Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 35

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ЗА ТЕМОЮ «ГРЕЦІЯ В II — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ І ТИС. ДО Н. Е.»

Мета: узагальнити та систематизувати уявлення учнів про природно-кліматичні та географічні умови Давньої Греції, про особливості системи влади грецьких полісів; давати історичну характеристику історичним особам; формувати вміння порівнювати, висловлювати власну думку.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, карта Давньої Греції.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Узагальнення та систематизація знань

Завдання учням

 • 1. Покажіть на карті Давню Грецію. Визначте її географічне розташування та природні умови.
 • 2. Назвіть основні заняття населення Давньої Греції. Доведіть їх зв’язок із природними умовами (виконання завдання може бути поєднане із заповненням таблиці).

Заняття населення

Якими природними умовами зумовлювалося

Запитання

 • 1. Автором яких поем був Гомер?
 • 2. Звідки ми дізналися про Троянську війну?
 • 3. Чому твір Гомера називається «Іліада»?
 • 4. Які народи брали участь у Троянській війні?
 • 5. Назвіть причини та результати цієї війни?
 • 6. Чи існувала Троя насправді? Хто і як довів це першим?

Робота в групах

Поділити клас на групи по 4-6 чоловік (4-6 груп).

 • 1, 3, 5-а групи працюють над питанням «Мінойська палацова цивілізація».
 • 2, 4, 6-а групи працюють над питанням «Ахейська палацова цивілізація».

Учні повинні в групах скласти повну характеристику своєї цивілізації, план розповіді й презентувати її. Після виступу групи інші можуть доповнити відповідь.

Робота у парах

Встановіть відповідність між поняттями й визначеннями.

1) Мікенська культура

А) Мандрівні ремісники, які виконували роботу на замовлення

2) Демос

Б) Племінна, військова знать

3) Колонії

В) Місто-держава, тобто держава в межах однієї общини

4) Деміурги

Г) Поселення, засновані вихідцями з інших країн

5) Періеки

Д) Вільне не громадянське населення Спарти

6) Олігархія

Е) Форма державного управління за активної участі всього населення

7) Басилеї

Ж) Культура ахейського народу, що склалася під впливом критської цивілізації

8) Демократія

З) Незнатні трудові верстви громадян Греції

9) Поліс

И) Правління вузького кола аристократів

10) Акрополь

К) Ринкова площа міста, центр громадського життя

11) Стратег

Л) Міська фортеця. Від грец. «верхнє місто»

12) Агора

М) Воєначальник з широкими військовими і політичними правами

Відповідь: 1 Ж, 2 З, 3 Г, 4 А, 5 Д, 6 И, 7 Б, 8 Е, 9 В, 10 Л, 11 М, 12 К.

Помінятися роботами в парі, перевірити, виставити кількість балів. Цю кількість балів учитель може додати до загальної оцінки в певному відсотковому значенні.

Будуємо ланцюжок

До слів «Спарта» та «Афіни» добрати якомога більше характерних понять. Біля дошки між двома учнями провести змагання й з’ясувати, чий ланцюжок виявився довшим. Переможець далі змагається з учнями класу, у яких виписані ще не названі слова.

Завдання

Підтвердьте конкретними фактами твердження:

 • 1. В Афінах була встановлена демократична система правління.
 • 2. Спартанська держава втручалася в особисте життя громадян.

III. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання; повторити (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, §§ 24-29; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, §§ 27-28, 30-33).