Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 68

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ» ТА «ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ»

Мета: перевірити та оцінити рівень засвоєння учнями тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов’яни та їх сусіди».

Тип уроку: урок контролю та перевірки знань (письмова контрольна робота).

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

I. Організаційна частина уроку

II. Виконання завдань

Учні виконують один з варіантів завдань.

Варіант І

1. Дайте визначення понять: «колони», «солдатські імператори», «Велике переселення народів».

2. Опишіть діяльність Діоклетіана.

3. Вставте пропущені слова.

Римська імперія року була поділена на ____ і ____ імперії. У III ст. до н. е. скіфів у причорноморських степах заступили ____ . Найбільш відомим гунським вождем був ____ . Богом сонця у слов’ян був ____ .

4. Назвіть дати зазначених подій:

  • а) захоплення готами Рима;
  • б) падіння Західної Римської імперії.

5. Назвіть римські писемні джерела, де міститься інформація про слов’ян.

6. Назвіть дві основні теорії походження слов’ян.

7. Які археологічні культури були першими археологічними культурами слов’ян?

Варіант II

1. Дайте визначення понять: «варвари», «сенатські імператори», «вандалізм».

2. Опишіть діяльність Константина.

3. Вставте пропущені слова.

Константинополь став столицею ____ імперії. Рим став столицею ____ імперії, що перестала існувати ____ року. У IV ст. н. е. готів у причорноморських степах заступили ____ . Перший Вселенський собор був скликаний у місті ____ . Богом грому і блискавки у слов’ян був ____ .

4. Назвіть дати зазначених подій:

  • а) захоплення вандалами Рима;
  • б) християнство стало державною релігією в Римській імперії.

5. Назвіть писемні джерела Київської Русі, де міститься інформація про слов’ян.

6. Назвіть основні заняття слов’ян.

7. Які назви давніх слов’ян зустрічаються в тогочасних історичних джерелах?

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

I. Організаційна частина уроку

II. Виконання завдань

Учні отримують кросворд, правильно розв’язавши який, у виділених клітинках вони прочитають назву найдавнішого періоду в історії людства.

1. Територія України, де містилися грецькі міста-держави, — ____ Причорномор’я. (Північне)

2. Укріплена частина давньогрецького міста. (Акрополь)

3. Велике природне випробування, що випало на долю первісних людей. (Льодовик)

4. Фігурки оленя, лося, голови коня, барана — це основні ____ звіриного стилю. (Елементи)

5. До якого типу споруд належать стіни, вали, рови? (Оборонні)

6. Один зі «світів», що існував на території України за доби бронзи. (Лісостеп)

7. Геродот, Прокопій Кесарійський, Тацит, Пліній Старший — це стародавні ____ . (Історики)

8. Назва села на Київщині, від якого походить назва культури IV—III тис. до н. е. (Трипілля)

(Палеоліт)