Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 47

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМАМИ «ГРЕЦІЯ У V–IV СТ. ДО Н. Е.» ТА «ЕЛЛІНІЗМ»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, здобуті в ході вивчення тем «Греція у V–IV ст. до н. е.» та «Еллінізм».

Тип уроку: урок перевірки знань.

Обладнання: картки із завданнями для двох варіантів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Виконання завдань

Учні виконують один з варіантів завдань.

Варіант І

1. Співвіднесіть події та дати.

1) Марафонська битва

А) 480 р. до н. е.

2) Битва при Фермопілах та Саламині

Б) 478 р. до н. е.

3) Афінський морський союз

В) 490 р. до н. е.

4) «Золота доба» Афінської держави

Г) 479-431 рр. до н. е.

Відповідь: 1 В; 2 А; 3 Б; 4 Г.

2. Назвіть країни, які розпочали Пелопоннеську війну та наслідки цієї війни.

3. Назвіть держави, що утворилися після розпаду імперії Александра Македонського.

4. Назвіть, які природні сили уособлювали боги.

 • а) Посейдон — ____ ;
 • б) Гефест — ____ ;
 • в) Артеміда — ____ ;
 • г) Арес — ____ .

5. Назвіть сучасні назви грецьких колоній Північного Причорномор’я.

 • а) Керкінітіда — ____ ;
 • б) Херсонес — ____ ;
 • в) Пантікапей — ____ .

6. Співвіднесіть імена греків і сфери діяльності, в яких вони уславились.

1) Геродот

А) Скульптор Еллади. Автор статуї «Дискобол»

2) Піфагор

Б) Лікар, чиє вчення ґрунтувалося на точному встановленні діагнозу

3) Гіппократ

В) Перший історик серед еллінів, автор книги «Історія», що стала першим історичним твором в античній культурі

4) Мірон

Г) Відомий математик, що заснував свою школу

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 Б; 4 А.

7. У чому полягає світове значення культури Давньої Греції?

Варіант II

1. Співвіднесіть події та дати.

1) Правління Перікла

А) 338 р. до н. е.

2) Пелопоннеська війна

Б) 431-404 рр. до н. е.

3) Доба еллінізму

В) 444-429 р. до н. е.

4) Битва біля м. Херонеї

Г) 323 р. до н. е. — 30 р. до н. е.

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 А.

2. Назвіть країни, які захопив Александр Македонський.

3. Назвіть основні битви, які відбулися під час греко-перських воєн.

4. Назвіть, які природні сили уособлювали боги:

 • а) Зевс — ____ ;
 • б) Афродіта — ____ ;
 • в) Аполлон — ____ ;
 • г) Деметра — ____ .

5. Назвіть загальногрецькі свята в V-IV ст. до н. е.

6. Співвіднесіть імена греків і сфери діяльності, в яких вони уславились.

1) Есхіл

А) Скульптор доби еллінізму, автор статуї Ніки Самофракійської

2) Сократ

Б) Засновник філософії класичного періоду; за свої погляди був засуджений до страти

3) Фідій

В) Автор трагедій. Його твори: «Перси», «Прометей закутий»

4) Піфократ

Г) Скульптор, архітектор, друг Перікла, керівник перебудови Акрополя; створив статуї Зевса, Афіни, Афродіти, Уранії

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 Г; 4 А.

7. У чому полягає значення періоду еллінізму?