Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 8

ФРАНЦІЯ

Навчальні цілі: встановлювати хронологічну послідовність подій; відстежувати політичний розвиток Франції у 20—40-і рр. XIX ст.; визначати причини і наслідки Липневої революції; порівнювати становище англійських та французьких робітників; давати характеристику визначним особистостям періоду; застосовувати та пояснювати на прикладах нові терміни та поняття.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: червень 1815 р. — друга реставрація Людовіка XVIII; 1824-1830 рр. — правління Карла X; 27-29 липня 1830 р. — Липнева революція; 1830-1848 рр. — липнева монархія.

Історичні особистості: Людовік XVIII, Карл X, Поліньяк, Луї-Філіпп, О. Бланкі, Л. Блан, П. Прудон

Обладнання: підручник, карта «Країни Європи у 1815-1847 рр.», електронний атлас (тема 3), роздавальний матеріал.

Поняття та терміни: «Реставрація», «липнева монархія», «Липнева революція», «промисловий переворот», «соціалісти-утопісти».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

«Історична фраза»

Після повалення імперії Наполеона Бонапарта у Франції була відновлена династія Бурбонів, про яких Талейран сказав: «Вони так нічого і не зрозуміли і нічого не навчилися».

Про те, що дало підстави Талейрану саме таким чином оцінити добу Реставрації, ми з вами з’ясуємо на цьому уроці.

III. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Реставрація Бурбонів

Дослідження історичного документа

Учні опрацьовують Хартію 1814 р. і складають конспект основних її положень.

Складання таблиці

За розповіддю учителя учні заповнюють таблицю «Режим Реставрації (1815-1830). Франція за Бурбонів».

Король

Характеристика епохи

Людовік XVIII (1815-1824)

Посилення позицій роялістів; придушення повстання в Іспанії; арешти і страти прихильників Першої імперії; повернення єзуїтів; проведення чисток в армії та державних установах

Карл Х (1824-1830)

Виплата компенсацій старим дворянам; розпуск Національної гвардії;

перемога лібералів на виборах до Національних зборів;

закони про розпуск парламенту;

скасування свободи преси та виборчого права для всіх, крім великих землевласників;

Липнева революція;

повстання в Парижі;

зречення короля, повалення династії Бурбонів

Луї-Філіпп (1830-1848)

Прихід до влади фінансової та промислової буржуазії

Обговорення завдання «Історична фраза»

 • 1. Які політичні сили повернулися до влади у Франції разом із Бурбонами?
 • 2. Які зміни відбулися у житті країни з 1815 по 1830 рік?
 • 3. Чому Талейран саме так висловився на адресу Бурбонів?

Липнева революція 1830 р.

Прихід до влади фінансової аристократії

Демонстрація ілюстрацій електронного атласа (тема 3).

Проблемне питання

 • Які заходи короля Карла X, що успадкував трон після Людовіка XVIII, спровокували революційні події?

Робота з історичною картою

Знайдіть на карті місця масових виступів у липні 1830 р.

Аналіз літературного джерела та коментар до нього Зачитується вірш М. Лєрмонтова «30 липня 1830 р.».

Складання таблиці

Слухаючи розповідь учителя про основні події та політичні течії Липневої революції, учні заповнюють таблицю.

Республіканці

Монархісти

Помірковані

Радикали

Легітимісти

Орлеаністи

Бонапартисти

Виступали за встановлення республіки, заперечували необхідність соціальних реформ

Вважали, що потрібні кардинальні зміни,пропагували терористичні методи боротьби

Прихильники династії Бурбонів

Прихильники Луї-Філіппа

Прихильники наполеонівської імперії

Повстання в Парижі (1832, 1834, 1839 рр.)

Повстання у Вандеї

Повстання у Страсбурзі та Булоні

Дослідження історичного документа

Учні опрацьовують основні положення Хартії 1830 р. і конспектують її основні положення.

 • 1. Конституційна монархія.
 • 2. Демократичні свободи.
 • 3. Уряд призначає король.
 • 4. Недоторканість приватної власності.
 • 5. Король править на запрошення народу.
 • 6. Король має право «вето».
 • 7. Зниження майнового та вікового цензу.
 • 8. Збільшення кількості виборців.
 • 9. Відновлення Національної гвардії.
 • 10. Король втратив право видавати закони.

Робота в парах

 • Порівняти Хартії 1814 та 1830 року.
 • Чию владу і яким чином захищали Хартії?

Промислова революція у Франції

Актуалізація знань учнів

 • 1. Чи можна стверджувати, що у Франції на початку XIX ст. відбувався промисловий переворот? Підкріпіть свою відповідь фактами.
 • 2. Які галузі промисловості були найбільш розвиненими у цей період?
 • 3. З якою європейською державою конкурувала Франція?
 • 4. Які фактори перешкоджали розвиткові французької промисловості?

Розповідь учителя про утопічних соціалістів Сен-Симона і Фур’є.

Криза липневої монархії

Самостійна робота з підручником і складання тез

 • 1. Помірковані республіканці. Лідер — А. Марраст; друкований орган — газета «Насьональ», виступали за зміцнення внутрішнього ринку, активну зовнішню політику.
 • 2. Ліві республіканці. Лідер — А. Ледрю-Роллен; друкований орган — газета «Реформа»; виступали за введення загального виборчого права, проведення широких перетворень.
 • 3. Радикали. Таємне «Товариство сімей», пропагували терористичні методи боротьби.
 • 4. Соціалісти. Лідер — Огюст Бланкі; таємне товариство «Пори року» (1837); виступали за повалення монархії шляхом повстання (1839).
 • 5. Анархісти. Лідери — Луї Блан та П’єр-Жозеф Прудон, виступали за суспільство рівних на основі дрібної приватної власності.

IV. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Експрес-контроль «Так» — «Ні». Взаємоперевірка

 • 1. «Вони так нічого і не зрозуміли і нічого не навчилися», — сказав Талейран про Бурбонів. (Так)
 • 2. Таємне радикальне «Товариство сімей» виступало за суспільство рівних на основі дрібної приватної власності. (Ні)
 • 3. Одне з положень Хартії 1830 р. передбачало проголошення республіки. (Ні)
 • 4. Конституція Людовіка ХVІІІ отримала назву «Декларація». (Ні)
 • 5. Провідними галузями французької промисловості були машинобудування та металургія. (Ні)
 • 6. Терміном «Реставрація» називають відновлення імперії у Франції. (Ні)
 • 7. У період Реставрації відбулося повернення до феодалізму. (Ні)
 • 8. Одним із основних положень Хартії 1814 р. було збереження демократичних свобод. (Так)
 • 9. Після смерті Людовіка XVIII французький трон посів Луї XIX. (Ні)
 • 10. Липневою монархією називають час правління Луї-Філіппа. (Так)
 • 11. За темпами промислового розвитку на початку XIX ст. Франція значно поступалася Великій Британії. (Так)
 • 12. Найбільшим виступом французьких робітників було повстання ліонських ткачів. (Так)

V. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Висновки учителя

У Франції після «Ста днів» відновилася династія Бурбонів. Цей період називають Реставрацією (1815-1830). Проте політика Бурбонів викликала незадоволення в суспільстві, що спричинило Липневу революцію 1830 р. і повалення династії. Новий режим Липневої монархії (1830-1848) також був зметений черговою революцією. Впродовж усього цього часу за державним устроєм Франція залишалася конституційною монархією.

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Закінчити складання порівняльної характеристики Хартій 1814 і 1830 рр.

3. Підготувати повідомлення про декабристів.