Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 34

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З КУРСУ

Навчальні цілі: встановлювати хронологічну послідовність подій, називати основні дати розвитку суспільства; давати характеристику подіям, фактам, явищам, визначати причини, суть та наслідки, систематизувати їх; узагальнювати інформацію з курсу, отриману з різних історичних джерел; порівнювати діяльність видатних історичних осіб, давати власну характеристику їх внеску у історію; описувати досягнення науково-технічного прогресу та пам’ятки культури, формувати висновки щодо їх впливу на еволюцію суспільства.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма уроку: залік.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Узагальнення та систематизація знань

Запитання до заліку

 • 1. Загальна характеристика другого періоду нової історії.
 • 2. Доба Просвітництва — «світло розуму «у Європі.
 • 3. Велика Французька революція кінця XVIII ст.: причини, головні події, наслідки.
 • 4. Основні напрями політичного курсу Якобінського уряду.
 • 5. Історичне значення Французької революції кінця XVIII ст.
 • 6. Правління Наполеона Бонапарта: консульство та імперія.
 • 7. Особливості воєн наполеонівської Франції у 1804-1815 рр.
 • 8. Віденський конгрес та його рішення.
 • 9. Суспільні рухи у Росії у 20-30-х рр. XIX ст.
 • 10. Франція у період Реставрації та Липневої революції.
 • 11. Особливості промислового перевороту у Франції першої половини ХІХ ст.
 • 12. Особливості соціально-економічного розвитку Англії у першій половині XIX ст.
 • 13. Чартистський рух у Англії та його вимоги.
 • 14. Вікторіанська епоха в Англії.
 • 15. Революції 1848-1849 рр. у Європі: причини, головні події, наслідки.
 • 16. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Франції за часів Наполеона III.
 • 17. Друга республіка у Франції.
 • 18. Особливості капіталізму в Німеччині у першій половині XIX ст.
 • 19. Політична роздробленість у Німеччині першої половини XIX ст.
 • 20. Особливості соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку США у першій половині XIX ст.
 • 21. Основні напрями зовнішньої політики американського уряду в першій половині XIX ст.
 • 22. Етапи та головні події громадянської війни у США (1861-1865 рр.). Авраам Лінкольн.
 • 23. Об’єднання Італії. Джузеппе Гарібальді та Каміло Кавур.
 • 24. Роль П’ємонту в об’єднанні Італії.
 • 25. Створення дуалістичної Австро-Угорської монархії.
 • 26. Політика Отто Бісмарка щодо об’єднання Німеччини.
 • 27. Зовнішня політика Німецької імперії у 1870-1900 рр.
 • 28. Франко-прусська війна та її наслідки для обох країн.
 • 29. Соціально-економічний і суспільно-політичний устрій Франції в період Третьої республіки.
 • 30. Суть реформ У. Гладстона та Б. Дізраелі у Великобританії.
 • 31. У твердження принципів лібералізму в політичному житті Англії 50-60-х рр. XIX ст.
 • 32. Ірландська проблема у Великобританії.
 • 33. Колоніальне спрямування зовнішньої політики Великої Британії. Утворення колоніальної імперії.
 • 34. Поширення соціалістичних ідей у 50-60-х рр. XIX ст.
 • 35. Скасування кріпацтва. Реформи 60-70-х рр. у Росії. Олександр II.
 • 36. Зародження і поширення ідей народництва у Росії.
 • 37. Переорієнтація зовнішньої політики європейських країн. Утворення нових союзів та коаліцій.
 • 38. Міжнародне співтовариство робітників: причини створення та значення.
 • 39. Особливості державно-політичного устрою Австро-Угорщини в умовах існування дуалістичної монархії.
 • 40. Особливості внутрішньої та зовнішньої політики США наприкінці XIX ст.
 • 41. Реформи Мейдзі у Японії.
 • 42. Повстання тайпінів та іхетуанів у Китаї.
 • 43. Причини піднесення національно-визвольного руху Індії.
 • 44. Міжнародні відносини у другій половині XIX ст. Створення Троїстого Союзу і Антанти.
 • 45. Національно-визвольна боротьба народів світу у другій половині XIX ст.
 • 46. Найважливіші досягнення науки і техніки у XIX ст.
 • 47. Розвиток літератури у XIX ст. Нові літературні напрями і жанри.
 • 48. Найважливіші досягнення у мистецтві XIX ст.: імпресіонізм, авангардизм.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст