Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 67

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ»

Мета: закріпити та систематизувати знання учнів з теми.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас «.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Назва теми записана на дошці. Учитель пропонує назвати питання, які були розглянуті в ході вивчення теми.

III. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

  • 1. Покажіть на карті, яку територію займали стародавні слов’яни до Великого переселення народів.
  • 2. Знайдіть і виправте помилки в даній таблиці, що стосується писемних джерел про слов’ян.

Арабські

Римські

Візантійські

Арабські

Київської Русі

Йордан «Історія готів»;

Птолемей «Географія»

Пліній Старший «Природнича історія»;

Тацит «Германія»

Прокопій Кесарійський «Історія воєн»;

Менандр Протектор «Історія»

Ібн-Руста;

Ібрагім Ібн-Якуба

Нестор «Повість минулих літ»;

Іларіон «Слово про закон і благодать»

  • 3. Про які народи або події йдеться в даних історичних джерелах?
  • 4. Які висновки можна зробити за матеріалами даних історичних джерелах?

Працюємо з історичними джерелами

Прочитайте уривки з джерел і, даючи відповіді на запитання, складіть невеличку розповідь від імені представників сусідніх народів про слов’ян.

Маврикій «Стратегікон»

«У них велика кількість різноманітної худоби і плодів земних, що лежать у купах, особливо проса і пшениці. Вони селяться у лісах, біля важкодоступних річок, боліт та озер, влаштовуючи у своїх житлах багато виходів... Необхідні для них речі вони заривають у схронах, нічим зайвим відкрито не володіють і ведуть кочове життя».

Ібн-Руст (арабський автор)

«... Це народ, котрий пасе свиней, а більша частина його посівів — із проса».

Прокопій Кесарійський. «Таємна історія»

«Гуни, і анти, і склавини здійснювали набіги майже щороку з того часу, коли Юстиніан (імператор Візантії) прийняв владу над ромеями, і творили жахливе зло тамтешнім людям. При кожному вторгненні виявлялося більш ніж по 200 тис. загублених і забраних у рабство ромеїв, тому скіфська пустеля стала справді в цій землі».

  • 1. Назвіть народи і країни, з якими межували слов’яни.
  • 2. Охарактеризуйте господарське життя слов’ян, їх основні заняття.
  • 3. Чим була зумовлена войовничість слов’ян?

IV. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок

V. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання, повторити основні положення тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов’яни та їх сусіди» (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, §47-53; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 50-55).