Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 7

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Навчальні цілі: характеризувати основні ознаки економічного, політичного і суспільного життя країн Великої Британії у 1815-1847 рр., аналізувати політику консерваторів та лібералів; порівнювати різні політичні течії; визначати причини та наслідки парламентської реформи та чартистського руху; оцінювати діяльність історичних діячів означеного періоду.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати: 1815 р. — «хлібні закони»; 1819 р. — «Манчестерська бійня»; 1824 р. — скасування закону про заборону профспілок (тред-юніонів); 1832 р. — Перша парламентська реформа; 1834 р. — Закон про бідних; 1836-1854 рр. — чартистський рух; 1838 р. — перша чартистська хартія; 4 лютого 1839 р. — І Чартистський з’їзд; 1848 р. — завершення третього етапу чартистського руху.

Історичні особистості: Вільгельм IV, Ч. Грей, М. Фарадей, Дж. Стефенсон, Дж. Гарні, Дж. Каннінг, В. Ловетт, Ф. О’Коннор, королева Вікторія.

Обладнання: підручник, карта «Країни Європи у 1815-1847 рр.», електронний атлас (тема 3).

Поняття та терміни: «промислова революція», «парламентська реформа», «чартистський рух», «тред-юніони», «Манчестерська бійня», «лудисти», «вільна торгівля», «торі», «віги», «хартія», «білль».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Метод «Незавершені речення»

Учням роздаються картки із 12-ма реченнями з попередньої теми, які потрібно закінчити. Виконавши роботу, учні самостійно перевіряють завдання, порівнюючи їх із правильними відповідями, розміщеними на дошці чи на екрані.

 • 1. 9 червня 1815 р. Підписано ____ (заключний акт Віденського конгресу).
 • 2. Віденський конгрес заклав основу ____ (нового міжнародного порядку).
 • 3. На Віденському конгресі були визначені ____ (кордони та устрій держав).
 • 4. Головну роль у роботі конгресу відігравали ____ (Велика Британія, Австрія, Пруссія і Росія).
 • 5. «Віденська система» базувалася ____ (на рішеннях Віденського конгресу).
 • 6. Згідно з рішенням конгресу Німеччина ____ (була розділена на 38 держав).
 • 7. Талейран, який представляв Тимчасовий уряд Франції, вміло використовував ____ (методи «брудної дипломати»).
 • 8. Конгрес прийняв рішення про передачу Росії ____ (Варшавського герцогства і Фінляндії).
 • 9. Крім територіальних втрат, Франція мала ____ (сплатити репарації).
 • 10. У вересні 1815 р. в Парижі російський, австрійський та прусський монархи проголосили про створення ____ («Священного союзу монархів і народів»).
 • 11. Головною метою Священного союзу був ____ (захист Європи від революцій).
 • 12. Союз проіснував ____ (40 років).

III. Мотивація навчальної діяльності

Переплутаний хронологічний ланцюжок

Вчитель демонструє слайд (чи напис на дошці), де наведено події, які вивчатимуться на сьогоднішньому уроці.

 • 1. «Хлібні закони»;
 • 2. Перший Чартистський з’їзд (конвент);
 • 3. Закон про бідних;
 • 4. «Манчестерська бійня»;
 • 5. Перша парламентська реформа;
 • 6. Скасування закону про заборону профспілок (тред-юніонів);
 • 7. Перша чартистська хартія.

Завдання

 • Поміркуйте, в якому порядку відбувались наведені події.

Відповідь: 1, 4, 6, 5, 3, 7, 2.

Доцільно повернутися до цього питання наприкінці уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу. Осмислення нових знань

Велика Британія в першій половині XIX ст.

Повідомлення учнів про завершення промислового перевороту, зміни в економіці Великої Британії та найважливіші винаходи кінця XVIII — початку XIX ст.

Складання таблиці «Державний устрій Великої Британії на початку XIX ст.»

