО ЦЕРКОВНУ ПОЛІТИКУ (23 листопада 1923 р.)

Про церковну політику (тов. Логінов).

а) Підтвердити попередній курс на всесвітнє сприяння Ж. Ц. (Жива Церква. — Авт.)

б) Ужити заходів до недопущення посилення тихонівщини.

в) Провести роботу з відколу «лівих» елементів серед тихонівців.

г) Поставити перед комісією завдання відновлення групи «Братства Жива Церква».

д) Комісії поставити завданням ліквідацію суперечок між прогресивними церковними угрупованнями, створення з них блоків для боротьби з тихонівцями й автокефалістами.

е) Ухвалити лінію комісії із пом’якшення гостроти лінії живоцерковців.

є) Ухвалити перейменування В. Ц. У. в Український Синод.

ж) Відтворити губернські комісії з керівництва церковною роботою.

з) Затвердити кошторис у 850 червінців, реалізувавши його через Фінкомітет.

и) Запропонувати органам ДПУ посилити роботу за своєю лінією.

і) Дати директиву про посилення переслідувань монархістів, які намагаються вести свою роботу через церкву (особливо в прикордонних губерніях).

ї) Утримуватися від зворотної передачі церков під Ж. Ц. тихонівцям. Передача має здійснюватися тільки за постановами Центральної Церковної Комісії.

й) Доручити Секретаріату переглянути склад центральної комісії, а також робітників, що безпосередньо виконують її завдання, і подати на затвердження оргбюро.

1) Які процеси в церковному житті характеризують ці документи?

2) До яких заходів удавалися більшовики у своїй церковній політиці?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Фронтальне опитування

1) Коли було створено УАПЦ?

2) Кого було обрано першим митрополитом УАПЦ?

3) Чому більшовики підтримали створення УАПЦ, а згодом почали її переслідувати?

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Важливою зміною в релігійному житті тогочасної України стало утворення УАПЦ. Проте її існування, як й інших церков, для компартійно-радянського режиму, що допускав існування лише однієї панівної ідеології, було невигідним. Усі церковні громади зазнавали обмежень, пов’язаних із насадженням владою атеїзму.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацюйте відповідний матеріал підручника.

2) Підготуйтеся до узагальнення знань за темою «УСРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)».