Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

ТЕМА 11. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ

УРОК 64

ТЕМА. СЛОВ’ЯНИ НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ

Мета: дати уявлення учням про життя слов’ян напередодні Великого переселення народів; познайомитися із суспільним і господарським життям слов’янських племен; показувати на карті територію розселення венедів, склавинів та антів; розвивати вміння критично мислити та висловлювати власну думку.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «давні слов’яни», «зарубинецька культура», «венеди», «віче», «князь», «вирубна та орна системи землеробства», «язичництво».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Метод «Мікрофон»

Учні по черзі пригадують все, що їм відомо про слов’ян з курсу «Вступ до історії України», художньої літератури, фільмів, казок. Вчитель записує думки учнів на дошці в колонку під назвою «Вже знаємо».

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель характеризує історичні джерела, показуючи територію розселення слов’янських племен. Учні складають схему «Теорії походження слов’ян».

Працюємо з поняттями

Автохтонний — той, що виник чи зародився на місці сучасного проживання певного народу.

Міграція — переселення, переміщення.

Робота з історичними джерелами

Учні мають ознайомитися з історичними джерелами і скласти таблицю «Господарське життя слов’ян», доповнюючи її матеріалом з розповіді учителя.

Маврикій «Стратегікон»

У них велика кількість різноманітної худоби і плодів земних, що лежать у купах, особливо проса і пшениці.

Вони селяться у лісах, біля важкодоступних рік, боліт та озер, влаштовуючи у своїх житлах багато виходів... Необхідні для них речі вони заривають у схронах, нічим зайвим відкрито не володіють і ведуть життя бродяче.

Ібн-Руст (арабський автор)

...Це народ, котрий пасе свиней, а більша частина його посівів — із проса.

Прокопій Кесарійський. «Історія воєн».

А живуть вони в убогих хатинах, розташовуючись далеко один від одного... Саме тому вони займають надзвичайно обширні землі.

А племена ці, слов’яни та анти, не управляються однією людиною, а здавна живуть у народоправстві. Й від того у них вигідні й невигідні справи завжди ведуться спільно...

Господарське життя слов’ян

1. Землеробство

 • перелогове;
 • підсічне.

2. Скотарство

 • домашнє

3. Промисли

 • збиральництво;
 • мисливство;
 • рибальство;
 • бортництво (лісове бджільництво).

4. Ремесло

 • металообробка;
 • гончарство;
 • прядіння, ткацтво;
 • каменярство;
 • деревообробка.

5. Торгівля (натуральний обмін)

 • внутрішня;
 • зовнішня.

Працюємо з підручником

Учні знайомляться з текстом підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, С. 262-263; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, С. 272-273) і виписують імена давньослов’янських богів та природні сили, що вони уособлювали.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 • 1. Хто зі стародавніх істориків наводить інформацію про слов’ян?
 • 2. Назвіть ранні слов’янські культури, які відкрили археологи на теренах України.
 • 3. Які гіпотези висувають історики щодо прабатьківщини слов’ян?
 • 4. Охарактеризуйте основні заняття ранніх слов’ян.
 • 5. Назвіть давньослов’янських богів та сили природи, які вони уособлювали.

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 51; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 53).