Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 9 клас

УРОК 33

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ КУРСУ

Навчальні цілі: характеризувати і пояснювати терміни та поняття, що вивчалися протягом курсу всесвітньої історії у 9 класі; узагальнювати отриману понятійно-термінологічну інформацію; застосовувати їх на практиці під час проведення узагальнюючого уроку.

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Форма уроку: дидактична індивідуально-командна гра.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

 • 1. З історією яких країн ми знайомилися в курсі 9-го класу?
 • 2. Які терміни і поняття вам найбільше запам’яталися? З якими подіями вони пов’язані?
 • 3. У якій формі вам хотілося б сьогодні продемонструвати набуті знання?

III. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Вірю — не вірю»

Учитель зачитує кілька визначень понять, у яких дає як правильні, так і хибні трактування, після чого проводить невелике опитування:

 • Чи всі визначення є правильними? В яких з них ви помітили помилки? Виправте їх.

IV. Основна частина уроку

Гра «Розсипи слів»

Пригадати і повторити у ігровій формі якомога більше понять, термінів, визначень та імен, пов’язаних з вивченим курсом.

У грі, яка складається з п’яти етапів, бере участь 3-4 команди з 7-8 учасників, при цьому кожний з учасників відповідає за певний етап гри, заробляючи бали як до власного рахунку, так і до скарбниці команди.

І етап — «Словарний ланцюжок»

Кожне наступне слово починається з літери, якою закінчується попереднє (по 2 учасники від команди).

 • 1. Радикально налаштовані депутати Парижа часів Французької революції.
 • 2. Політика поділу населення країни за расовими ознаками.
 • 3. Нормативний акт уряду, що має силу закону.
 • 4. Консерватори.
 • 5. Міжнародне товариство робітників.
 • 6. Великий землевласник.
 • 7. Суд ворогів Французької революції.
 • 8. Рух проти використання машин у промисловості Англії.
 • 9. Революційний гімн Франції.
 • 10. Франко-російсько-англійський союз.
 • 11. Захоплення однією країною іншої.
 • 12. Члени клубу Святого Якоба часів Французької революції.
 • 13. Новий напрям у живописі останньої третини XIX ст.
 • 14. Акт глави держави до населення.
 • 15. Учасник повстання проти маньчжурської династії у Китаї.
 • 16. Громадсько-політичний рух російської інтелігенції та різночинців.
 • 17. Прагнення обмежити боротьбу за соціальну справедливість вимогами реформ.
 • 18. Нащадок представників білої та темношкірої раси у США.
 • 19. Придушення політичних опонентів за допомогою насильницьких методів.
 • 20. Прибічник монархії у Франції часів революції.

Відповіді: 1. Гора. 2. Апартеїд. 3. Декрет. 4. Торі. 5. Інтернаціонал. 6. Латифундист. 7. Трибунал. 8. Буддизм. 9. Марсельєза. 10. Антанта. 11. Анексія. 12. Якобінці. 13. Імпресіонізм. 14. Маніфест. 15. Тайпін. 16. Народництво. 17. Опортунізм. 18. Мулат. 19. Терор. 20. Рояліст.

II етап — «Кросворд навпаки»

Скласти запитання до заповненого кросворда (по 2 учасники від команди).

III етап — «Абетка особистостей»

На кожну літеру абетки вписати прізвище історичного діяча епохи (по 2-3 учасники від команди).

А

Князь Кобурський, чоловік королеви Вікторії

Б

«Залізний канцлер»

В

Прусський король, перший німецький імператор

Г

Керівник італійського національно-визвольного руху

Д

Один із лідерів якобінців

Е

Один із засновників комуністичної ідеології

Ж

Французький винахідник, автор ткацької машини

З

Французький письменник, основоположник натуралізму

І

Один з керівників боротьби за незалежність у Мексиці

Й

Австрійський імператор Франц-____

К

Лідер ліберальної течії італійського національно-визвольного руху

Л

Король Франції, страчений під час революції

М

Просвітник, автор праці «Про дух закону»

Н

Імператор Франції у 1804-1814 рр. та 100 днів у 1815 р.

О

Російський імператор, що скасував кріпацтво

П

Один із засновників «Південного товариства» декабристів

Р

Просвітник, що виступав за рівність всіх у правах

С

Французький мислитель, соціаліст-утопіст

Т

Глава французького уряду часів Паризької Комуни

У

Винахідник фрезерного верстата та металорізальних інструментів

Ф

Останній імператор Священної Римської імперії

X

Президент США у 1877-1881 рр., республіканець

Ц

Маньчжурська імператриця, що правила з 1861 по 1908 рр.

Ч

Президент США у 1881-1885 рр., республіканець

Ш

Один із родоначальників «Філософії життя»

Я

Один із засновників декабристської організації «Союз порятунку»

Відповіді: Альберт; Бісмарк; Вільгельм І; Гарібальді; Дантон; Енгельс; Жаккард; Золя; Ідальго; Йосип; Кавур; Людовік XVI; Монтеск’є; Наполеон; Олександр II; Пестель; Руссо; Сен-Симон; Тьєр; Уїтні; Франц II; Хейнс; Ци Сі; Честер; Шопенгауер; Якушкін.

IV етап — «Сканворд “А” і “Б”»

Віднайти в палетці сканворда поняття і терміни, назви яких починаються з літер А та Б (1 учасник від команди).

 • 1. Форма державної влади, проти якої були спрямовані буржуазні революції.
 • 2. Форма протесту.
 • 3. Фортеця-в’язниця, взяття якої було початком Французької революції.
 • 4. Політична течія, що заперечувала необхідність державної влади.
 • 5. Стиль архітектури початку XIX ст.
 • 6. Місце «битви трьох імператорів».
 • 7. Стан суспільства, що виник у період Нового часу.
 • 8. Оборонна споруда з підручних матеріалів.

V етап — «Дванадцять сходинок» (1 учасник команди)

 • 1. Маршал Франції, учасник наполеонівських війн.
 • 2. Англійська партія ліберального спрямування.
 • 3. Важкий, переломний момент у житті суспільства.
 • 4. Нормативний акт, що видається урядом і має силу закону.
 • 5. Масовий рух англійських робітників у 30-50-х рр. XIX ст.
 • 6. Країна, що отримала самоврядування в межах колоніальної імперії.
 • 7. Вищий орган законодавчої влади.
 • 8. «прав людини і громадянина».
 • 9. Втручання однієї країни у внутрішні справи іншої.
 • 10. Представники партії торі.
 • 11. Утиски прав певної групи населення.
 • 12. Політична система, де домінуючу роль відіграють дві партії.

Відповіді: 1. Ней. 2. Віги. 3. Криза. 4. Декрет. 5. Чартизм. 6. Домініон. 7. Парламент. 8. Декларація. 9. Інтервенція. 10. Консерватори. 11. Дискримінація. 12. Двопартійність.

VI. Підбиття підсумків. Визначення переможців. Формулювання висновків. Рефлексія. Виставлення оцінок

VII. Домашнє завдання

1. Повторити терміни і поняття, вивчені протягом навчального року.

2. Підготуватись до підсумкового заліку.

3. Підготувати до перевірки історичні словники.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.