Серія «Мій конспект». «Всесвітня історія». 8 клас

ТЕМА 6. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ XVI — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

УРОК 18

ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ

Мета: дати уявлення про стан розвитку наукових досліджень; ознайомити учнів з досягненнями науковців; аналізувати причини та наслідки наукових відкриттів Нового часу та їх вплив на подальший розвиток людства.

Основні поняття та терміни: «диспут», «емпіризм», «гуманізм», «натурфілософія», «логарифм», «полювання на відьом».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Актуалізація знань

Бесіда

  • 1. Чим був зумовлений підйом культури в Італії?
  • 2. Що таке «культурна спадщина»?
  • 3. Пригадайте, яким у різні періоди історії було ставлення людей до культурної спадщини. Проілюструйте свою відповідь на прикладах.
  • 4. Чому Леонардо да Вінчі вважають одним з найбільш видатних художників, що будь-коли жили на Землі?
  • 5. Назвіть ознаки епохи Відродження.

III. Вивчення нового матеріалу

Нові уявлення про формування Всесвіту

«Мозковий штурм»

Вчитель пропонує учням пригадати, якими були уявлення про Всесвіт за часів Середньовіччя, та висловити припущення щодо змін, які відбулися за Нової доби.

Формування поняття

Вчитель звертає увагу учнів, що у Нову добу формується нове знання про природу — природознавство, а також розвивається новий напрям у філософії — натурфілософія.

Самостійна робота

Вчитель пропонує самостійно ознайомитися з текстом підручника (Ліхтей І. М., С. 125-126; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., С. 90- 91; Подаляк Н. Г., С. 120-122) і заповнити таблицю.

Нові уявлення про формування Всесвіту

Учення М. Коперніка

Учення Д. Бруно

Учення Г. Галілея

Нові уявлення про будову Всесвіту

Розвиток науки

Групова робота

Вчитель ділить клас на групи, кожна з яких отримує окреме завдання, яке готується за допомогою підручника (Ліхтей І. М., С. 127-128; Подаляк Н. Г., С. 123-125).

  • 1-а група. Розвиток медицини.
  • 2-а група. Розвиток математики.

Групи представляють презентації відповіді.

IV. Закріплення знань учнів

Заповнити таблицю.

Наукові досягнення за доби Нового часу

Учені та мислителі

Країна

Основні ідеї та відкриття

Формуванню яких нових поглядів сприяли?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Ліхтей І. М., § 14; Д’ячков С. В., Литовченко С. Д., § 13; Подаляк Н. Г., § 15).