Влада

Її особливості

Монарх(король або королева)

Вища виконавча влада, оголошення війни та укладання миру, здійснення помилувань, затвердження законів та уряду

Законодавча влада (двопалатний парламент)

палата громад (общин) — депутати обиралися від общин, приймала закони та формувала уряд; палата лордів (перів) — місця передавалися у спадок, затверджувала закони, прийняті палатою громад

Виконавча влада (уряд)

формувався більшістю палати общин, затверджувався королем, відповідав перед парламентом, очолювався прем’єр-міністром

Судова влада

суди різних інстанцій, судді призначалися парламентом довічно

Особливості політичного розвитку країни.

Перша парламентська реформа та її наслідки

Основою політичного життя Великої Британії була наявність двопартійної системи: торі (консерватори) і віги (ліберали), представники яких постійно виборювали право керувати Великою Британією.

Ознайомлення з таблицею «Прем’єр-міністри Великобританії першої половини XIX ст.»

Термін перебування при владі

Прем’єр-міністр

1809-1812 рр.

С. Персіваль (торі)

1812-1827 рр.

Р. Б. Ліверпуль (торі)

1827 р.

Дж. Каннінг (торі)

1827-1828 рр.

Ф. Дж. Годерич (торі)

1828-1830 рр.

А. Веллінгтон (торі)

1830-1834 рр.

Ч. Грей (віги)

1834 р.

В. Мелборн (віги)

1834-1835 рр.

Р. Піль (торі)

1835-1841 рр.

В. Мелборн (віги)

1841-1846 рр.

Р. Піль (торі)

1846-1852 рр.

Дж. Рассел (віги)

Метод «Навчаючи — вчуся»

Розбившись на пари, учні мають опрацювати текст підручника «Політика англійських урядів у 1815-1847 рр.» і назвати спільне і відмінне у внутрішній політиці торі і вігів і визначити переваги і недоліки двопартійної системи.

Двопартійна система в Англії

Переваги

Недоліки

Парламентська реформа

Активне слухання з оформленням конспекту

 • 1. Ліквідація більшості «гнилих містечок».
 • 2. Розширення місця для промислових міст, густо населених сільських районів Шотландії та Ірландії.
 • 3. Збільшення кількості виборців за рахунок великої та середньої буржуазії.
 • 4. Збереження високого майнового цензу.
 • 5. Не одержали виборчого права робітники й дрібні власники.

Проміжний висновок: виборча реформа 1832 р. досягла компромісу між сільськогосподарською аристократією та промисловою буржуазією. Після реформи буржуазія була визнана рівноправною політичною силою в суспільстві.

Чартистський рух

Побудова логічного ланцюжка «Чартизм»

Складання ланцюжка за алгоритмом: походження назви, причини виникнення, основні вимоги, головні події, причини занепаду, результати, значення.

Робота з історичною картою

За допомогою карти історичного атласа показати:

 • а) місця найважливіших виступів і повстань робітників;
 • б) центри чартистського руху.

Демонстрація ілюстрацій електронного атласа (тема 3).

V. Узагальнення та систематизація нових знань і умінь

Складання плану відповіді

 • • 1-а група: завершення промислового перевороту та зміни в економіці Великої Британії в першій половині XIX ст.;
 • • 2-а група: державна влада у Великій Британії на початку XIX ст.;
 • • 3-я група: політика англійських урядів у 1815-1847 рр.;
 • • 4-а група: перша парламентська реформа в Англії та її наслідки. Презентація роботи груп.

VI. Підбиття підсумків уроку. Висновки. Рефлексія

Оцінка діяльності на уроці методом «Прес».

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст параграфа, вивчити нові історичні поняття та дати.

2. Закінчити складання порівняльної характеристики діяльності торі та вігів.

3. Дати відповідь на питання: «Як боротьба ліберальної та консервативної партій у Великій Британії зумовила проведення демократичних реформ?»