Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 46

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ЕЛЛІНІЗМ»

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про утворення, розквіт і загибель держави Александра Македонського та його діадохів, культуру еллінізму; давати характеристику історичним особам; формувати вміння аналізувати, порівнювати, висловлювати власну точку зору, поважати думку інших.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Назва теми — «Еллінізм» — записана на дошці. Учитель пропонує назвати основні питання, які будуть розглянуті в ході вивчення теми.

II. Узагальнення та систематизація знань

Робота з картою

 • 1. Яким було місцеположення Македонії відносно Греції?
 • 2. З якими грецькими областями межувала Македонія?
 • 3. Яке місто було столицею Македонії за Філіппа II?
 • 4. Яких територій сягала імперія, створена Александром Македонським?
 • 5. Які елліністичні держави були найбільші?
 • 6. Яким було їх місцеположення відносно Македонії?
 • 7. Яким було місцеположення Пергамського царства відносно Македонії?

Завдання

1. Складіть історичний портрет Александра Македонського.

2. Розташуйте події Східного походу Алексндра Македонського в хронологічній послідовності:

 • а) завоювання Сирії та Фінікії;
 • б) індійський похід;
 • в) падіння Перської держави;
 • г) перебування Александра в Єгипті, заснування Александры;
 • д) похід до Малої Азії.

3. Позначте слова та словосполучення, які стосуються подій Східного походу Александра Македонського.

 • а) Будівництво Персеполя;
 • б) Вавилон;
 • с) Велика Китайська стіна;
 • д) гетайри;
 • е) гробниця Цінь Шіхуанді;
 • ж) діадохи;
 • з) імперія;
 • и) Кносський палац;
 • к) Конфуцій;
 • л) міф про Мінотавра;
 • м) перська армія;
 • н) перський цар Дарій III.

4. Виберіть з переліку твердження, які розкривають суть поняття «еллінізм».

 • а) Взаємозбагачення давньогрецької та давньосхідної цивілізацій;
 • б) найвища влада належить народним зборам громадян;
 • в) бурхливо зростали міста;
 • г) спостерігався занепад господарського та суспільного життя;
 • д) розвивалися торгівля та грошові відносини;
 • е) виникають монархії;
 • ж) бурхливо розвивалася культура;
 • з) відбувалися війни між демосом та аристократією.

5. Учні підготували удома по три запитання до вікторини. Вони по черзі ставлять свої запитання. Найбільш вдалі відзначаються вчителем.

6. Напишіть міні-твір на тему «Значення елліністичної культури».

III. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання за темами «Греція в V-IV ст. до н. е.», «Еллінізм» (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, повторити § 30-36; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, повторити § 29, 34-37, 39-41).