Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 53

ТЕМА. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ В І–ІІ СТ. Н. Е.

Мета: сформувати уявлення про принципат Августа, внутрішню та зовнішню політику Римської імперії в І-ІІ ст. н. е.; охарактеризувати періоди правління династій Юліїв Клавдіїв і Флавіїв; дати характеристику історичним особам; розвивати вміння порівнювати історичну інформацію; критично мислити, аналізувати, висловлювати власну думку, складати текстові таблиці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «принципат», «принцепс», «преторіанська гвардія», «прокуратор», династії Юліїв-Клавдіїв, Флавіїв, Антонінів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

  • 1. Поясніть значення поняття «диктатура».
  • 2. Назвіть причини встановлення диктатури Юлія Цезаря.
  • 3. Порівняйте перший та другий тріумвірати. Назвіть спільне та відмінне.
  • 4. Поясніть причини загибелі римської республіки.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя про перемогу у громадянській війні Октавіана.

Працюємо з ілюстрацією та історичним джерелом

Порівняйте портрет Октавіана Августа на ілюстрації та його словесний портрет.

«Він боявся протягів, завжди одягав чотири сорочки і верхній одяг, оскільки постійно мерзнув..., боявся грому й блискавки».

Працюємо з підручником

Прочитати текст підручника про правління Октавіана Августа. Зробити на полях маркування: літерою «П» позначити визначення поняття «принципат», причини його утворення; літерою «В» — внутрішні перетворення в державі; літерою «З» — зовнішні перетворення.

Завдання до тексту

  • 1. Дайте визначення поняття «принципат».
  • 2. Яка різниця між принципатом і республікою?
  • 3. Назвіть внутрішні перетворення в державі, здійснені за часів правління Октавіана Августа.
  • 4. Назвіть особливості зовнішньої політики Октавіана Августа.
  • 5. Хто такі прокуратори?
  • 6. Перерахуйте нові провінції, утворені за правління Октавіана.

Працюємо з таблицею

Вчитель на дошці креслить таблицю або пропонує роздавальний матеріал у формі таблиці. Вона може бути частково заповнена: зазначено династії, імена імператорів, роки їх правління, натомість учні заповнюють колонку основних подій.

Римська імперія в I—II ст. н. е.

Правляча династія

Імператор

Роки правління

Основні події

Юліїв — Клавдіїв

Тіберій

14-37 рр. н. е.

Позбавив народні збори права вибору посадовців; боровся з римською знаттю

Калігула

37-41 рр. н. е.

Проголосив себе абсолютним монархом і вимагав, щоб його вшановували, як бога

Клавдій

41-54 рр. н. е.

Припинив терор; уперше до сенату були допущені не італійці

Нерон

54-68 рр. н. е.

Не дбав про управління державою. Його життя було наповнено розгулом, марнотратством і небувалою жорстокістю

Флавіїв

Гальба

68-69 рр. н. е

Знову почалися насильство і сваволя

Веспасіан

69-79 рр. н. е.

Установив добрі стосунки з сенатом і провінційною знаттю

Тит

79-81 рр. н. е.

Дбав про плебс, влаштовував видовища

Доміціан

81-96 рр. н. е.

Розгорнув у Римі будівництво; намагався вести завойовницьку політику; за його влади римські воїни досягли берега Каспійського моря. Відкрито став іменувати себе богом

Антонінів

Марк

Кокцій

Нерва

96-98 рр. н. е.

Припинив терор, преторіанці проти нього вчинили заколот. Нерва пішов на союз із військовою верхівкою

Траян

98-117 рр. н. е.

Перший імператор-провінціал; був справедливим, скромним, мав великий авторитет в армії; сприяв розвиткові торгівлі. За Траяна відбулися останні територіальні завоювання імперії: римські воїни дійшли до Карпат; Дакія стала римською провінцією, до Риму були приєднані Месопотамія та Вірменія

Публій

Елій

Адріан

117-138 рр. н. е.

Римська імперія перейшла до оборони. Парфія та Вірменія знову стали самостійними

Антонін

138-161 рр. н. е.

Один із найспокійніших періодів історії імперії, економічний розвиток досяг високого рівня

Марк

Аврелій

161-180 рр. н. е.

Підвищилася боєздатність армії. Рим переміг Вірменію та Парфію

Коммод

180-192 рр. н. е.

Уклав союз із германцями, відмовився від нових територій. Вимагав особливого вшанування, проголосивши себе богом Геркулесом

IV. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 43, С. 226-231; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 47, С. 234-235; § 48, С. 237-238, 240-241).