Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 3

ТЕМА. ОСВОЄННЯ ДАВНЬОЮ ЛЮДИНОЮ ТЕРЕНІВ ЄВРОПИ

Мета: дослідити, як зміна природних умов та похолодання впливали на життя людей; охарактеризувати спосіб життя неандертальців та їх заняття; розвивати навички критичного мислення, вміння порівнювати історичну інформацію, працювати з картою, складати розповідь, робити узагальнення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас», ілюстрації до теми.

Поняття: «льодовиковий період», «неандерталець», «людинауміла», «рід».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Перевірка домашнього завдання

Історичний диктант

Дайте визначення поняттям.

 • 1. Еволюція — ____ .
 • 2. Палеоліт — ____ .
 • 3. Мезоліт — ____ .
 • 4. Неоліт — ____ .
 • 5. Енеоліт — ____ .
 • 6. Первісний колектив людей називався ____ .
 • 7. Рештки найдавніших людей було знайдено в ____ .

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя про зміни клімату, які сталися на землі близько 600 тисяч років тому, про те, яких змін зазнало життя первісних людей у зв’язку із різким похолоданням, що відбулося в рослинному й тваринному світі.

Завдання учням

Уявіть, яких змін зазнало життя первісної людини в умовах різкого похолодання, зникнення рослинного світу, втрати необхідності полювати на величезних тварин — мамонтів.

Працюємо методом «Мозкового штурму». Цей метод роботи передбачає висловлення учнями різних точок зору, сприяє виявленню їх ініціативи, уяви; допомагає у разі потреби знайти кілька розв’язань проблеми.

Методика проведення

 • 1. Учитель формулює проблему.
 • 2. Учні висловлюють свої ідеї.
 • 3. Учитель записує їх на дошці, не вносячи коректив і не пропускаючи жодної.
 • 4. Учитель активізує висування учнями ідей, пропонуючи власні.
 • 5. Слід заохочувати учнів, які прагнуть розвивати або змінювати ідеї однокласників.
 • 6. Підсумком роботи має стати обговорення та оцінка ідей.

Прогнозовані відповіді: вогонь, теплий одяг, житло, колективне полювання.

Учитель. Людина, присовуючись до нових умов життя, також змінювалась. Щоб вижити, ці люди об’єднувалися у сталий колектив, що складався з кровноспоріднених родичів, — рід (визначення записується в зошит). Близько ста тисяч років тому на Землі з’явився новий різновид первісної людини, яку названо неандерталець, — за назвою долини Неандерталь, де протікає річка Неандер (у Німеччині). Там уперше було знайдено викопні рештки цього різновиду первісної людини.

Запитання

Неандерталець отримав визначення як «людина уміла». Як ви вважаєте чому?

Працюємо з картою

За допомогою карти в історичному атласі знайдіть:

 • а) стоянки неандертальців в Європі;
 • б) стоянки неандертальців в Україні.

Працюємо з таблицею

Розподіли твердження, що характеризують життя людиноподібних істот, вписавши в таблицю відповідну літеру.

Пралюдина

Неандерталець

 • A) Використовували вогонь, проте не вміли його видобувати.
 • Б) Жител не будували, постійно пересувались у пошуках їжі.
 • B) Виготовляли примітивні знаряддя, оббиваючи каміння.
 • Г) Користувалися одягом із шкур тварин.
 • Д) Навчилися видобувати вогонь.
 • Ж) Широко використовували гостроконечники та скребла.
 • З) Селилися в печерах або споруджували житла з кісток мамонтів, вкритих шкурами.
 • І) Збирали їстівні рослини, плоди та корінці.
 • К) Полювали за допомогою списів, влаштовуючи для тварин пастки у вигляді ям.

Відповідь: пралюдина — А, Б, В, І; неандерталець: Г, Д, Ж, З, К.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 3, С. 25-28; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 3, С. 14-18).

2. Скласти розповідь про життя неандертальця, використовуючи слова: «льодовик», «печера», «рід», «мамонт», «вогонь», «колективне полювання».